สตรีสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -ในสังคมปัจจุบัน สตรีเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นแม่ศรีเรือนที่เก่งงานรัฐขยันงานเรือนเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมในการช่วยลดปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลงานในเชิงสร้างสรรค์ต่างๆเหล่านั้นได้ช่วยเติมสีสันและสร้างความสวยงามให้แก่ชีวิตสังคมและประเทศในหลายมิติ

 

สตรีสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1 คุณห่งกับยาล้างจานของตน (Photo VGP)

สำหรับคนทั่วๆไป ขยะเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งแต่สำหรับคุณจิ่งถิห่ง ในเขตเลียนเจี๋ยว นครดานัง ขยะสามารถนำไปปรับใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ได้ เช่น การผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดบ้านและปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วิธีการผลิตน้ำยาของคุณห่งก็ง่ายมาก เธอใช้เศษจากผักและผลไม้ ล้างให้สะอาดและหมักกับน้ำตาล และน้ำสะอาดเป็นเวลา 30 วัน ต่อจากนั้นก็นำไปกรอง ซึ่งจากน้ำ 10 ลิตรสามารถกรองได้น้ำหมัก 2 ลิตรแล้วนำไปผสมกับสารสกัดจากมะพร้าวเพื่อให้น้ำยามีความข้น มีกลี่นหอมและมีฟอง ซึ่งสูตรทำน้ำยาล้างจานนี้ได้รับการเผยแพร่ในนครดานังและขณะนี้มีครอบครัวอีก 90 ครอบครัวได้นำไปใช้และผลิตขายทำรายได้เดือนละ 5 ล้านด่ง นางจิ่งถิห่งเผยว่า  “ตอนแรก ดิฉันก็ประสบความล้มเหลวในการผลิตหลายครั้งเพราะยังขาดความรู้และประสบการณ์แต่ก็ตั้งใจที่จะทำให้ได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างในสังคม ดังนั้นดิฉันจึงพยายามทุ่มเทกับการวิจัยและทดลองจนสำเร็จ โดยในเร็วๆนี้ ดิฉันจะขยายผลไปยังจังหวัดฮึงเอียน ซึ่งลูกค้าก็เสนอว่า อยากให้ผลิตน้ำยาล้างมือและน้ำยาซักผ้า ดิฉันก็หวังว่า สตรีจะเข้าร่วมการผลิตนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว”

สตรีสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 2อาจารย์เหงียนถิเห่า (Photo phunu) 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศจึงได้ให้ความสนใจต่อการวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไข อย่างอาจารย์เหงียนถิเห่า จากมหาวิทยาลัยดาลัด สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศึกษาที่ได้พยายามแสวงหาวิธีการช่วยให้ประชาชนในเขตที่มักจะเกิดน้ำท่วม ภัยแล้งหรือน้ำทะเลซึมมีน้ำประปาใช้อย่างยั่งยืน ในขณะที่ศึกษาในต่างประเทศ เธอได้มีโอกาสศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกรองน้ำแบบ FO หรือ forward Osmosis และเห็นถึงข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือใช้พลังงานน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและประชาชนสามารถดื่มน้ำได้โดยตรงหลังการกรอง นางเหงียนถิเห่าเผยว่า“ถุงกรองน้ำนี้จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาฉุกเฉินจากเหตุน้ำท่วมและน้ำทะเลซึม และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า นี่คือเทคโนโลยีที่ได้ประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆแล้วแต่มีราคาสูง ดังนั้นดิฉันจึงคิดค้นออกแบบถุงกรองและได้ร่วมมือกับกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคนิกแห่งชาติไทเปในการผลิตแผ่นกรองเพื่อให้มีราคาถูกลงและใช้ได้หลายครั้ง ปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายในการใช้ถุงนี้อยู่ที่ 8 หมื่นด่งต่อปีแต่เนื่องจากถุงนี้สามารถใช้ได้หลายครั้ง ดังนั้นราคาเฉลี่ยก็อาจอยู่ที่ 1 หมื่น 5 พันด่งต่อปี”

การประดิษฐ์คิดค้นของนางจิ่งถิห่งและนางเหงียนถิเห่าเป็น 2 ใน 9 นวัตกรรมที่ได้รับการยกย่องในหัวข้อ “สตรีสร้างนวัตกรรม” ของสหพันธ์สตรีเวียดนามโดยถือเป็นการยืนยันว่า สตรีมีบทบาทสำคัญต่อการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเข้าร่วมกิจกรรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มแข็ง

นางเหงียนถิมิงห์เฮือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาแห่งสหพันธ์สตรีเวียดนามเผยว่า ในเวลาข้างหน้า ทางสหพันธ์ฯจะยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกทุกระดับในการรับมือและลดผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้สตรีใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตสังคม สมกับบทบาทของสตรียุคใหม่ที่เก่งงานรัฐขยันงานเรือน เดินพร้อมกับกระบวนการพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด