ฤดูร้อนจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความหมายที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVworld) – ฤดูร้อนทุกๆปีถือเป็นฤดูแห่งกิจกรรมอาสาของนักศึกษาเวียดนามโดยมีการจัด กิจกรรมต่างๆที่เต็มไปด้วยความหมายเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ยากจนให้ดีขึ้น โดยต้นทุนของนักศึกษาเหล่านี้คือความรู้ ความกระตือรือร้นและน้ำใจ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศจิตอาสาของนักศึกษาเวียดนามที่หมู่บ้าน ต่างๆของจังหวัดดั๊กลั๊ก เขตที่ราบสูงเตยเงวียนในบทความเรื่อง “ฤดูร้อนจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความหมายที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊ก”
(VOVworld) – ฤดูร้อนทุกๆปีถือเป็นฤดูแห่งกิจกรรมอาสาของนักศึกษาเวียดนามโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เต็มไปด้วยความหมายเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านที่ยากจนให้ดีขึ้น โดยต้นทุนของนักศึกษาเหล่านี้คือความรู้ ความกระตือรือร้นและน้ำใจ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศจิตอาสาของนักศึกษาเวียดนามที่หมู่บ้านต่างๆของจังหวัดดั๊กลั๊ก เขตที่ราบสูงเตยเงวียนในบทความเรื่อง “ฤดูร้อนจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความหมายที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊ก”
 ฤดูร้อนจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความหมายที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊ก - ảnh 1
สอนความรู้ให้เด็กๆ
ในตำบลที่ห่างไกลกือปุย อำเภอกรงปง ซึ่งเป็นฐานทัพแห่งการปฏิวัติของจังหวัดดั๊กลั๊กในอดีต ประชาชนมีความคุ้นเคยกับภาพเยาวชนอาสาที่มาให้การศึกษาและช่วยเหลือประชาชน ในปีนี้ทุกคนก็มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะเยาวชนอาสาที่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยครุศาสตร์ดั๊กลั๊ก แม้เพิ่งเดินทางถึงหมู่บ้าน แต่นักศึกษาทุกคนได้ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ ๆและแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกแต่ละคนโดยเร็ว คุณเลถิลานเฮือง สมาชิกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “คณะของเรามีทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มการศึกษา กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มแรงงาน แต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่มการศึกษาจะดูแลการสอนเด็กๆ กลุ่มสนับสนุนจะดูแลการทำอาหารให้แก่สมาชิกทุกคน ส่วนงานหนักต่างๆ เช่น การขุดลอกคูคลอง ทุกคนจะทำด้วยกัน คณะของเรามีความสามัคคีมาก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือกัน”
ในตลอด 1 เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน เยาวชนอาสาได้สอนความรู้และจัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็กๆเข้าร่วม นอกจากนี้ยังช่วยประชาชนขุดลอกคูคลองและทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ช่วยครอบครัวที่ยากจนตัดหญ้า ทำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในจังหวัด คุณ อีเซิน ฮลอง ทหารผ่านศึกในหมู่บ้านดั๊กตัวร์ ตำบลกือปุยเผยว่า “เยาวชนอาสาได้มาช่วยชาวบ้านทุกคน ครอบครัวไหนลำบาก พวกเขาก็มาสอบถามช่วยงานอย่างครอบครัวผมก็ของให้พวกเขามาช่วยผมทำนาเพราะผมแก่แล้ว ทำไม่ไหว เยาวชนทุกคนต่างมีความกระตือรือร้น ซึ่งช่วยพัฒนาขบวนการอาสา นี่เป็นภาพที่สวยงามมาก”
 ฤดูร้อนจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความหมายที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊ก - ảnh 2
ช่วยประชาชนขุดลอกคูคลอง
แม้ระยะเวลากิจกรรมจะไม่นานแต่สิ่งที่เยาวชนอาสาได้ทำได้สร้างความประทับใจและมีส่วนร่วมสร้างภาพที่สวยงามเกี่ยวกับเยาวชนต่อประชาชนในท้องถิ่น ภายในเวลา 1 เดือน คณะเยาวชนอาสารวม 60 คณะได้จัดชั้นเรียนภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กกว่า 400 ชั้น จัดการประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีการปลูกต้นกาแฟ พริก ข้าวและอโวคาโด้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นกว่า 3,500 คน ก่อสร้างถนน ระบบชลประทาน สนามกีฬาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและทหารทุพพลภาพ เป็นต้น รวมทั้งหมดเกือบ 240 กิจกรรมและใช้เงินทุนเกือบ 2 พันล้านด่ง สำหรับเยาวชนทุกคน
การเข้าร่วมฤดูร้อนจิตอาสานี้ไม่เพียงแต่นำประสบการณ์มาให้แก่พวกเขาเท่านั้น หากยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อบ้านเกิดและประเทศอีกด้วย แม้ฤดูแห่งจิตอาสาในปีนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่สำหรับเยาวชนอาสาจังหวัดดั๊กลั๊กทุกคน นี่จะเป็นความทรงจำในชีวิตของนักศึกษาตลอดกาล ส่วนประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากเยาวชนเหล่านี้ต่างก็มีความรักใคร่ในตัวเยาวชนอาสา.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด