ศ.เจิ่นแทงเวินกับเพื่อนร่วมอาชีพต่างชาติสองคนที่ได้รับรางวัลโนเบล

ศ.เจิ่นแทงเวินกับเพื่อนร่วมอาชีพต่างชาติสองคนที่ได้รับรางวัลโนเบล

(VOVWORLD) -มีน้อยคนนักที่รู้ว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน3คนที่เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2017นั้นต่างก็มีความสัมพันธ์กับเวียดนามแม้กระทั่งงานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงก็เคยได้รับการเสนอในการประชุม “การพบปะ ณ เวียดนาม” ปี2013ที่จัดขึ้น...
บิ่งถวนปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษเพื่อป้อนให้แก่ตลาดชั้นนำ

บิ่งถวนปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษเพื่อป้อนให้แก่ตลาดชั้นนำ

(VOVWORLD) - ขณะนี้ เกษตรกรในจังหวัดบิ่งถวนหลายคนได้ลงทุนปลูกแก้วมังกรตามมาตรฐาน Global GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสำหรับการส่งออกไปยังตลาดชั้นนำของโลก ส่วนหน่วยงานการเกษตรจังหวัดบิ่งถวนได้กำหนดว่า นี่เป็นแนวทางที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของแก้วมังกร...
รางวัลบุ่ยซวนฟ้ายเพื่อเชิดชูความรักฮานอย

รางวัลบุ่ยซวนฟ้ายเพื่อเชิดชูความรักฮานอย

(VOVWORLD) -พิธีมอบ “รางวัลบุ่ยซวนฟ้าย-เพื่อความรักฮานอย”ครั้งที่10ปี2017ที่มีขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ถือเป็นการสร้างนิมิตหมายของหนึ่งทศวรรษแห่งการพัฒนาและการเชิดชูสดุดีบุคคลและผลงานเชิงศิลปะต่างๆที่ผูกพันกับวิถีชีวิตในกรุงฮานอยและสะท้อนความรักที่ลึกซึ้งต่อฮานอย
ผู้ที่อนุรักษ์อาชีพทำหน้ากากกระดาษของกรุงฮานอย

ผู้ที่อนุรักษ์อาชีพทำหน้ากากกระดาษของกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - หน้ากากที่ทำจากกระดาษคือของเล่นพื้นเมืองในเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์ของชาวฮานอย เมื่อก่อน นี่คือของเล่นที่เด็กๆในกรุงฮานอยต่างก็รู้จัก  แต่ในปัจจุบัน เด็กๆส่วนมากนิยมเล่นของเล่นสมัยใหม่มากกว่าของเล่นพื้นเมือง ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพทำหน้ากากกระดาษลดน้อยลงตามไปด้วย ต่อไปนี้...
สารทไหว้พระจันทร์2017กับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

สารทไหว้พระจันทร์2017กับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

(VOVWORLD) -บรรยากาศคึกคักต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้มาถึงทุกท้องถิ่นของเวียดนามด้วยกิจกรรมการละเล่นต่างๆที่ช่วยให้เด็กๆสมัยนี้มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและงานวันสารทไหว้พระจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่มีความหมายที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กและคนรุ่นใหม่คืองาน “สารทไหว้พระจันทร์2017กับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์”ของกลุ่มเยาวชน “My Hanoi” โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการฉลองวันสารทไหว้พระจันทร์และวิธีการทำของเล่นพื้นเมืองในเทศกาลนี้
ครูผู้สร้างสรรค์เพื่ออนาคตของเด็ก

ครูผู้สร้างสรรค์เพื่ออนาคตของเด็ก

(VOVWORLD) - เมื่อเอ่ยถึงครูเลืองถิมิงห์เหงียดในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเหี่ยบบิ่งห์ ที่เขตถูดึ๊ก นครโฮจิมินห์ ครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ต่างให้ข้อสังเกตว่า เป็นครูที่ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีใจเมตตา
ช่างภาพฝรั่งเศสกับความรักประเทศเวียดนาม

ช่างภาพฝรั่งเศสกับความรักประเทศเวียดนาม

(VOVWORLD) -ด้วยรถจักรยานยนต์คันเก่าๆ ช่างภาพชาวฝรั่งเศส โกรกวีลล์ หรือมีนามว่า  เรฮันห์ ฮอยอาน ได้เดินทางไปค้นคว้าความสวยงามของทัศนียภาพและคนเวียดนามในท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในเวียดนามราว10ปีนั้น...
วัดลักขณาวงค์ ซุงทุม สนับสนุนนักเรียนยากจนไปโรงเรียน

วัดลักขณาวงค์ ซุงทุม สนับสนุนนักเรียนยากจนไปโรงเรียน

(VOVWORLD) -วัดลักขณาวงศ์ ซุงทุม ตั้งอยู่ในตำบล ลายหว่า เมืองหวิงโจว์ จังหวัดซอกจัง เป็นสถานที่ดูแลและอบรมบ่มสอนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กยากจน...
พิพิธภัณฑ์ “ด่งเกว” หรือชนบท- สถานที่บรรยายถึงชีวิตของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

พิพิธภัณฑ์ “ด่งเกว” หรือชนบท- สถานที่บรรยายถึงชีวิตของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

(VOVWORLD) - ชีวิตของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือมีความผูกพันกับกิจกรรมด้านการเกษตร แต่เนื่องจากชีวิตสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วได้ทำให้วิถีชีวิตและเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของเกษตรกรสูญหาย  เพื่อฟื้นฟูความทรงจำนี้ มีครูที่เกษียณอายุราชการคนหนึ่งได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ “ด่งเกว” หรือชนบทด้วยการเก็บสะสมสิ่งที่เรียบง่ายและรู้จักกันดีของเกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ต่อไปนี้ ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกับผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามมาเยือนพิพิธภัณฑ์ชนบทในตำบลยาวถิ่ง อำเภอยาวถุย...
การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ฟังชาวต่างชาติสนใจรายการวีโอวีและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ฟังชาวต่างชาติสนใจรายการวีโอวีและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในตลอด72ปีของการพัฒนา สถานีวิทยุเวียดนามได้กลายเป็นเพื่อนมิตรของผู้ฟังทั้งภายในและต่างประเทศนับล้านคน  ในความสำเร็จของสถานีวิทยุเวียดนาม  มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของรายการกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ  ซึ่งกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ
รางวัล “Tieng noi Viet Nam” ยกย่องผู้สื่อข่าวที่ทำงานด้านการกระจายเสียง

รางวัล “Tieng noi Viet Nam” ยกย่องผู้สื่อข่าวที่ทำงานด้านการกระจายเสียง

(VOVWORLD) -      รายการวิทยุ จุดนัดพบแห่งวรรณศิลป์เกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี2016ที่ชื่อว่า “โนเบลวรรณกรรม2016-การแบ่งเวทีศิลปะ”ของนักข่าวเหงวียนห่า ส่วนกระจายเสียงด้านวัฒนธรรมสังคม...
 “ตรุษเต๊ตแห่งเอกราช” คิดถึงลุงโฮ

“ตรุษเต๊ตแห่งเอกราช” คิดถึงลุงโฮ

(VOVWORLD) -เมื่อถึงเดือนกันยายนทุกปี ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งในประเทศต่างๆทั่วโลก ชาวเวียดนามได้ร่วมฉลองวันชาติด้วยความชื่นมื่นและในบรรยากาศของตรุษเต๊ตแห่งเอกราชนั้น ทุกคนต่างก็คิดถึงประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่เคารพรักยิ่งของประชาชาติเวียดนาม
ถุงมือแปลภาษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ถุงมือแปลภาษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

(VOVWORLD) -หลังจากที่พบปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนหูหนวกหลายครั้ง ฝามเทียนเตินและจื๋อหว่างมิงห์ดึ๊ก นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเลห่งฟอง ได้ประดิษฐ์ถุงมือแปลภาษาสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพย์มือถือเพื่อสามารถพูดคุยกับคนธรรมดาได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้ภาษามือ
72ปี บทเพลงปลุกใจ “19สิงหาคม” ของนักดนตรีซวนแอวง

72ปี บทเพลงปลุกใจ “19สิงหาคม” ของนักดนตรีซวนแอวง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่19สิงหาคมปี1945 กองกำลังเวียดมิงห์และประชาชนฮานอยได้เปิดการโจมตียึดสำนักงานบริหารที่สำคัญของทางการหุ่นของนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสในภาคเหนือ อันเป็นการเปิดกระบวนการลุกขึ้นยึดอำนาจรัฐในกรุงฮานอย ซึ่งนิมิตหมายแห่งประวัติศาสตร์การปฏิวัติเดือนสิงหาคมและวันชาติ2กันยายนได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนในจิตใจของชาวเวียดนามทุกคนและช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นั้นยังได้ถูกบันทึกผ่านผลงานดนตรีที่เป็นอมตะต่างๆ ในจำนวนเพลงแห่งการปฏิวัตินั้นมีเพลง “19สิงหาคม”...
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ในกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ละประเทศต่างให้ความสำคัญถึงการพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
ห้องสมุดไฮเทคแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา

ห้องสมุดไฮเทคแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา

(VOVWORLD) -มหาวิทยาลัยโตนดึ๊กทั้งในนครโฮจิมินห์ได้เปิดใช้ห้องสมุดไฮเทคเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิดให้ความสำคัญต่อบรรยากาศการศึกษาร่วมกัน กระตุ้นความเป็นฝ่ายรุกและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ห้องสมุดนี้ได้ช่วยให้นักศึกษาได้อยู่ในบรรยากาศการศึกษาที่เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ