ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย

ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย

(VOVWORLD) - หุ่นกระบอกคือหุ่นขนาดเล็กที่มีลำตัวทำจากกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่๕ การแสดงหุ่นกระบอกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการแสดงโขนและหนังใหญ่ แต่ได้เริ่มสูญหายตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 ปัจจุบัน ไทยมีคณะเชิดหุ่นกระบอก 2-3 คณะเท่านั้น รวมทั้งคณะเชิดหุ่นของโรงหุ่นกระบอก...
นาย นิเวศ แววสมณะกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย

นาย นิเวศ แววสมณะกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย

(VOVWORLD) - ในตลอด 20ปีที่ผ่านมา นาย นิเวศ แววสมณะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นผู้ทำหุ่น แสดงการเชิดหุ่นและเป็นผู้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และโรงหุ่นกระบอก บ้านตุ๊กกะตุ่น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงหุ่นกระบอก...
พัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

พัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

(VOVWORLD) - ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้ลงทุนนับแสนล้านด่งเพื่อปฏิบัติโครงการโรงพยาบาลในสังกัดระดับท้องถิ่นเพื่อให้โรงพยาบาลส่วนกลางถ่ายทอดเทคนิคและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสังกัดในจังหวัดและอำเภอ จนถึงปัจจุบัน มีโรงพยาบาลส่วนกลาง...
การปั่นจักรยานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์-กระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ในกรุงฮานอย

การปั่นจักรยานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์-กระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ การปั่นจักรยานตามถนนสายต่างๆได้กลายเป็นกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ในกรุงฮานอย โดยถนนสายต่างๆ เช่น ถนนรอบทะเลสาบหว่านเกี๊ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบโห่เตย...
ชาวโหมกโจว์ปลูกเสาวรสเพื่อส่งออก

ชาวโหมกโจว์ปลูกเสาวรสเพื่อส่งออก

(VOVWORLD) - เมื่อ 2 ปีก่อน การปลูกเสาวรสมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไว้เก็บผลผลิตรับประทานกันเองเท่านั้น แต่ในช่วง 2 ปีมานี้ ต้นเสาวรสได้กลายเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง...
พบปะกับสมาชิกครอบครัวที่หลงใหลการวาดภาพบนผนังและงานปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร

พบปะกับสมาชิกครอบครัวที่หลงใหลการวาดภาพบนผนังและงานปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร

(VOVWORLD) - สามีภรรยานางเซินส่าแทและนายเลิมเพียน อาศัยที่แขวง 2 นครซอกจัง จังหวัดซอกจัง เป็นที่รู้จักในชมรมผู้ที่ชื่นชอบการวาดภาพบนผนังและงานปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง...
ความก้าวหน้าของเทคนิคการปลูกถ่ายอวัยวะในเวียดนาม

ความก้าวหน้าของเทคนิคการปลูกถ่ายอวัยวะในเวียดนาม

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่เวียดนามปลูกถ่ายอวัยวะครั้งแรกเมื่อปี 1992 จนถึงปัจจุบัน ทุกปี หน่วยงานปลูกถ่ายอวัยวะเวียดนามก็ได้ประสบความสำเร็จใหม่ๆ โดยเฉพาะในหลายปีมานี้ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หน่วยงานปลูกถ่ายอวัยวะเวียดนามได้บรรลุความคืบหน้าใหม่ ซึ่งมีเทคนิคการปลูกถ่ายอวัยวะทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาในโลก
สามีภรรยารังสรรค์ขวดแก้วเก่าให้มีค่า

สามีภรรยารังสรรค์ขวดแก้วเก่าให้มีค่า

(VOVWORLD) - ขวดแก้วที่ถูกทิ้งและไร้ค่าได้ถูกนำมารังสรรค์ให้กลายเป็นแจกันและของตกแต่งบ้านที่สวยงามด้วยฝีมือของสองสามีภรรยาคือนาย ดิงเทียนเติมและนาง เหงียนเหยี่ยวถุย ซึ่งความเป็นมาของแนวคิดนี้และผลงานด้านศิลปะนั้นได้รับการแปรรูปเป็นอย่างไร เราจะพาท่านไปเยี่ยมบ้านของสามีภรรยาคู่นี้
นาย เหงียนดึ๊กเกื่อง พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี 2018

นาย เหงียนดึ๊กเกื่อง พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี 2018

(VOVWORLD) - นาย เหงียนดึ๊กเกื่อง หัวหน้าหน่วยซ่อมแซมเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลท๊งเญิต เป็นตัวอย่างดีเด่นเกี่ยวกับการทุ่มเทขยันทำงาน ทำการผลิตเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ นาย...
มาด่งโมลิ้มลองขนมอากว๊าด ขนมแห่งความรักของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าโอย

มาด่งโมลิ้มลองขนมอากว๊าด ขนมแห่งความรักของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าโอย

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าโอย เป็นหนึ่งใน 54 ชนเผ่าของเวียดนาม มีประชากรเกือบ 45,000 คน กระจายตัวอยู่อาศัยทั่วประเทศแต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลางเวียดนาม...
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังจัดทำยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ถึงปี 2035 ในแผนการปรับตัวเข้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักคือต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกแขนงอาชีพและเศรษฐกิจสังคม และการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกด้าน...
รางวัลสตรีเวียดนามสดุดีส่วนร่วมของสตรีเวียดนาม

รางวัลสตรีเวียดนามสดุดีส่วนร่วมของสตรีเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรุงฮานอย สหพันธ์สตรีเวียดนามได้จัดพิธีมอบรางวัลสตรีเวียดนามปี2018 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งชาติสำหรับสตรีเวียดนามเพื่อเชิดชูสดุดีส่วนอุทิศ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสตรีในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและพิธีมอบรางวัลสตรีเวียดนามปี2018ยังเป็นโอกาสเพื่อทบทวน15ปีแห่งการมอบรางวัลสตรีเวียดนามในช่วงปี2013-2018
จังหวัดเซินลาผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรสะอาดและปลอดสารพิษ

จังหวัดเซินลาผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรสะอาดและปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) -จังหวัดเซินลาอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว่า14,000ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศ จากการมีพื้นที่การเกษตร350,000เฮกตาร์ จังหวัดเซินลาได้พัฒนาการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในขอบเขตขนาดใหญ่และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตต่างๆของจังหวัด...
เชฟดีเด่นฝ่ามถิแอ๊งเตวี๊ยด  - พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่น

เชฟดีเด่นฝ่ามถิแอ๊งเตวี๊ยด - พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่น

(VOVWORLD) - เชฟดีเด่นฝ่ามถิแอ๊งเตวี๊ยด เจ้าของร้านอาหารแอ๊งเตวี๊ยด เลขที่ 25 ถนนหมาเมย เขตหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอยเป็นที่รู้จักดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารฮานอย โดยเชฟดีเด่นฝ่ามถิแอ๊งเตวี๊ยดได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี 2018...
นาง เจิ่นเฟืองลาน พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี2018

นาง เจิ่นเฟืองลาน พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี2018

(VOVWORLD) -นาง เจิ่นเฟืองลาน อยู่บ้านเลขที่340ถนนเลหยวน เขตหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย เป็นคุณแม่ที่มีใจเปี่ยมล้นด้วยเมตตา โดยเธอรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคดักแด้ตั้งแต่เกิดซึ่งถูกพ่อแม่ทิ้ง...
คุณครูจิ๋งหงอกจิ่ง-พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี2018

คุณครูจิ๋งหงอกจิ่ง-พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี2018

(VOVWORLD) -คุณครูจิ๋งหงอกจิ่งเป็นผู้ที่อุทิศน์ทั้งชีวิตเพื่อภารกิจการศึกษา แม้ปีนี้จะอายุ84ปีแล้วแต่เขายังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือการพัฒนาการศึกษาในเขตเขา เลขที่4ถนนจิ๋งหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอย เมื่อเร็วๆนี้ คุณครูจิ๋งหงอกจิ่งได้รับการสดุดีให้เป็น1ใน10พลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี2018
ความประทับใจงานเทศกาลพื้นเมืองในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

ความประทับใจงานเทศกาลพื้นเมืองในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

(VOVWORLD) -จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าเป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบุกเบิกและสร้างสรรค์แผ่นดินภาคใต้ ในตลอดกว่า300ปีแห่งการพัฒนา ทุกๆปี ได้มีการจัดงานเทศกาลต่างๆตามโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดฯ ซึ่งเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและมีส่วนร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า
พบปะกับอาจารย์สอนทำอาหารโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พบปะกับอาจารย์สอนทำอาหารโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(VOVWORLD) - คุณ ญาณัช มะอาจเลิศ เป็นอาจารย์สอนทำอาหารมาแล้ว 11 ปี โดยสอนทำอาหารที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเวลา 3 ปี เมื่อเร็วๆนี้ คุณ...
อดีตเลขาธิการใหญ่พรรคฯ โด๋เหมื่อย ผู้นำที่สร้างนิมิตหมายแห่งภารกิจโด๋ยเม้ย

อดีตเลขาธิการใหญ่พรรคฯ โด๋เหมื่อย ผู้นำที่สร้างนิมิตหมายแห่งภารกิจโด๋ยเม้ย

(VOVWORLD) -ในตลอดชีวิตแห่งการทำงานและเคลื่อนไหวปฏิวัติ ท่านโด๋เหมื่อย อดีตเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อเอกราชแห่งชาติ เพื่อความผาสุกของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ ไม่ว่าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใด ท่านได้แสดงให้เห็นถึงบุคลิกของผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติ พูดแล้วต้องทำ เป็นผู้นำที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งได้สร้างนิมิตหมายที่สำคัญต่างๆในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศของเวียดนาม