ร่วมให้การช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปรับตัวเข้ากับชุมชน

(VOVworld) – เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งพวกเขารู้สึกอับอายและรู้สึกกลัวว่า ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติจากครอบครัวและสังคมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน ต้องมีนโยบาย ให้การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจต่อคนกลุ่มนี้มากขึ้น
(VOVworld) – เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งพวกเขารู้สึกอับอายและรู้สึกกลัวว่า ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติจากครอบครัวและสังคมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน ต้องมีนโยบาย ให้การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจต่อคนกลุ่มนี้มากขึ้น
ร่วมให้การช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปรับตัวเข้ากับชุมชน - ảnh 1
กิจกรรมส่วนหนึ่งของกลุ่ม “ดวงอาทิตย์ของหนู”
(Photo tuoitrethudo.vn)
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในหลายปีที่ผ่านมา คุณจูวันตุ่ง หัวหน้ากลุ่ม “ดวงอาทิตย์ของหนู” ได้มีความเห็นอกเห็นใจและตระหนักได้ดีถึงความลำบากของเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยได้ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้เด็กๆฟันฝ่าอุปสรรคและมีความมั่นใจมากขึ้นเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม คุณตุ่งเผยว่า  “กลุ่ม “ดวงอาทิตย์ของหนู”ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยในแต่ละปี เราจะไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่เด็กเหล่านี้ประมาณ 4-5 ครั้ง โดยเฉพาะในวันพิเศษ เช่น วันเด็กสากล เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลคริสต์มาสและตรุษเต๊ดประเพณี กลุ่มของเราปฏิบัติงานภายใต้สโลเกล “เต็มใจเพื่อเด็ก” ซึ่งก็หวังที่จะนำความสุขมาให้แก่ผู้ด้อยโอกาศทุกคน”
ในบางครั้ง คนรอบตัวก็แสดงความรังเกียจต่อเด็กเหล่านี้ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกอับอายและปฏิบัติตัวเข้ากับสังคมได้ลำบาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ดังนั้นเพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสอนทักษะชีวิตเพื่อช่วยให้ชุมชนไม่รังเกียจผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ควบคู่กันนั้น สหพันธ์สตรีอำเภอบาหวี่ กรุงฮานอยได้อำนวยความสะดวกให้ครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีกู้เงิน 5-7 ล้านด่งเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
ที่กรุงฮานอย มีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์580 คน ดังนั้น ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ของชุมชนช่วยให้เด็กมีชีวิตดีขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม นายเลเญินต๊วน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์กรุงฮานอยเผยว่า ในความเป็นจริง ที่กรุงฮานอย ในหลายปีที่ผ่านมา จากการประชาสัมพันธ์ที่ดี เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วๆไป “ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 ปีมานี้ พวกเราทำการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเรียนหนังสือร่วมกับเด็กธรรมดาและเด็กเหล่านี้ก็ได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆในโรงเรียน”
ร่วมให้การช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปรับตัวเข้ากับชุมชน - ảnh 2
“เต็มใจเพื่อเด็ก” (Photo tuoitrethudo.vn)
ความพยายามของชุมชนได้ช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหลายคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเหมือนคุณเลถิห่งลิงห์ อาศัยอยู่ที่อำเภอบาหวี่ กรุงฮานอย ซึ่งพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากโรคเอดส์ตอนเธออายุ 10 ขวบ ปัจจุบันนี้ เธอเรียนจบโรงเรียนอาชีวะศึกษา คุณลิงห์บอกว่า “แม้อยู่อาศัยกับปู่ยาที่ประสบความยากลำบากต่างๆแต่พี่น้อง 3 คนของดิฉันต่างก็เรียนเก่งและไม่ถูกรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติจากเพื่อนๆ ดิฉันมีความยินดีมากที่ได้รับของขวัญและความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆที่ได้ช่วยลดความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของดิฉัน ตอนที่พี่น้องของดิฉันเรียนหนังสือก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่”
การเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจของชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ซึ่งทุกคนในสังคมต่างมีความเห็นอกเห็นใจและแบ่งเบาความเดือดร้อนกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะการรังเกียจเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีก็ไม่มีแล้ว ซึ่งทำให้เด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ได้ไปโรงเรียน เล่น พัฒนาและปรับตัวเข้ากับชุมชนเป็นอย่างดี.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด