โครงการสร้างห้องสมุด 1,001แห่งในเขตทุรกันดาร

(VOVWORLD) - “วันอาทิตย์แห่งความรัก”คือชื่อของกลุ่มเยาวชนที่มีใจกุศลและชอบอ่านหนังสือในนครโฮจิมินห์ที่ริเริ่มปฏิบัติโครงการจัดตั้งห้องสมุด 1001แห่งให้แก่เด็กๆในเขตทุรกันดาร จนถึงขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งห้องสมุดกว่า 200แห่ง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเด็กชนกลุ่มน้อยหลายพันคนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมและหลากหลาย

 

โครงการสร้างห้องสมุด 1,001แห่งในเขตทุรกันดาร - ảnh 1 เด็กๆในเขตเขาเข้าร่วมเทศกาลหนังสือที่จัดโดยกลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”

กลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน รวมทั้งคนแก่และเด็กไร้ที่พึ่งในนครโฮจิมินห์ แม้จะไม่มีเงินเยอะ แต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พวกเขาได้รวบรวมเงินไว้ซื้อสมุดและวัตถุดิบมาปรุงอาหารแจกให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งคนแก่และเด็กไร้ที่พึ่ง นาย เหงวียนตู๊แอง ผู้ริเริ่มและบริหารกลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ได้เผยว่า จากประสบการณ์ที่ได้รับในการเดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆและพบปะกับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในเขตเขาและเขตทุรกันดาร เขาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติโครงการช่วยเหลือเด็กๆ โดยเมื่อต้นปี 2014ได้เริ่มปฏิบัติโครงการสร้างห้องสมุด 1,001แห่งในเขตทุรกันดารด้วยการก่อสร้างห้องสมุดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนแห่งแรกในจังหวัดบ่งเฟือก จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งห้องสมุดกว่า 200แห่งในหมู่บ้านต่างๆในเขตชายแดนและในท้องถิ่นที่ยากจนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กๆ ห้องสมุดแต่ละแห่งมีหนังสือตั้งแต่ 300ถึง 1.000 เล่ม นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯยังจัดเทศกาลหนังสือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเด็กๆและกิจกรรมการกุศลต่างๆในหมู่บ้านที่ห่างไกลและหลังการก่อสร้างห้องสมุดแห่งแรกมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ยังคงจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง“พวกเราไม่เพียงแต่มอบหนังสือเพื่อจัดตั้งห้องสมุดเพียงรอบเดียวเท่านั้น หากยังส่งหนังสือเพิ่มเติม 1ถึง 2ครั้งต่อปีเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ห้องสมุดและยังขยายการเชื่อมโยงกับห้องสมุดในอำเภอ ตำบลและโรงเรียนต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุดอีกด้วย”

โครงการสร้างห้องสมุด 1,001แห่งในเขตทุรกันดาร - ảnh 2 นาย เหงวียนตู๊แองและเด็กๆในเขตเขา

สิ่งที่ทำให้นาย เหงวียนตู๊แองและสมาชิกในกลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”รู้สึกอบอุ่นใจคือทุกกิจกรรมการกุศลของกลุ่มต่างได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของชุมชน โดยผู้มีใจกุศลและเพื่อนๆต่างบริจาคเงินซื้อหนังสือและรวบรวมหนังสือ แล้วจัดคณะไปเยือนและมอบหนังสือให้แก่เด็กๆในเขตเขา ในรอบ 2ปีที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อรวบรวม จัดแบ่งประเภทหนังสือ หรือ รณรงค์บริจาคหนังสือเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดใหม่ ซึ่งเมื่อเห็นรอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆเขตทุรกันดารในขณะพลิกหน้าหนังสือที่มีกลิ่นกระดาษใหม่และได้รับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พวกเขาก็รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยหายไปจนหมดสิ้น คุณเหงวียนถิแทงฮวา เพิ่งจบจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการต่างประเทศนครโฮจิมินห์และเป็นสมาชิกของกลุ่มฯได้เผยว่า“สิ่งที่ดีที่สุดของโครงการนี้คือการสร้างประโยชน์ระยะยาวให้แก่เด็กๆ โดยวัตถุประสงค์ของกลุ่มไม่ใช่เพื่อบริจาคอาหารและเสื้อผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าของเด็กๆ แต่เรามุ่งเน้นผลักดันและสร้างพลังขับเคลื่อนให้เด็กๆกลายเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อมีส่วนร่วมสร้างฐานะให้แก่ครอบครัวและพัฒนาบ้านเกิด”

จากวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและความรักใคร่ให้แก่เด็กๆในเขตทุรกันดาร กลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ได้ตั้งเป้าหมายว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020จะพยายามก่อสร้างห้องสมุดให้ได้ 1,001 แห่งในเขตเขาเพื่อให้เด็กๆได้อ่านหนังสือทุกวัน ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว สมาชิกในกลุ่มฯมีงานที่ต้องทำมากมาย เช่น การรวบรวมหนังสือและจัดคณะฯไปมอบหนังสืออย่างต่อเนื่อง แต่สมาชิกกลุ่มฯทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็กๆ คุณฝ่ามถิยือถวี่ สมาชิกของกลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ได้เผยว่า“ดิฉันเกิดในหมู่บ้านชนบทจึงเข้าใจปัญหาการขาดแคลนหนังสือ โครงการนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือให้แก่เด็กชนกลุ่มน้อยในเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ”

สมาชิกกลุ่มเยาวชน “วันอาทิตย์แห่งความรัก”ได้เผยว่า จะขยายผลโครงการดังกล่าวในทั่วประเทศต่อไปและพยายามเชื่อมโยงชุมชนมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศเพื่อทำให้การเข้าถึงหนังสือของทั้งเด็กๆและผู้ด้อยโอกาสในเขตเขาและเขตทุรกันดารไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเอื้อม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด