เยาวชนเวียดนามกับฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสา

(VOVWORLD) -กิจกรรมอาสาฤดูร้อนปี 2017 ของเยาวชนเวียดนามภายใต้หัวข้อ “ เยาวชนร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองอารยธรรม” ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตใจแห่งการอาสาและเดินหน้าของเยาวชนเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม สวัสดิการสังคม การป้องกันประเทศและความมั่นคงในท้องถิ่นที่ยากจน ห่างไกลความเจริญ เขตชายแดนและหมู่เกาะของประเทศ
เยาวชนเวียดนามกับฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสา - ảnh 1สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนต้องมีจิตอาสา 

ในฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสาปี 2017 คณะกรรมการฯได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน 550 แห่ง ถนน 600 ก.ม. สร้างสรรค์เขตชุมชนที่มีอารยธรรมตามมาตรฐาน สว่าง-เขียว-สะอาด-สวย-ปลอดภัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนในเขตชนบทประมาณ 6 หมื่นคน ซ่อมแซมบ้านธารน้ำใจอย่างน้อย 300 หลังสำหรับครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รักษาโรคและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชน 5 หมื่นคน ก่อสร้างและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นประมาณ 1,000 แห่ง แต่เพื่อให้กิจกรรมอาสาของเยาวชนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน คุณเลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่ 1 ของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้ย้ำว่า “เมื่อเข้าร่วมขบวนการอาสา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนต้องมีจิตอาสาเพื่อช่วยให้ขบวนการอาสาต่างๆประสบความสำเร็จตอบสนองความต้องการของสังคมและความปรารถนาของเยาวชนแต่ละคน”

ที่จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ในการขานรับกิจกรรมอาสาฤดูร้อนปี 2017 ของเยาวชนเวียดนาม กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์สาขาจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้รณรงค์และก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร 12 หลัง ให้คำปรึกษาแก่เยาวชน 2 พันคนในการสร้างฐานะและหางานทำ สอนว่ายน้ำฟรีให้แก่เด็ก 500 คน มีเยาวชนเกือบ 700 คนได้เข้าร่วมการก่อสร้างถนนเข้าสนามเด็กเล่นในตำบลโห่งเตี๊ยน จัดการรักษาโรคและแจกยาให้แก่ประชาชนและจัดวันงานของเยาวชน เป็นต้น

เยาวชนเวียดนามกับฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสา - ảnh 2

ส่วนที่จังหวัดดั๊กลั๊ก ทางกองเยาวชนสาขาจังหวัดได้ให้ความสำคัญถึงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ตัวเมืองแห่งอารยธรรม จัดกิจกรรมสวัสดิการสังคมและการแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เช่น การเยี่ยมคุณแม่วีรชน ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรมอบให้แก่อดีตเยาวชนเดินหน้า รักษาโรคและแจกยาให้แก่ประชาชนในตำบลแออา เวอร์ อำเภอบวนดน มอบสนามเด็กเล่นและจัดการฝึกอบรมในการประชาสัมพันธ์และต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คุณ อี ตรุล นีเอ สมาชิกกองเยาวชนตำบล กรงบุ๊ก อำเภอกรงปั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊กเผยว่า “ นี่เป็นกิจกรรมที่มีความหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนอุทิศพลังวัยเยาว์ต่อประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากและในโอกาสวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม เราควรเข้าร่วมกิจกรรมสำนึกในบุญคุณต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง หวังว่า ในเวลาข้างหน้า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งการเดินหน้าของเยาวชนต่อไป”

ควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น “การศึกษาเกียรติประวัติให้แก่เยาวชนและยุวชน” “ร่วมกันช่วยเหลือเด็กรุ่นหลัง” “เพื่อนครแห่งอารยธรรมและทันสมัย” และ “ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชนบทใหม่” กองเยาวชนสาขานครเกิ่นเทอยังร่วมมือกับเยาวชนอาสาในท้องถิ่นจัดตั้งคณะเยาวชนอาสาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิยาศาสตร์ สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เช่น การรักษาโรคและแจกยาฟรี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนบท เป็นต้น คุณเจิ่นวันกวาง อุปนายกสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเตยโดกล่าวว่า “นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ผมเข้าร่วมฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสาโดยตั้งใจจะมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เข้าร่วมการซ่อมแซมถนนหนทาง ก่อสร้างกิจการต่างๆและไปจุดธูปที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ”

ฤดูร้อนแห่งกิจกรรมอาสาของเยาวชนได้เปิดความหวังให้แก่เด็กที่ใฝ่การศึกษาและเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่เขตชนบทที่ยากจน ซึ่งกิจกรรมอาสาเหล่านี้นับวันได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามเกี่ยวกับเยาวชนอาสาในสายตาของประชาชนทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด