เศรษฐีนีพันล้านจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า

(VOVworld) – นางฝุ่งถิเทอ เศรษฐีนีพันล้านในหมู่บ้านเหวิดหลาย ตำบนเหวิดหลาย อำเภอบาหวี่ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นหนึ่งในสตรีดีเด่นทั่วประเทศ 100 คนที่ได้รับการสดุดีในรายการ “ภูมิใจสตรีเวียดนาม” ในการประชุมสมัชชาใหญ่สตรีเวียดนามครั้งที่ 7 ที่มีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

(VOVworld) – นางฝุ่งถิเทอ เศรษฐีนีพันล้านในหมู่บ้านเหวิดหลาย ตำบนเหวิดหลาย อำเภอบาหวี่ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นหนึ่งในสตรีดีเด่นทั่วประเทศ 100 คนที่ได้รับการสดุดีในรายการ “ภูมิใจสตรีเวียดนาม” ในการประชุมสมัชชาใหญ่สตรีเวียดนามครั้งที่ 7 ที่มีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เศรษฐีนีพันล้านจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า - ảnh 1
นางฝุ่งถิเทอดูแลสวนผลไม้ (Photo baomoi.com)

นางฝุ่งถิเทอเกิดในครอบครัวชนบทที่มีรายได้หลักจากการผลิตเกษตร เมื่ออำเภอบาหวี่มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวเกษตรกร เธอได้เช่าที่ดินเปล่า 12 เฮกตาร์บริเวณเนินเขาเพื่อทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำและปลูกพืช ในช่วงนั้น เธอมีแค่ควาย 1 ตัว ชีวิตมีความลำบากเป็นอย่างมากแต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและพยายามสร้างฐานะให้มั่นคง เธอได้ซื้อหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าเองและเรียนรู้ประสบการณ์จากฟาร์มอื่นที่ประสบความสำเร็จ เธอเผยว่า “ในตอนแรก ดิฉันไม่รู้วิธีการเลี้ยงไก่จึงเปลี่ยนมาปลูกถั่ว ถึงเดือนเมษายนการเก็บเกี่ยวได้ผลดีแต่ก็ลำบากเพราะต้องเก็บเกี่ยวในเนินเขา 2 แห่งที่มีขนาดใหญ่ ดิฉันจึงเปลี่ยนมาปลูกมันแกวเพื่อหาเงินจ่ายให้แก่แรงงานและปลูกต้นลำไยและต้นส้มโอ เราต้องฟังบทความที่แนะนำการปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์ของสถานีวิทยุเวียดนามเป็นประจำเพื่อสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะทำไม่เป็น”

ในช่วงเริ่มต้น เธอประสบความยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะมีเงินทุนไม่มากและราคาสินค้าในตลาดมีความผันผวน แต่จากความช่วยเหลือของสหพันธ์สตรีสาขาเกษตรกรตำบลเหวิดหลาย เธอได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไปศึกษาดูงานตามฟาร์มต่างๆเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้จนทำให้อาชีพเกษตรกรของเธอนับวันมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันนี้ บนพื้นที่ 12 เฮกตาร์นั้น เธอใช้ 1 เฮกตาร์เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนที่เหลือปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ส้มโอเหยียน ลำไย ขนุนและสับปะรดและทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เฉพาะถิ่น เช่น เม่น หมูป่าและไก่ป่า เป็นต้น ซึ่งแต่ละปี เธอมีรายได้ประมาณ 1 พันล้านด่ง เธอเผยว่า “เมื่อก่อนฟาร์มของเราต้องใช้แรงงานจำนวนมากแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันได้ใช้เครื่องจักรแทน เช่น เครื่องขุด เครื่องใส่ปุ๋ย ควบคู่กันนั้นก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ของตลาดเพื่อขยายการเพาะปลูกผลิตภัณฑ์การเกษตรที่กำลังขาดตลาด”

เศรษฐีนีพันล้านจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า - ảnh 2
นางฝุ่งถิเทอ เป็นหนึ่งในสตรีดีเด่นทั่วประเทศ 100 คนที่ได้รับการสดุดีในรายการ “ภูมิใจสตรีเวียดนาม”

ฟาร์มของนางฝุ่งถิเทอกำลังสร้างงานทำที่มั่นคงให้แก่แรงงานในท้องถิ่นประมาณ 30 คนด้วยเงินเดือนตั้งแต่ 3-7 ล้านด่ง นอกจากพยายามสร้างฐานะเองแล้ว ฝุ่งถิเทอยังให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนในด้านเงินทุนและงานทำ เพื่อช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนอย่างมั่นคง นางเหงียนถิห่า ชาวบ้านเหวิดหลาย อำเภอบาหวี่ ที่ทำงานในฟาร์มของนางฝุ่งถิเทอมา 7 ปีแล้วเผยว่า “คุณเทอได้สร้างงานทำให้แก่พวกเราและแนะนำวิธีการใหม่ในการทำนาและเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวให้แก่พวกเราอีกด้วย หากใครมาถามประสบการณ์เกี่ยวกับการทำฟาร์ม เธอก็ถ่ายทอดอย่างเต็มที่”

หลังความพยายามและขยันหมั่นเพียร พร้อมด้วยความกล้าคิดกล้าทำ ครอบครัวของคุณฝุ่งถิเทอก็สามารถหลุดพ้นจากความยากจนกลายเป็นเศรษฐีนีพันล้านของท้องถิ่นและเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรอื่นๆในท้องถิ่นศึกษาและปฏิบัติตาม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด