เวียดนามมีความกระตือรือร้นในการป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์

(VOVWORLD) -กรมป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่า ในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 6,800 คนและมีผู้ป่วยโรคเอดส์เกือบ 3,500 คน ซึ่งลดลง 2 ใน 3 เมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนๆ ในเวลาข้างหน้า หน่วยงานสาธารณสุขเวียดนามจะปฏิบัติมาตรการที่เข้มแข็งต่อไปเพื่อควบคุมอัตราการติดเชื้อใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด
เวียดนามมีความกระตือรือร้นในการป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ - ảnh 1 ให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วย

ปัจจุบันนี้ ที่เวียดนามมีวิธีตรวจสอบเชื้อ HIV หลายวิธี เช่น การตรวจสอบเชื้อ HIV ในระดับชุมชน ณ 15 จังหวัดและนคร ทำการตรวจหาเชื้อด้วยน้ำลาย จัดตั้งคลีนิกตรวจเชื้อ HIV ในระดับอำเภอ ควบคู่กับการใช้ยา ARV ยังมีการใช้เมทาโดนในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดและอัตราผู้ติดเชื้อ HIV นายหว่างดิ่งแก๋ง รองอธิบดีกรมป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเผยว่า “นอกจากยกระดับคุณภาพให้แก่สถานที่รักษาที่ใช้ยาเมทาโดนแล้ว เรายังเปิดจุดให้บริการอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การรักษาโรคของผู้ติดยาเสพติด ส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางฝึกอบรมให้แก่สถานที่รักษาที่ใช้ยาเมทาโดนเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานให้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันนี้ ที่จังหวัดบั๊กยาง มีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 1,760 คน โดยร้อยละ 25 ใช้บัตรประกันสุขภาพโดยศูนย์ป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV ของจังหวัดบั๊กยางได้รับและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กว่า 600 คน ซึ่งมีกว่า 300 คนได้รับการรักษาด้วยยา ARV และผู้ป่วยครึ่งหนึ่งใช้บัตรประกันสุขภาพ นางเจิ่นเฟืองลาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV ของจังหวัดบั๊กยางเผยว่า “พวกเราได้ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานสาธารณสุขและทางการจังหวัดเกี่ยวกับการขยายการให้บริการตรวจหาเชื้อ HIV และการตรวจโดยสมัครใจให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน ตำบลและแขวนเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าถึงการตรวจเชื้อ HIV”

เพื่อมีส่วนร่วมลดจำนวนผู้ติดเชื้อและพยายามบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติคือถึงปี 2020 มีผู้ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อของตน ร้อยละ 90 ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและร้อยละ 90 ที่ใช้ยาต้านไวรัสสามารถควบคุมจำนวนไวรัสให้อยู่ในระดับต่ำ ท้องถิ่นต่างๆทั่วเวียดนามกำลังเร่งผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยไม่ทิ้งการรักษาโรคด้วยยา ARV และเมทาโดน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้รับการรักษาอย่างทันการณ์ ความพยายามบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติถือเป็นมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพในเวียดนามเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นความท้าทายต่อหน่วยงานสาธารณสุขเวียดนาม นายเหงียนหว่างลอง อธิบดีกรมป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า “เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศแรกของภูมิภาคและโลกที่ให้คำมั่นเกี่ยวกับการขานรับการปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวของสหประชาชาติ ซึ่งในขณะนี้เรากำลังรักษาให้แก่ผู้ป่วย 150.000 จากจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 200,000 คน ซึ่งคือประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่เราก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ร้อยละ 90 นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เพราะเพื่อสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยา ARV ผู้ป่วยต้องมีบัตรสุขภาพและเงิน นอกจากนั้นเราก็ต้องค้ำประกันคุณภาพในการรักษาด้วยยา ARV เพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดน้อยที่สุดและไม่แพร่โรคไปสู่ผู้อื่น”

กรมป้องกันและขจัดการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์กำลังพยายามระดมแหล่งช่วยเหลือจากต่างประเทศและเรียกร้องให้กระทรวงและรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีเพื่อซื้อยา ARV เพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องและรณรงค์ให้ผู้ติดเชื้อเข้าร่วมการประกันสุขภาพโดยเร็วที่สุด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด