เลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนวันลิงห์-ผู้ริเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

(VOVWORLD) -จนถึงขณะนี้ ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ริเริ่มและชี้นำการปฏิบัติได้ประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมีส่วนร่วมพิเศษของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ ซึ่งเป็นผู้เดินหน้าในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่เศรษฐกิจเวียดนามนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่80

เลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนวันลิงห์-ผู้ริเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ได้รับความเคารพรักจากประชาชน 

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ มีชื่อจริงคือเหงวียนวันกุ๊กหรือมีอีกชื่อคือเหมื่อยกุ๊ก เกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1915ที่จังหวัดฮึงเอียน  จากการที่เกิดในครอบครัวที่รักชาติและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ยากของประชาชน  ท่านได้เข้าร่วมการปฏิวัติตอนอายุ 14 ปีและเคยถูกศัตรูจับกุมคุมขังหลายครั้ง ท่าน เหงวียนวันลิงห์เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสำนักงานส่วนกลางต่างๆ  ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดแต่ท่าน เหงวียนวันลิงห์ก็ได้ทุ่มเททั้งสติปัญญาและพลังให้แก่พรรคและประชาชน

ในช่วงทศวรรษที่80ของศตวรรษที่20 ในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ ด้วยจิตใจแห่งความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าทำ ท่าน เหงวียนวันลิงห์เป็นผู้ที่เปิดไฟสีเขียวให้แก่นครโฮจิมินห์ในการเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านการตัดสินใจให้ยกเลิกกลไกรัฐอุปถัมภ์ เปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารเศรษฐกิจในสถานประกอบการภาครัฐบางแห่งเป็นการนำร่อง ซึ่งนับเป็นก้าวกระโดดแรกในการยกเลิกกลไกการบริหารแบบเก่า  แม้จะถูกตำหนิจากบางคนที่เห็นว่า นครโฮจิมินห์ปฏิบัติตามกลไกตลาดแต่ท่าน เหงวียนวันลิงห์ยังยืนหยัดการปฏิบัติดังกล่าว  นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้เผยว่า “หลังจากที่รวมประเทศเป็นเอกภาพ ในฐานะเลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้ร่วมกับผู้บริหารนครฯแสวงหามาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่กลไกการบริหารเศรษฐกิจ แก้ไขอุปสรรคและให้การสนับสนุนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าทำ  ท่าน เหงวียนวันลิงห์เคยบอกว่า “ถ้าหากการปฏิบัติของตนถูกต้อง ต้องยืนหยัดปกป้องความจริงและต้องกล้าคิดกล้าทำ การเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นการปฏิวัติที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งแนวคิด นโยบายและองค์กร”

จากประสบการณ์ในการบริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานในนครโฮจิมินห์ ในวาระที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคฯในช่วงปี1986-1991 ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เปิดทางให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกรัฐอุปถัมภ์ของเวียดนาม ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้มีข้อคิดริเริ่มใหม่ แนวคิดใหม่และวิธีใหม่เพื่อเปิดภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งสร้างจุดเปลี่ยนที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ต่อการพัฒนาของประเทศ นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ยืนยันว่า “ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคฯในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้ปฏิบัติแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ในสภาวการณ์ที่ประเทศสัมคมนิยมในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียดล่มสลาย  เวียดนามถูกคว่ำบาตร วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนประสบอุปสรรคมากมาย  เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์พร้อมผู้บริหารคณะกรรมการกลางพรรคได้ฟันฝ่าอุปสรรค ยืนหยัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศตามแนวทางสังคมนิยมผ่านขั้นตอนและวิธีการทำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนาม  ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศได้ประสบผลสำเร็จที่สำคัญ  เศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนา การรักษากลาโหมและความมั่นคงได้รับการผลักดัน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุง ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศได้รับการขยายและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลกได้รับการยกระดับ”

แม้จะเป็นผู้ริเริ่มภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศแต่ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้ยืนยันเสมอว่า ประชาชนเป็น“สถาปนิก”ที่ช่วยให้พรรคมีก้าวกระโดดในแนวคิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่6ได้รับการเสริมสร้างอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ถือเป็นผลงานของทั้งพรรคและประชาชน”  จากการถือประชาชนเป็นแกนหลักในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่  ในตลอดช่วงเวลาปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนไหวปฏิวัติ ท่านได้มีความผูกพัน รับฟังและตั้งใจเพื่อพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในวาระการดำรงตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนกรรมกร เกษตรกร ทหารและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ  ผ่านการเยือนเหล่านี้ ท่านได้เสนอข้อคิดริเริ่มและมาตรการใหม่ต่อพรรคและรัฐในการกำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจสังคม พัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยม  นาย เหงวียนวันเตื่อง อดีตเจ้าหน้าที่คณะกรรมการบุคลากรและคณะกรรมการตรวจสอบของพรรคสาขากรุงฮานอยได้เผยว่า “เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ ได้สร้างนิมิตหมายในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม แนวคิดในการบริหารของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์และภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มยังคงมีคุณค่าจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะ ในระยะปัจจุบัน เมื่อเวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกในทุกด้านและพัฒนาเศรษฐกิจ จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ถึงจะประสบความสำเร็จ”

นักประวัติศาสตร์ เยืองจุงก๊วกแสดงความเห็นว่า ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นกระบวนการปฏิวัติที่เป็นทั้งแรงกดดันและความต้องการของชีวิต  ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั้น ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง ท่าน เหงวียนวันลิงห์ได้รับและปฏิบัติหน้าที่กำหนดภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเพื่อเป็นมรดกให้แก่ชนรุ่นหลัง  ดังนั้น  การสดุดีส่วนร่วมของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนวันลิงห์ไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องตัวท่านเท่านั้นหากยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าที่ท่านทำไว้ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด