โครงการ “สถานประกอบการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยั่งยืน”

(VOVWORLD) -วัตถุประสงค์ของโครงการ “สถานประกอบการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยั่งยืน”หรือ SERD ในช่วงปี 2016 – 2019 ที่จัดโดยศูนย์สนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อชุมชนและองค์การ Brot für die Welt มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการด้านสังคมในเขตชนบทและเขตเขา มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น

โครงการ “สถานประกอบการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยั่งยืน” - ảnh 1

ภาพการประชุม

โครงการ “สถานประกอบการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และยั่งยืนได้รับการปฏิบัติในจังหวัดเขตเขา 2 แห่งในภาคเหนือได้แก่จังหวัดหว่าบิ่งและจังหวัดลาวกายตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการเข้าถึงใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการส่งเสริมจิตใจของผู้ประกอบการและทักษะความสามารถในการประกอบธุรกิจของประชาชนในท้องถิ่น

ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลา 3 ปี มีสถานประกอบการประมาณ 60 แห่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ SERD และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน 15,000 คน นาง ฝามเกี่ยวแอวง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อชุมชนได้เผยว่า “รูปแบบและมาตรการประกอบธุรกิจของพวกเรามีความผูกพันกับชุมชน ช่วยเหลือประชาชนฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตความเป็นอยู่ พวกเราได้จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่หุ้นส่วนในท้องถิ่น จัดการฝึกอบรมการพัฒนาการประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการเพื่อสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและประเมินทักษะความสามารถในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการแต่ละแห่ง แสวงหาความคิดริเริ่มด้านการประกอบธุรกิจและการพัฒนารูปแบบใหม่ ประชาชนเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการประกอบธุรกิจ”

องค์การBrot für die Welt ไม่เพียงแต่เป็นนักอุปถัมภ์ให้แก่โครงการ SERDเท่านั้นหากยังเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย นาง Eva Maria Joganผู้อำนวยขององค์การฯในเวียดนามและลาวได้เผยว่า “องค์การBrot für die Welt เริ่มร่วมมือกับศูนย์สนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อชุมชนผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่โครงการ SERD นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 พวกเราไม่เพียงแต่เป็นนักอุปถัมภ์เท่านั้นหากยังถือตัวเองเป็นหุ้นส่วนในโครงการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนคุณค่าและหลักการเพื่อโลกที่สวยงามมากขึ้น”

แม้จะได้รับการปฏิบัติเป็นเวลาสั้นๆ แต่โครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จสูงกว่าความคาดหวัง นาย ฝามมิงตู๊ ตัวแทนของบริษัทให้คำปรึกษาการบริหาร MPG ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ SERD ได้ประเมินว่า “โครงการนี้บรรลุผลงานร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับแผนการที่วางไว้ ซึ่งบรรดาสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกคือสถานประกอบการที่ขาดความสามารถในการบริหารการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่ำในห่วงโซ่คุณค่าและยังไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจ จำนวนสถานประกอบการเพื่อสังคมสามารถเพิ่มรายได้อย่างน้อยร้อยละ 20 หลังเสร็จสิ้นโครงการ ผมมีความเชื่อมั่น หลังจากที่โครงการนี้เสร็จสิ้นลง รูปแบบของโครงการจะได้รับการขยายผ่านเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสังคมและสโมสรสถานประกอบการเพื่อสังคม”

ในจังหวัดลาวกาย หลังจากที่ทำการสำรวจเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อสังคมในด้านการเกษตร การบริการและการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ นาย ถ่าวถิตุ่ง รองนายกสมาคมสตรีจังหวัดลาวกายได้เผยว่า   “โครงการสร้างสรรค์เครือข่ายชุมชนสถานประกอบการด้านสังคมในอำเภอบั๊กห่าและอำเภอซาปาผ่านการจัดตั้ง 2 สโมสรที่ทำการประกอบธุรกิจ Startup เพื่อชุมชน โดยมีสถานประกอบการด้านสังคม 41 แห่งที่ได้รับผลประโยชน์ การให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือด้านการประกอบธุรกิจ สถานประกอบการ 11 แห่งได้รับความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ การกู้เงินธนาคาร ช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น อาทิเช่น สถานประกอบการเพื่อสังคมซาปาโอโจว์ สหกรณ์เหมื่อฮวา กลุ่มทอผ้าหมู่บ้านลาวจ๋าย อำเภอซาปา สหกรณ์ตำบลเหนิมส่าย เป็นต้น”

โครงการ SERD มีจุดใหม่เมื่อเทียบกับโครงการพัฒนาชุมชนที่เคยได้รับการปฏิบัติคือมีวิธีการเข้าถึงทั้งสถานประกอบการด้านสังคมผสานกับการส่งเสริมการจัดทำนโยบายและการเชื่อมโยงด้านการฝึกอบรม ในระหว่างการปฏิบัติโครงการฯ สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติโครงการอย่างคล่องตัว ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นแต่ละแห่ง นาย หว่างฮึง รองปลัดสำนักงานสมาคมเกษตรกรจังหวัดหว่าบิ่งได้เผยว่า “โครงการนี้มีความแตกต่างกับโครงการอื่นๆคือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้นและมีทักษะความสามารถ ซึ่งแม้พวกเราอยู่ที่ฮานอยแต่ก็กลับมาช่วยเหลือสถานประกอบการในท้องถิ่น พวกเราได้คัดเลือกสถานประกอบการ 11 แห่ง โดยสถานประกอบการแต่ละแห่งได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 20 – 50 ล้านด่ง รวมยอดเงินช่วยเหลือ 360 ล้านด่ง จังหวัดหว่าบิ่งได้จัดตั้ง 2 เครือข่ายสถานประกอบการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนในอำเภอเตินหลากและอำเภอหลากเซิน”

จากความช่วยเหลือของโครงการ SERD สถานประกอบการด้านสังคมได้มีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตสังคมในเขตชนกลุ่มน้อย ในเวลาที่จะถึง โครงการSERDจะได้รับการปฏิบัติในท้องถิ่นทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด