เยาวชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและขบวนการมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ

(VOVWORLD) -เมื่อฤดูร้อนเวียนมา เยาวชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่างเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในเขตที่ห่างไกลความเจริญ เขตชายแดน เกาะแก่งและเขตที่ยากจน ในปีนี้ เยาวชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งใจสู่เกาะที่ห่างไกล  ซึ่งช่วยสร้างความผูกพันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชน 
เยาวชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและขบวนการมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ - ảnh 1สมาชิกกองเยาวชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง 

“ตอนแรก รู้สึกกลัวแต่เมื่อต้องเดินทางออกจากที่นี่ก็คิดถึง” เป็นความรู้สึกของสมาชิกกองเยาวชน3จากจังหวัด เกิ่นเทอ อานยางและเกียงยางเกือบ140คนหลังจากที่เสร็จสิ้นขบวนการ “เยาวชนแม่น้ำเหิว-เพื่อทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ” ที่กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่5และตำบลเกาะโถจู อำเภอฟู้ก๊วก จังหวัดเกียนยางเป็นผู้จัด

บรรดาสมาชิกกองเยาวชนได้เข้าร่วมพิธีวางศิลฤกษ์ก่อสร้างกิจการของเยาวชน “เพื่อโรงเรียนที่สวยงามให้แก่เด็ก” มอบของขวัญให้แก่ชาวประมงที่ประสบอุปสรรค ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิกกองเยาวชนและเด็กที่มีฐานะยากจน  ควบคู่กันนั้น ยังมีการจัดวันงาน “วัยเด็กกับทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ”   การละเล่นพื้นเมือง มอบอุปกรณ์การเรียนและหนังสือให้แก่เด็กๆบนเกาะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะผสานกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สมาชิกกองเยาวชน เยาวชนและประชาชนบนเกาะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคระบาด แม้จะประสบอุปสรรคแต่พวกเขาก็รู้สึกดีใจเนื่องจากได้รับความรักจากประชาชนและทหาร  นาย เถี่ยวแค้งลิง นักศึกษาปีที่4 มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอได้เผยว่า

“ดิฉันเห็นว่า ชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทหารที่นี่ใจดีและเป็นมิตร เจ้าหน้าที่ทหารเชิญพวกเราทานอาหาร  ดิฉันรู้สึกถึงจิตใจแห่งความอบอุ่นระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเจ้าหน้าที่ทหารบนเกาะ”

เยาวชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและขบวนการมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ - ảnh 2พิธีวางศิลฤกษ์ก่อสร้างกิจการของเยาวชน “เพื่อโรงเรียนที่สวยงามให้แก่เด็ก” 

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สมาชิกกองเยาวชนต่างรู้สึกดีใจ  ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารบนเกาะก็ดีใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัคร  นี่เป็นโอกาสเพื่อศึกษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกียรติประวัติการปฏิวัติ ความรักชาติและบ้านเกิดให้แก่คนรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ทหารรุ่นใหม่และยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างทหารประชาชน จ่าตรี แถกแฟบ  หัวหน้าหมู่กองพลร้อย2 กองพัน1 กรม152ตำบลโถจู อำเภอฟู้ก๊วก จังหวัดเกียนยางได้เผยว่า “ผมมีความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง เยาวชนจะให้ความสนใจต่อกิจกรรมการมุ่งใจสู่ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิมากขึ้น สร้างพลังขับเคลื่อนให้สมาชิกกองเยาวชนบนเกาะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปิตุภูมิ”

หลังขบวนการแรก “เยาวชนแม่น้ำเหิว-เพื่อทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ”  เยาวชนอาสาสมัครในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังเตรียมความพร้อมให้แก่กิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม  ในจังหวัดก่าเมา  เยาวชนอาสาสมัครได้วางแผนการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ผลักดันกิจกรรมอาสาสมัครในท้องถิ่นที่ยากจน เขตริมฝั่งทะเลผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ จัดการแข่งขันกีฬาและการแลกเปลี่ยนศิลปะกับเจ้าหน้าที่ทหาร  นาง โห่กวี๊ญี รองหัวหน้าคณะกรรมการเยาวชนและยุวชนกองเยาวชนจังหวัดก่าเมาได้เผยว่า “ในเขตริมฝั่งทะเลของจังหวัดก่าเมา ประชาชนยังประสบอุปสรรคมากมาย  พวกเราจะให้ความช่วยเหลือสิ่งที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นต้องการ  โดยเฉพาะ กิจกรรมสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง”

ส่วนนาย ด่าวชี้เหงีย เลขาธิการกองเยาวชนสาขาจังหวัดเกิ่นเทอได้เผยว่า ในเวลาที่จะถึง กองกำลังเยาวชน รวมสมาชิก10คนจะมาอยู่ร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารบนเกาะฟู้ก๊วกและโถจู จังหวัดเกียนยาง  จากความรู้ของตน หวังว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อปิตุภูมิ โดยเฉพาะ ขยายผลของกิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจเพื่อทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ “กองกำลังนี้จะเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารบนเกาะ นี่เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมและต้องระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ทหารในเขตชายแดนและหมู่เกาะรู้สึกถึงจิตใจแห่งความอบอุ่นของแผ่นดินใหญ่”

ซึ่งขบวนการเพื่อทะเลและเกาะแก่งของเยาวชนอาสาสมัครในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้รับการขยายผลผลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เยาวชนหลายคนมีความภาคภูมิใจต่อตัวเองและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด