สหภาพแรงงานทุกระดับดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงาน

(VOVWORLD) - เหลือเวลาอีกครึ่งเดือนก็จะถึงตรุษเต๊ตประเพณีปีกุน 2019 ซึ่งในช่วงนี้ องค์กรสหภาพแรงงานทุกระดับกำลังประสานกับสถานประกอบการต่างๆจัดกิจกรรมดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงาน เช่น การมอบเงินค่ารถกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ต มอบของขวัญและเงินโบนัสให้แก่แรงงาน
สหภาพแรงงานทุกระดับดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงาน - ảnh 1สหภาพแรงงานเวียดนามสนับสนุนเงินเพื่อให้กรรมกรซื้่อตั๋วกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ต (vietnamplus)

นอกจากสวัสดิการสังคมและสิทธิผลประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว โบนัสสำหรับตรุษเต๊ต การจัดกิจกรรมดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงานยังช่วยกระตุ้นให้แรงงานเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบธุรกิจและมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จโดยรวมของประเทศอีกด้วย ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนาม นาย เหงาะยวีเหียว รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนามเผยว่า คณะประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้ประกาศแผนการดูแลเอาใจใส่ตรุษเต๊ตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน “พวกเราเน้นถึงหน้าที่หลัก ๕ ด้าน ๑คือ จัดกิจกรรมตรวจสอบ และเร่งรัดให้นายจ้างปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำและปรับปรุงเงินเดือน ๒ คือให้ความสนใจถึงสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงประสบอุปสรรคในช่วงตรุษเต๊ต ๓คือจัดรถไฟและรถโดยสารส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ตและจัดคณะไปเยี่ยมเยือนแรงงานที่ฉลองตรุษเต๊ตที่สถาประกอบการ ๔ คือร่วมกับผู้นำของพรรค รัฐและบรรดารัฐมนตรีไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน นอกจากนั้น พวกเราจะจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ศิลปะให้แก่ผู้ใช้แรงงาน”

จังหวัดด่งนายมีแรงงานกว่า ๑ ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่คือกรรมกรที่อยู่ไกลบ้านเกิด ในช่วงตรุษเต๊ตปีนี้ สหภาพแรงงานทุกระดับและสถานประกอบการในจังหวัดมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ซึ่งในนั้น มีสถานประกอบการหลายแห่งที่มอบเงินโบนัสเท่ากับเงินเดือน๑ ถึง ๒ เดือน ให้แก่แรงงาน ให้การช่วยเหลือการค่าตั๋วรถโดยสารและจัดกิจกรรมฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุข

ที่บริษัทหุ้นส่วน Taekwang Vina ในนิคมอุตสาหกรรมเบียนหว่า ๒ กรรมกรเกือบ ๓ หมื่น ๕ พันคนรู้สึกปลื้มปิติยินดี เพราะตรุษเต๊ตปีนี้พวกเขาได้รับเงินโบนัสตั้งแต่ ๖ ล้านถึง ๒๐ ล้านด่งต่อคน กรรมกรคนใดที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองตรุษเต๊ตได้ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฉลองตรุษเต๊ตที่บริษัท  ส่วนผู้ที่กลับภูมิลำเนา ทางบริษัทก็จัดรถรับส่งให้

สหภาพแรงงานทุกระดับดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงาน - ảnh 2นาย เหงาะยวีเหียว รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนาม (quochoi.vn

สหภาพแรงงานจังหวัดดั๊กลักกำลังร่วมมือกับหน่วยงานสถานประกอบการอย่างเข้มแข็งเพื่อค้ำประกันการจ่ายเงินเดือน เงินโบนัส การปฏิบัติกลไกนโยบายให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานในช่วงตรุษเต๊ตปีกุลอย่างทันการณ์ ควบคู่กันนั้น สหภาพแรงงานทุกระดับยังจัดกิจกรรมไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญตรุษเต๊ต ให้การช่วยเหลือค่าตั๋วรถโดยสารและรถไฟให้แรงงานได้กลับภูมิลำเนา ให้การช่วยเหลือการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อจะได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขและอบอุ่น ปีนี้ โครงการตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมพร้อมหน้าพร้อมตาจะได้รับการปฏิบัติทั้งใน ๓ ระดับคือสหภาพแรงงานระดับท้องถิ่น สหภาพแรงงานระดับบนและสหภาพแรงงานจังหวัด นาย เจิ่นต๊วนแอง ประธานสหภาพแรงงานจังหวัดดั๊กลัก เผยว่า “ตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมที่นิคมอุตสาหกรรมหว่าฟู้จะมีกรรมกร ผู้ใช้แรงงานกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วมโครงการประเมินกิจกรรมดูแลสมาชิกสหภาพแรงงาน กิจกรรมพบปะสังสรรค์และมอบของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงาน พวกเราจะมอบของขวัญจำนวน ๓๐๐ ชุด มูลค่าตั้งแต่ ๓ แสนถึง ๕ แสนด่ง ให้แก่แรงงาน”พร้อมกับสถานประกอบการ สหภาพแรงงานจังหวัดด่างนายมีกำหนดการที่จะมอบตั๋วรถโดยสารกว่า ๑ พัน ๖ ร้อยใบให้แก่กรรมกรที่มีฐานะยากจนเพื่อกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ต รวมมูลค่ากว่า ๔ พัน ๓ ร้อยล้านด่ง นอกจากนั้น สหภาพแรงงานจังหวัดฯยังจะมอบของขวัญเกือบ ๕ พัน ๗ ร้อยชุดให้แก่กรรมกร มูลค่าชุดละประมาณ ๕ แสนด่ง

ภายใต้คำขวัญ “ต้องค้ำประกันให้สมาชิกสหภาพแรงงานทุกระดับได้รับการดูแลในช่วงตรุษเต๊ต” สหภาพแรงงานกรุงฮานอยได้ผลักดันการดูแลตรุษเต๊ตให้แก่แรงงานโดยเน้นดูแลด้านเงินเดือนและเงินโบนัส จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเยือน มอบของขวัญให้แก่สมาชิกของสหภาพแรงงานและจัดกิจกรรม “ตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมพร้อมหน้าพร้อมตา”

สหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์และสถานประกอบการจะมอบตั๋วรถโดยสาร ๓ หมื่น ๕ พันใบให้แก่กรรมกรและแรงงานที่มีฐานะยากจนที่ยังไม่มีโอกาสกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ต ๓ ปีติดต่อกัน อีกทั้งจัดรายการ “ตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมพร้อมหน้าพร้อมตา” ปี ๒๐๑๙ ให้แก่กรรมกรที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนาฉลองตรุษเต๊ต

ส่วนแผนการดูแลตรุษเต๊ตปีกุน ๒๐๑๙ ให้แก่กรรมกรและแรงงานในจังหวัดของสหภาพแรงงานจังหวัดบิ่งเยืองจะมีการมอบตั๋วรถโดยสารประมาณ ๖ พันใบ มูลค่า ๕ แสนถึง ๑ ล้าน ๕ แสนด่งต่อให้แก่กรรมกร ในโอกาสนี้ สหภาพแรงงานจะจัดโครงการตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมที่ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานจังหวัดเพื่อให้กรรมกร ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดบิ่งเยืองได้ฉลองตรุษเต๊ต อีกทั้งตรวจสอบรายชื่อกรรมกรแรงงานที่มีฐานะยากจนเพื่อเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญตรุษเต๊ต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด