พยายามเพื่อการปรับตัวเข้ากับชุมชนของคนพิการเวียดนาม

VOVworld) – ในเวลาที่ผ่านมา รัฐ องค์กรการเมืองและสังคมเวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแสดงความรักใคร่ ปกป้อง ดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนคนพิการให้ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะนโยบายด้านสวัสดิการสังคมและนโยบายแก้ปัญหางานทำให้แก่คนพิการเพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคง
พยายามเพื่อการปรับตัวเข้ากับชุมชนของคนพิการเวียดนาม - ảnh 1
มอบวีลเเชร์ให้แก่คนพิการ

ในหลายปีมานี้ คนพิการเวียดนามเกือบ 7 ล้านคนได้รับการดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์กรสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนในสังคมเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้องค์กรของคนพิการและคนพิการสามารถพบปะแลกเปลี่ยนและใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่น้อยของสมาคมคุ้มครองคนพิการเวียดนามตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในการติดต่อกับนักอุปถัมภ์ องค์กรรัฐบาลและองค์กรเอ็นจีโอทั้งภายในและต่างประเทศ นายเลืองฟานกื่อ อุปนายกสมาคมคุ้มครองคนพิการและเด็กกำพร้าเวียดนามเผยว่า  “ทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมสร้างงานทำให้แก่คนพิการและครอบครัวของคนพิการผ่านขบวนการต่างๆของพรรคและรัฐเวียดนาม เช่น ขบวนการสนับสนุนคนพิการในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ขบวนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุและน้ำท่วม แจกบัตรประกันสุขภาพให้แก่คนพิการ เด็กกำพร้าและคนจน ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น เช่น รายการ “ใจเดียว โลกเดียว” “ใจแห่งความเมตตา” และ “วันงานแห่งชุมชน” เป็นต้นเพื่อช่วยเหลือให้คนพิการฟันฝ่าอุปสรรคและปรับตัวเข้ากับชุมชน”

ควบคู่กันนั้น ในเวลาที่ผ่านมา คนพิการเวียดนามได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเย็บปักถักร้อยและตัดเย็บเสื้อผ้า Babeeni จำกัด สาขาจังหวัดหายเยืองได้ประสานงานกับทางสมาคมฯเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ 110 คน แล้วได้รับคนพิการ 60 คนเข้ามาทำงานโดยให้เงินเดือนประมาณ 5-6 ล้านด่ง นายเลแทงหาย รองผู้อำนวยการบริษัทฯกล่าวว่า “อาชีพนี้เหมาะสำหรับคนพิการ พวกเราได้รณรงค์ให้คนพิการเข้ามาฝึกอบรม เมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาทำ พวกเขามีความสุขมาก บรรยากาศการทำงานที่สะดวกพร้อมกับการให้กำลังใจได้ช่วยให้คนพิการมีความมั่นใจในตัวเองและเปลี่ยนความคิด หลังการฝึกอบรม พวกเขาก็สามารถทำงานเหมือนคนธรรมดาและมีรายได้จึงช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น”

พยายามเพื่อการปรับตัวเข้ากับชุมชนของคนพิการเวียดนาม - ảnh 2
ทั้งสังคมให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคนพิการ
จากการช่วยเหลือของรัฐ องค์กรสังคมและบริษัทต่างๆ คนพิการหลายคนดังคุณเจิ่นเท้ดาดสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นและปรับตัวเข้ากับชุมชน คุณดาดเป็นคนปรกติตั้งแต่กำเนิดแต่เนื่องจากติดโรคร้ายแรงจนทำให้ตาบอด ซึ่งภายหลังได้ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่กล้าออกมาคบค้ากับใครสักระยะหนึ่ง เขาได้ตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ชีวิตของเขามีประโยชน์มากขึ้น เขาพยายามฝึกทำงานที่ง่ายๆก่อน เช่น ทำความสะอาดบ้าน เรียนอักษรเบรลล์และเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วสอบเข้าเรียนคณะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฮานอยและคณะบริหารธุริกิจที่มหาวิทยาลัยเปิด ในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิด เขาได้รับทุนการศึกษาระยะสั้นในออสเตรเลีย ปัจจุบันนี้ เขาเป็นนายกสมาคมคนพิการอำเภอแทงจิ่ กรุงฮานอย นายดาดแสดงความคิดเห็นว่า  “แม้ชีวิตจะไม่มีอะไรยุติธรรมร้อยเปอร์เซน เช่นนิ้วมือของเราสั้นและยาวไม่เท่ากัน แต่เรื่องที่สำคัญคือทุกนิ้วต่างอยู่ในมือ สำหรับผมเอง การได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆ ครอบครัว รัฐและสังคมโดยเฉพาะสถานประกอบการและผู้ที่มีใจกุศลได้ช่วยให้ผมฟันฝ่าอุปสรรคและไม่กลัวไม่ท้อเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นและปรับตัวเข้ากับชุมชน"

เวียดนามมีระบบสวัสดิการสังคมและนโยบายสำหรับคนพิการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น นโยบายการสงเคราะห์ การรักษาสุขภาพ การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมไปถึงการศึกษา ซึ่งช่วยให้คนพิการไม่เพียงแต่ได้ปรับตัวเข้ากับชุมชนเท่านั้นหากช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด