พบปะกับนักข่าววีโอวีที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม

(VOVWORLD) - นี่เป็นครั้งแรกที่สถานีวิทยุเวียดนามสามารถคว้ารางวัลเกรดเอ 2 รางวัลในการประกวดรางวัลหนังสือพิมพ์แห่งชาติประจำปี2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีค่าสำหรับแวดวงหนังสือพิมพ์เพื่อเชิดชูนักข่าวและกลุ่มนักข่าวที่มีผลงานยอดเยี่ยม ผลงานของวีโอวีได้รับการชื่นชมเพราะมีการค้นหาและสะท้อนปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงและส่งผลดีต่อสังคม ในการรายการสารคดีของเราวันนี้ ขอเชิญคุณผู้ฟังพบปะกับนักข่าวของวีโอวีที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์แห่งชาติประจำปี2018 เพื่อทราบถึงการจัดทำผลงานต่างๆของพวกเขากันค่ะ
พบปะกับนักข่าววีโอวีที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม - ảnh 1การมอบรางวัลเกรดเอให้แก่นักข่าวเหงวียนถิเฮืองลาน หัวหน้ากลุ่มนักข่าวที่ได้รับรางวัลส่วนกระจายเสียงภายในประเทศ หรือ วีโอวี1

คุณผู้ฟังกำลังฟังคำแนะนำของนักข่าวเหงวียนถิแทงเฮืองในรายการพิเศษ “ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ในตลอดชีวิต”ที่ออกอากาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียงวัฒนธรรมและสังคม หรือ วีโอวี2 ในโอกาสรำลึกวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27กรกฎาคม ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเกรดเอในการประกวดรางวัลหนังสือพิมพ์แห่งชาติประจำปี2018 ผลงานนี้กล่าวถึงกระบวนการค้นหาและระบุชื่อของอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติของนาย ฝ่ามหงอกเหมา ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกและทหารทุพพลภาพในตลอด 30ปีที่ผ่านมา

รายการดังกล่าวเป็นรายการสด มีความยาว 60นาที โดยได้รับการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบและจัดทำอย่างมีชีวิตชีวาผ่านการผสมผสานระหว่างการพูดคุยกับแขกรับเชิญคือนาย ฝ่ามหงอกเหมาและการนำเสนอสารคดีเกี่ยวกับญาติมิตรและสมาชิกครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวของครอบครัวต่างๆในสงครามที่สร้างความตื้นตันใจให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก นักข่าว เหงวียนถิแทงเฮือง ทำงานที่ส่วนกระจายเสียงวัฒนธรรมและสังคม หรือ วีโอวี2 ได้เผยว่า“เราต้องทำให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราที่มีความยาวถึง1 ชั่วโมงจนจบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากมาก ดังนั้น ในการจัดทำรายการ รวมทั้งการพูดคุยกับแขกรับเชิญ พวกเราได้พยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆโดยไม่บอกให้แขกรับเชิญทราบล่วงหน้าเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง เช่น การพบปะระหว่างนาย ฝ่ามหงอกเหมากับสมาชิกครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ได้รับการค้นหาและระบุชื่ออัฐิในห้องส่งวิทยุและการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างนาย ฝ่ามหงอกเหมากับญาติมิตรของเพื่อนสหาย ซึ่งทำให้พวกเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่”

พบปะกับนักข่าววีโอวีที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม - ảnh 2การมอบรางวัลเกรดเอให้แก่นักข่าวเหงวียนห่งเกวียน  หัวหน้ากลุ่มนักข่าวที่ได้รับรางวัล

นอกเหนือจากมีเนื้อที่น่าสนใจ ผู้จัดทำรายการดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเสียงประกอบ การเล่าเรื่องราวและอารมณ์ต่างๆของแขกรับเชิญในห้องส่ง การพูดคุยทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟัง ซึ่งปัจจัยต่างๆดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์และแท้จริง นักข่าว เหงวียนห่งเกวียน หัวหน้ากลุ่มนักข่าวที่ได้รับรางวัลได้เผยว่า“รายการของเราได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุ การถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ vov2.vn และการสตรีมบนหน้าของแฟนเพจ vov2 ชีวิตที่หลากหลายสีสัน ดังนั้น การที่แขกรับเชิญใส่เครื่องแบบทหารที่ติดเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างๆและนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการค้นหาหลุมฝังศพของเพื่อนสหาย รวมถึงสิ่งของที่เหลือของทหารพลีชีพเพื่อชาติมานำเสนอในห้องส่งได้ช่วยสร้างบรรยากาศและทำให้แขกรับเชิญและผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ”

การเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆของนาย ฝ่ามหงอกเหมา ซึ่งเป็นทหารที่เคยเผชิญกับความเป็นความตายและการพบปะต่างๆได้สร้างความตื้นตันใจให้แก่ทั้งนาย ฝ่ามหงอกเหมา บรรดาผู้จัดทำรายการและผู้ฟังจำนวนมาก โดยมีคนกดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์ผ่านทางแฟนเพจเกือบ5พันครั้ง

อีกผลงานของวีโอวีที่ได้รับรางวัลเกรดเอการประกวดรางวัลหนังสือพิมพ์แห่งชาติประจำปี2018 คือผลงานสารคดีชุด “การเชื่อมโยงเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาการเกษตรอย่างก้าวกระโดด”ของกลุ่มนักข่าวจากส่วนกระจายเสียงภายในประเทศ หรือ วีโอวี1 ซึ่งผลงานดังกล่าววิเคราะห์ถึงการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรในท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอและมาตรการต่างๆของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารเพื่อชี้แจงปัญหาต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรของเวียนดามให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นทุ่งนาและครัวโลก ซึ่งเพื่อจัดทำผลงานดังกล่าว บรรดานักข่าวของวีโอวีได้ลงพื้นที่ศึกษาค้นคว้าสถานการณ์การผลิตและการใช้ชีวิตประจำวันของเกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งไปสัมภาษณ์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อให้มีการมองปัญหาในมุมต่างๆ นักข่าว เหงวียนถิเฮืองลาน หัวหน้ากลุ่มนักข่าวที่ได้รับรางวัลได้เผยว่า“สิ่งที่สำคัญในการจัดทำผลงานต่างๆคือต้องสะท้อนความปรารถนาของประชาชนและร่วมกับพรรค รัฐ หน่วยงานการเกษตรในการปรับปรุงและพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร พวกเราคิดว่า สิ่งที่สำคัญคือเกษตรกรจะสามารถตระหนักได้ดีถึงปัญหาดังกล่าวผ่านการฟังรายการต่างๆของวีโอวี อีกทั้งเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและการปฏิบัติแบบเก่าๆ พวกเรามีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานเกษตรและชนบทของเวียดนามให้เข้มแข็งมากขึ้นและเกษตรกรสามารถภูมิใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิต”

นอกเหนือจากรางวัลเกรดเอ 2 รางวัล สถานีวิทยุเวียดนามยังได้รับรางวัลเกรดบี 2 รางวัลจากผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรพรรคของกลุ่มนักข่าวประจำภาคกลางและผลงาน “สมาคมWorld Mission society church of God”ของเว็บไซต์ VTC News นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกรดซี 3 รางวัลจากผลงานของส่วนกระจายเสียงวีโอวี 1 วีโอวีเตยเงวียนและช่องโทรทัศน์ VTC1 ซึ่งถือเป็นของขวัญและความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของบรรดานักข่าวและบรรณาธิการของวีโอวีในโอกาสรำลึกครบรอบ 94ปีวันหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด