โครงการงานทำกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0

(VOVWORLD) -ในเวลาที่จะถึง นโยบายด้านแรงงานและงานทำต้องได้รับการจัดทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ เมื่อเวียดนามผสมผสานเข้ากับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งต้องเน้นถึงปัญหาการบริหารตลาดแรงงานและการสร้างงานทำ  นี่คือเนื้อหาที่ถูกระบุในการประชุมสรุป10ปีการบริหารภาครัฐด้านงานทำที่จัดโดยกรมงานทำสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ณ กรุงฮานอย

โครงการงานทำกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 - ảnh 1 เวียดนามเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในด้านแหล่งบุคลากร  โดยมีแรงงานกว่า55ล้านคน (Photo: dantri) 

ในรอบ10ปีที่ผ่านมา กรมงานทำสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เป็นฝ่ายรุกในการวิจัย จัดทำและให้คำปรึกษาแก่สำนักงานที่เกี่ยวข้องในการประกาศใช้นโยบายต่างๆ  มีส่วนร่วมจัดทำระบบกฎหมายเกี่ยวกับงานทำ ตลาดแรงงาน การประกันการว่างงานและการบริหารแรงงาน ซึ่งสร้างกรอบทางนิตินัยเพื่อปรับปรุงปัญหาด้านงานทำตามระบบเศรษฐกิจเชิงตลาดและค้ำประกันงานทำที่ดีขึ้นให้แก่แรงงาน

ซึ่งในนั้น การบังคับใช้กฎหมายงานทำพร้อมกับโครงการต่างๆสังกัดโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำ เช่น โครงการเป้าหมายเกี่ยวกับการฝึกสอนอาชีพ-งานทำและความปลอดภัยในการทำงานในช่วงปี2016-2020 โครงการช่วยเหลือสตรีและเยาวชนในการเรียนอาชีพและสร้างงานทำในช่วงปี2008-2015 โครงการกู้เงินเพื่อสร้างงานทำจากกองทุนแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำได้มีส่วนร่วมสร้างงานทำให้แก่แรงงาน1.5-1.6ล้านคนต่อปี ทำให้ในปัจจุบันมีแรงงานอยู่ที่กว่า55 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า6ล้านคน เมื่อเทียบกับปี2008 ควบคู่กับการแก้ปัญหางานทำให้แก่แรงงานภายในประเทศ งานด้านการบริหาร การตรวจสอบแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานในเวียดนามก็ได้รับความสนใจจากหน่วยงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ปัจจุบัน มีแรงงานชาวต่างชาติกว่า8หมื่นคนจาก110ประเทศและดินแดนที่มาทำงานในเวียดนาม ซึ่งในนั้น มีร้อยละ95ได้รับใบอนุญาตทำงาน

ในตลอด10ปีที่ผ่านมา หน่วยงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมยังเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานผ่านโครงการพัฒนาตลาดแรงงานภายใต้การอุปถัมภ์ของสหภาพยุโรปในช่วงปี2008-2011 โครงการร่วมมือILO-ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการประกันการว่างงานและการให้บริการงานทำในอาเซียนในช่วงปี2011-2014 นาย เลกวางจุง รองอธิบดีกรมงานทำสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า “ในช่วงปี2008-2017 ศูนย์ให้บริการงานทำสังกัดหน่วยงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ให้คำปรึกษาและแนะนำงานทำให้แก่แรงงานกว่า18ล้านคน  ซึ่งมีแรงงานร้อยละ96ได้งานทำ”

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในด้านแหล่งบุคลากร  โดยมีแรงงานกว่า55ล้านคน แต่คุณภาพของงานทำยังไม่สูงนัก ขอบเขตของสถานประกอบการยังมีขนาดเล็ก มีสถานประกอบการร้อยละ4ที่มีแรงงานมากกว่า30คนขึ้นไป ส่วนร้อยละ96มีแรงงานต่ำกว่า30คน ดังนั้น ถ้าอยากสร้างงานทำอย่างยั่งยืนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 งานด้านการบริหารของรัฐเกี่ยวกับงานทำต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นาย หยาน เหมิวเดียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า “ถ้าอยากผสมผสานเข้ากับยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 เราต้องเน้นถึงปัญหาการบริหารตลาดแรงงานและปัญหาสร้างงานทำให้แก่แรงงาน ซึ่งต้องการความพยายามเป็นอย่างมากจากกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ในเวลาที่จะถึง ความรับผิดชอบของทางกระทรวงฯคือ จัดทำนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน งานทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและกฎหมายสากล มีส่วนร่วมปรับปรุงโครงสร้างแรงงาน ”

ในตลอด10ปีที่ผ่านมา โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำได้รับการปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายและโครงการเกี่ยวกับงานทำและการพัฒนาตลาดแรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม การที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะ การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สร้างความท้าทายต่อปัญหาแรงงานและงานทำ ดังนั้น ต้องมีความพยายามในด้านงานทำและตลาดแรงงานเพื่อมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด