อำเภอเกาะเจื่องซาเตรียมต้อนรับตรุษเต๊ตประเพณี

อำเภอเกาะเจื่องซาเตรียมต้อนรับตรุษเต๊ตประเพณี

21/1/2560 - 0:00

(VOVworld)- บรรยากาศการเตรียมฉลองปีใหม่ประเพณีที่อ.เกาะเจื่องซาจ.แค้งหว่าแม้จะไม่คึกคักเหมือนบนแผ่นดินใหญ่แต่ก็เปี่ยมใด้วยสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างหมู่เกาะที่ห่างไกลกับแผ่นดินใหญ่พร้อมสิ่งของทุกอย่างสำหรับตรุษเต๊ตไม่ว่าจะเป็นดอกท้อ ดอกเหมย ต้มส้มจี๊ดและขนมข้าวต้มมัดใหญ่

รายละเอียด

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อานหลากโทนสร้างความหลงใหลวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อานหลากโทนสร้างความหลงใหลวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

16/1/2560 - 15:58

(VOVworld) – แม้ยังเป็นเด็กแต่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมตอนต้น อานหลากโทน อำเภอเก๊แซ๊ก จังหวัดซ๊อกจังได้มีการประดิษฐ์คิดค้นที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ

รายละเอียด

นาย ยาซูซิ โอกูระ ผู้ที่หลงรักเวียดนามตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มา

นาย ยาซูซิ โอกูระ ผู้ที่หลงรักเวียดนามตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มา

13/1/2560 - 16:48

(VOVworld)- เป็นเวลา3ปีมาแล้วที่ในทุกๆเดือนนาย ยาซูซิ โอกูระ ชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่หลูงกู๊ อ.ด่งวัน จ.ห่ายาง ทางเหนือสุดของเวียดนาม ซึ่งที่นั่นมีหมู่บ้านโลโลจ๋าย ของชาวเผ่าโลโล มีร้านกาแฟชื่อ กึกบั๊ก ที่เขาทุ่มเทสร้างขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แก่ชาวท้องถิ่น สำหรับนักท่องเที่ยว ร้านกาแฟแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายกลางทางที่น่าสนใจบนเส้นทางพิชิตเสาธงหลุงกู๊

รายละเอียด

จังหวัดนิงถวดผลักดันการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

จังหวัดนิงถวดผลักดันการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

9/1/2560 - 14:16

(VOVworld) – สำหรับหลายประเทศ รวมทั้งเวียดนาม การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนนี้จะต้องระดมทุกแหล่งพลังเพื่อรับมือและแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล จังหวัดนิงถวด ทางภาคใต้ของประเทศได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมในเวลาที่ผ่านมา ทางการจังหวัดได้พยายามผลักดันการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

โครงการให้ยืมจักรยาน การจุดประกายความฝันของนักเรียนยากจน

โครงการให้ยืมจักรยาน การจุดประกายความฝันของนักเรียนยากจน

7/1/2560 - 17:00

(VOVworld)- เมื่อเดินทางไปเยือนโรงเรียนมัธยมหมายเลข4 อ.วันบ่าน จ.ลาวกาย สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนแปลกใจที่สุดคือมีที่จอดรถจักรยานให้ยืม แต่สำหรับนักเรียนหลายรุ่น พาหนะที่เรียบง่ายนี้ได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับพวกเขาทุกๆวันในตลอดช่วงเวลาที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อไม่ต้องเลิกเรียนกลางคัน สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างต่อเนื่องจนจบชั้นเรียนภาคบังคับ

รายละเอียด

หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6/1/2560 - 11:42

(VOVworld) – ในช่วง 10 ปีมานี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยได้เปิดการสอนภาษาเวียดนาม รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและมหาวิทยาลับอุบลราชธานี รัฐบาลและคนไทยนับวันยิ่งให้ความสำคัญต่อภาษาเวียดนาม โดยเฉพาะหลังจากที่ประชาคมอาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อปลายปี 2015 ในรายการของเราวันนี้ ขอเชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนภาษาเวียดนามในชั้นเรียนของหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

วีโอวี 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่-สร้างสรรค์รูปแบบสำนักงานสื่อสารมัลติมีเดียแห่งแรกของประเทศ

วีโอวี 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่-สร้างสรรค์รูปแบบสำนักงานสื่อสารมัลติมีเดียแห่งแรกของประเทศ

30/12/2559 - 18:49

(VOVworld) – การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์และสังคมมนุษย์ ใน 30 ปีที่ผ่านพ้นไป สถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพื้นฐานของหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนามได้เป็นสำนักงานสื่อสารที่เดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ รู้จักใช้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตรายการวิทยุ โดยเฉพาะ สถานีวิทยุเวียดนามได้สร้างสรรค์รูปแบบสำนักงานสื่อสารมวลชนมัลติมีเดียแห่งแรกของประเทศที่รวมทั้ง 4 รูปแบบสื่อซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นับวันเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียด

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

“ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

30/12/2559 - 14:21

(VOVworld)-เพื่อปฏิบัติเป้าหมายแห่งการผสมผสานนั้น ชมรมผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเราจะมาศึกษาดูว่าพวกเขามีความคิดและปฏิบัติกันอย่างไรบ้างผ่านบทความของนักข่าวบุ่ยหั่งที่พาดหัวว่า “ธุรกิจสตาร์ทอัพกับเส้นทางการผสมผสาน”

รายละเอียด

ยืนยันสถานะของเครื่องหมายการค้าเวียดนามในระบบเศรษฐกิจโลก

ยืนยันสถานะของเครื่องหมายการค้าเวียดนามในระบบเศรษฐกิจโลก

30/12/2559 - 10:46

(VOVworld) - เรื่องการส่งออกสินค้าของบริษัทผลิตนมวีนามิลได้มีขึ้นเกือบ 20 ปีก่อน เมื่อนางมายเกี่ยวเลียน ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแนะนำในตลาดประเทศอิรัก ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเกิดสงครามแต่ผลตอบแทนก็คือ เมื่อปี 1998 วีนามิลสามารถส่งออกนมผง 300 ตันและนมไขมันเต็มส่วน 2,000 ตันไปยังอิรัก ซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์ของวีนามิลเจาะตลาด 43 ประเทศและดินแดนทั่วโลกดังปัจจุบัน

รายละเอียด

ความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในช่วงฤดูหนาวปี 1946

ความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในช่วงฤดูหนาวปี 1946

26/12/2559 - 16:17

(VOVworld) – ในบรรยากาศฉลองครบรอบ 70 ปีวันปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ 19 ธันวาคม งานนิทรรศการ “บทเพลงแห่งความวีรกล้าหาญฤดูหนาวปี 1946” ที่กำลังมีขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเวียดนามได้เป็นหนึ่งในจุดหมายที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก รวมทั้งทหารผ่านศึกที่มาเยี่ยมชมและทบทวนเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์ของประชาชาติ

รายละเอียด

งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ – โอกาสให้นักศึกษาต่างชาติในเวียดนามได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

งานวันวัฒนธรรมนานาชาติ – โอกาสให้นักศึกษาต่างชาติในเวียดนามได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

23/12/2559 - 17:44

(VOVworld) -เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย นักศึกษาเวียดนามและประเทศต่างๆจากคณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนามแห่งมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยกว่า 400 คนได้เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาชาติและงานปีใหม่สากล 2017 โดย ในกรอบของงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “ศึกษาประเทศเวียดนาม” การแลกเปลี่ยนศิลปะ การประกวดปรุงอาหารและการเล่นชักกะเย่อ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาทุกคนก็คือ เทศกาลอาหาร ที่มีขึ้นตั้งแต่เวลา 15.00น.ถึง18น.

รายละเอียด

“ฮานอย 60วันคืนแห่งความดุเดือด” ความทรงจำจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

“ฮานอย 60วันคืนแห่งความดุเดือด” ความทรงจำจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

19/12/2559 - 11:00

(VOVworld)- ก่อนหน้านี้70ปี วันที่19ธันวาคมปี1946 โดยขานรับคำเรียกร้องชาวเวียดนามทั้งประเทศลุกขึ้นสู้ของประธานโฮจิมินห์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ “พร้อมสละชีพเพื่อชาติ” ประชาชนกรุงฮานอยได้ร่วมใจลุกขึ้นต่อสู้กับนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส ยึดคืนพื้นที่แต่ละตารางนิ้วในฮานอย มีส่วนร่วมสำคัญในชัยชนะของกระบวนการลุกขึ้นสู้ในทั่วประเทศ

รายละเอียด

งานมหกรรมอาหารนานาชาติปี 2016 – เชื่อมโยงสัมพันธไมตรีและร่วมมือเพื่อชุมชน

งานมหกรรมอาหารนานาชาติปี 2016 – เชื่อมโยงสัมพันธไมตรีและร่วมมือเพื่อชุมชน

17/12/2559 - 9:00

(VOVworld) – ลิ้มลองอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยสถานทูต ศูนย์วัฒนธรรม องค์การระหว่างประเทศต่างๆประจำกรุงฮานอยและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการต่าง ประเทศเวียดนามแนะนำ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติและร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยในภาคกลางเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา นี่คือเนื้อหาสำคัญที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเวียดนามและเพื่อน มิตรชาวต่างชาติในงานมหกรรมอาหารนานาชาติครั้งที่ 4 ปี 2016 ซึ่งจัดโดยกรมคณะทูตานุทูตของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเมื่อปลายสัปดาห์ ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย

รายละเอียด

ประสิทธิภาพของโครงการดื่มนมสำหรับเด็กโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดบั๊กนิงห์

ประสิทธิภาพของโครงการดื่มนมสำหรับเด็กโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดบั๊กนิงห์

12/12/2559 - 17:48

(VOVworld) – ในการปฏิบัติเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาให้แก่เด็กโรงเรียนอนุบาล ทางการจังหวัดบั๊กนิงห์ได้สงวนงบประมาณ 1แสน8หมื่นล้านด่งในการปฏิบัติโครงการดังกล่าว ซึ่งหลังการปฏิบัติมาได้ 3 ปี ปรากฏว่าเด็ก ๆ มีส่วนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและลดอัตราเด็กที่ขาดโภชนาการในจังหวัด

รายละเอียด

ค้นคว้าฮานอยผ่านทัวร์เที่ยวย่านโบราณศึกษาอาชีพพื้นเมือง

ค้นคว้าฮานอยผ่านทัวร์เที่ยวย่านโบราณศึกษาอาชีพพื้นเมือง

10/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่สำนักงานการท่องเที่ยวฮานอยได้เปิดรายการทัวร์ค้นคว้าย่านอาชีพโบราณฮานอยเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสมากขึ้นในการศึกษาวัฒนธรรมของฮานอย

รายละเอียด

เวียดนามอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการปรับตัวเข้ากับชุมชนอย่างดีที่สุด

เวียดนามอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการปรับตัวเข้ากับชุมชนอย่างดีที่สุด

5/12/2559 - 15:48

(VOVworld) – ปัจจุบันนี้ ที่เวียดนาม มีผู้พิการเกือบ 7 ล้านคน โดยมี 4 ล้านคนที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งต้องประสบอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าถึงการศึกษาและงานทำ แต่ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายให้การช่วยเหลือผู้พิการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อจะได้มีงานทำที่เหมาะสมและมีชีวิตที่มั่นคง”

รายละเอียด

ประธานฟิเดล คาสโตร ในหัวใจของชาวเวียดนาม

ประธานฟิเดล คาสโตร ในหัวใจของชาวเวียดนาม

4/12/2559 - 13:36

(VOVworld)-ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประธานฟิเดล คาสโตร ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งลัทธิวีรชนการปฏิวัติและจิตใจที่กล้าหาญแห่งการลุกขึ้นเพื่อเสรีภาพและความผาสุกที่สถิตในหัวใจของชาวเวียดนามและชาวคิวบาด้วยความเคารพรักยิ่งมาโดยตลอด ดังนั้นการจากไปของท่านฟิเดล คาสโตรก็นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และสร้างความอาลัยอย่างสุดซึ้งให้แก่ชาวเวียดนามหลายรุ่น

รายละเอียด

ด่านเบิ่ว – เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนเวียดนาม

ด่านเบิ่ว – เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนเวียดนาม

3/12/2559 - 10:31

(VOVworld) - ด่านเบิ่ว หรือ พิณสายเดียวคือหนึ่งในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม เมื่อเอ่ยถึงประเทศเวียดนาม ก็ต้องเอ่ยถึงประเทศแห่งพิณสายเดียว โดยกวี Meray ชาวฝรั่งเศสได้ชื่นชมด่านเบิ่วหรือพิณสายเดียวของเวียดนามว่า “ด่านเบิ่วเปรียบเสมือนคนเวียดนาม แม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับมีเสียงสดใสไพเราะน่าฟังและมีคุณลักษณะที่หลากหลาย”

รายละเอียด

ประสิทธิภาพจากขบวนการออมเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่คนจน

ประสิทธิภาพจากขบวนการออมเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่คนจน

28/11/2559 - 15:41

(VOVworld) – ชาวบ้านตำบลกว๋างเหียบ อำเภอกือเมอการ์ จังหวัดดั๊กลักกำลังปฏิบัติขบวนการออมเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่ยากจน ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ควรขยายผลไปทั่วประเทศ

รายละเอียด

เที่ยวเขตด่งท๊าปเหมื่อยช่วงฤดูน้ำขึ้น

เที่ยวเขตด่งท๊าปเหมื่อยช่วงฤดูน้ำขึ้น

26/11/2559 - 15:54

(VOVworld) – ในหลายปีมานี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ การที่จะได้ออกจากตัวเมืองที่วุ่นวายเพื่อไปเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำ ดูนกป่า เยี่ยมหมู่บ้านเชิงนิเวศบนแม่น้ำและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตชุ่มน้ำด่งท๊าปเหมื่อยเป็นทัวร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

รายละเอียด

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.