เวียดนามดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ต

(VOVWORLD) - การดูแลเอาใจใส่คนจน ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองด้านสังคมและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ตไม่เพียงแต่คือความรับผิดชอบเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจด้านมนุษยธรรมที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนาม กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆอีกด้วย สำหรับคนจนและชนกลุ่มน้อยต่างๆ ตรุษเต๊ตปีกุนคือตรุษเต๊ตที่อบอุ่นและมีความสุข
เวียดนามดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ต - ảnh 1เวียดนามดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ต (vietnamplus) 

เมื่อวสันต์ฤดูเวียนมาก็ถึงตรุษเต๊ตตามประเพณีซึ่งท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเซินลาและขบวนการดูแลตรุษเต๊ตให้แก่คนจนจะมีความคึกคักมากขึ้น โดยมีประชาชนทุกชั้นชนและหน่วยงานทุกระดับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อมีส่วนร่วมร่วมช่วยให้ครอบครัวยากจน ครอบครัวชนเผ่าในจังหวัดได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างอบอุ่นและมีความสุข

ที่อำเภอโหมกโจว ปัจจุบันมีครอบครัวยากจนเกือบ 2 พัน 9 ร้อยครอบครัว ครอบครัวใกล้ยากจนกว่า 1 พัน 7 ร้อยครอบครัว ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายกว่า 500 ครอบครัว ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย เด็กกำพร้า คนพิการและผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งเกือบ 200 คน ด้วยความมุ่งมั่นไม่ปล่อยให้ครอบครัวใดอดอยากหิวโหยในช่วงตรุษเต๊ต อำเภอโหมกโจวได้จัดคณะไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่หมู่บ้านยากจนและหมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องถิ่น มอบของขวัญให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างทันการณ์ รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากงบประมาณแผ่นดิน ในหลายปีที่ผ่านมา อำเภอโหมกโจวได้ปฏิบัติงานด้านการรณรงค์ให้สังคมเข้าร่วมการดูแลตรุษเต๊ตให้แก่คนจนและผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในช่วงใกล้ตรุษเต๊ตตามประเพณี จึงมีกลุ่มจิตอาสาต่างๆเดินทางไปยังตำบลยากจนเพื่อให้การช่วยเหลือชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ต นาง เหงียนถิฮวา รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอโหมกโจวเผยว่า “เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่ตรุษเต๊ตปี 2019 พวกเราได้เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ สิ่งแรกคือพวกเราต้องค้ำประกันเพื่อให้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างปลอดภัย นอกจากนั้น พวกเรายังเน้นถึงงานด้านสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่อิ่นหนำผาสุกในช่วงตรุษเต๊ต พวกเราจัดงบกว่า 500 ล้านด่งเพื่อซื้อและมอบข้าวให้แก่คนจนและครอบครัวที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาและครอบครัวชนกลุ่มน้อยยากจน ในช่วงตรุษเต๊ตปี 2019 สมาชิกจากโรงละครร่วมสมัยของเวียดนามจะจัดการแสดงให้แก่ประชาชนในเขตทุรกันดารและชนเผ่าได้ชมฟรีเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในช่วงฉลองตรุษเต๊ตปีใหม่ หลังตรุษเต๊ต พวกเราจะจัดงานเทศกาลบอลลูน ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้ประชาชนชนเผ่าต่างๆในโหมกโจวได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขและอบอุ่น”

เวียดนามดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ต - ảnh 2ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินได้รับความสนใจจากทางการปกครองทุกระดับ (Photo: Internet) 

หลังจากได้รับข้าว 10 กิโลกรัมที่ทางการอำเภอโหมกโจวมอบให้ในช่วงตรุษเต๊ต คุณ ช้างถิเซ้อ ในหมู่บ้านก๊อก ในตำบลดงซาง อำเภอโหมกโจวได้เผยว่า ในโอกาสตรุษเต๊ตในหลายปีที่ผ่านมา ครอบครัวเธอได้รับการดูแลเอาใจใส่และของขวัญจากผู้บริหาร ทางการปกครองและคณะในท้องถิ่น “ทุกปี ครอบครับดิฉันก็ได้รับข้าว ในตรุษเต๊ตปีนี้ ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติยินดีมาก เพราะมีข้าวไว้รับประทานและทำขนมแบ๊งจึงแล้ว”

ด้วยเป้าหมาย “ทั่วประเทศช่วยเหลือคนจน-ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ในช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปีกุน 2019 จังหวัดดั๊กลักได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลตรุษเต๊ตให้แก่คนจน นาย ฝ่ามเฝื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดดั๊กลักได้เผยว่า ในช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปีกุน 2019 แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดงบกว่า 300 ล้านด่งจากกองทุน “เพื่อคนจน” เพื่อไปเยี่ยมเยือน และมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวยากจน โดยมูลค่าชุดละ 5 แสนด่ง ส่วนสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมของจังหวัดได้ประสานกับสมาคมคุ้มครองคนพิการและเด็กกำพร้าจังหวัดมอบของขวัญ 3 พัน 5 ร้อยชุดให้แก่คนพิการ เด็กกำพร้าและคนจนในท้องถิ่น รวมมูลค่า 1.2 พันล้านด่ง สภากาชาดของจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกจังหวัดมอบของขวัญกว่า 5 พัน 2 ร้อยชุดให้แก่คนจนในอำเภอต่างๆ และเมืองบวนมาถวด รวมมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านด่ง “ในช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปีกุน 2019 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดดั๊กลักมีแผนการดูแลเอาใจใส่คนจน โดยสั่งสั่งให้อำเภอ ตัวเมืองและเมืองต่างๆจัดทำแผนการไปเยี่ยมเยือน มอบของขวัญ ตรวจสอบ พิจารณา รวบรวมครอบครัวที่มีความเสี่ยงตกเข้าสู่ภาวะหิวโหยเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการช่วยเหลือ แก้ไขระเบียบการคุ้มครองทางสังคมในช่วงตรุษเต๊ตอย่างสมบูรณ์และทันการณ์ ไม่ปล่อยให้ประชาชนอดอยาก”

พร้อมกับท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศ ในช่วงตรุษเต๊ตปีกุน สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดเหงะอานได้มอบของขวัญกว่า 5 หมื่นชุด รวมมูลค่ากว่า 1 หมื่น 8 พันล้านด่งจากงบประมาณแผ่นดินแหล่งเงินสนับสนุนขององค์กรและสถานประกอบการเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวยากจนและผู้ที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม อำเภอ นคร หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์การต่างๆได้มอบของขวัญกว่า 1 หมื่น 6 พันชุด นอกจากนั้น ครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติกว่า 900 ครอบครัวได้รับข้าวกว่า 55 ตันจากงบประมาณของท้องถิ่นในช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปี 2019

จากการแบ่งเบาของทางการทุกระดับ องค์การสังคมทั้งภายในและต่างประเทศได้สร้างความอบอุ่นและนำความสุขมาสู่ครอบครัวยากจน แรงงานยากจนและชนเผ่าต่างๆในช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปีกุน 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด