บันทึกสงคราม๑-๒-๓-๔.๗๕ – การมองแห่งมนุษยศาสตร์จากฝ่ายชนะ

บันทึกสงคราม๑-๒-๓-๔.๗๕   – การมองแห่งมนุษยศาสตร์จากฝ่ายชนะ

18/4/2558 - 17:29

( VOVworld )-บันทึกสงคราม๑-๒-๓-๔.๗๕ คือชื่อของนวนิยายประวัติศาสตร์ของนักข่าวเจิ่นมายแห่งที่ได้ออกสู่สายตาผู้อ่านเมื่อไม่นานมานี้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในนวนิยายเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ร้อนแรงในช่วงวันสุดท้ายของสงครามกอบกู้เอกราชมาให้แก่ประเทศของคนเวียดนาม นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนมุมมองของนักข่าวและผู้อยู่ในเหตุการณ์ในระยะหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ปวดร้าวแต่หาญกล้าของประชาชนเวียดนามอย่างมีความยุติธรรม

รายละเอียด

ยุทธนาการโฮจิมินห์ในความทรงจำของทหารผ่านศึกเจื่องเซิน

ยุทธนาการโฮจิมินห์ในความทรงจำของทหารผ่านศึกเจื่องเซิน

13/4/2558 - 15:10

(VOVworld) – แม้เวลาได้ผ่านพ้นไป 40 ปี แต่ยุทธนาการโฮจิมินห์ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นเอกภาพนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของทหารผ่านศึกเจื่องเซิน โดยเฉพาะช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของการส่งขบวนรถขนทหารสู่สมรภูมิภาคใต้เพื่อปลดปล่อยไซ่ง่อน ความปลื้มปิติยินดีในวันมหาชัยชนะและความซาบซึ้งใจเมื่อได้ก้าวเท้าเข้าปลดปล่อยนครไซ่ง่อนหรือนครโฮจิมินห์ในปัจจุบัน

รายละเอียด

สามรุ่น-หนึ่งความรัก

สามรุ่น-หนึ่งความรัก

11/4/2558 - 17:00

( VOVworld )-มีใจมุ่งสู่มาตุภูมิ รักวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ให้แก่คนรุ่นหลังเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเวียดนามหลายชีวิตที่กำลังศึกษาและทำงานในสาธารณรัฐเช็กมีความมุ่งมั่นในการกอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่คนรุ่นที่ ๒ และ ๓ที่กำลังศึกษาและอาศัยในต่างประเทศ ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวชาวเวียดนามที่อาศัยในสาธารณรัฐเช็กที่แทงเหวี่ยนจะเล่าให้คุณผู้ฟังนั้นเป็นครอบครัวตัวอย่างด้านความรักวัฒนธรรมพื้นบ้าน ถึงแม้จะห่างเหินบ้านเกิดมา ๒๐ ปีก็ตาม แต่พวกเขายังจำเพลงพื้นบ้านได้จนขึ้นใจ

รายละเอียด

Thai Cultural weekend

Thai Cultural weekend

6/4/2558 - 17:15

(VOVworld) – สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานทูตไทยประจำกรุงฮานอยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไทยจัดงาน Thai Cultural weekend ที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนามในกรุงฮานอย ซึ่งได้รับความสนใจโดยชาวเวียดนามและช่าวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด

นางสาวกาวเลแหงเงวียน-นักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต

นางสาวกาวเลแหงเงวียน-นักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต

4/4/2558 - 8:00

( VOVworld )-เมื่อเอ่ยถึงนางสาวกาวเลแหงเงวียน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศสาขานครโฮจิมินห์ บรรดาอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างยกย่องเธอด้วยคำที่สละสลวยเพราะเธอมีผลการเรียนดีและได้รับรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์หลายรางวัล อีกทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆเช่น กิจกรรมของกองเยาวชนและสมาคมนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาของพรรคสาขานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียด

เสียงพูดแห่งความปรารถนาที่จะเห็นประเทศรวมเป็นเอกภาพ

เสียงพูดแห่งความปรารถนาที่จะเห็นประเทศรวมเป็นเอกภาพ

30/3/2558 - 16:10

(VOVworld) - ในช่วงสงครามต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติ บริเวณแม่น้ำเบ๊นหาย จังหวัดกว๋างฉิ ถือเป็นสมรภูมิของผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุหวิงลิงที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนเวียดนามในภาคเหนือที่มีความปรารถนาจะเห็นเอกราชและเสรีภาพไปยังชาวเวียดนามในภาคใต้ รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องชาวเวียดนามในสองฝั่งแม่น้ำในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราช

รายละเอียด

เยาวชนนครหลวงเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน

เยาวชนนครหลวงเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน

28/3/2558 - 16:48

( VOVworld )-โครงการเอิร์ธอาวเออร์จะมีขึ้นในทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมซึเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก โดยแต่ละปีจะมีหัวข้อไม่เหมือนกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อโลกแห่งสีเขียว สะอาดและประชาชนตระหนักถึงการหระหยัดพลังงาน สำหรับโครงการรักษาโลกหรือเอิร์ธอาวเออร์ปีนี้มีหัวข้อ “ การประหยัดพลังงาน-การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ” ได้มีเยาวชนนครหลวงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด

เวียดนาม – ออสเตรเลียร่วมกันฝึกอบรมแหล่งบุคลากร

เวียดนาม – ออสเตรเลียร่วมกันฝึกอบรมแหล่งบุคลากร

23/3/2558 - 15:24

(VOVworld) - ออสเตรเลียและเวียดนามมีความร่วมมือที่มีมาช้านานในหลายดาน เช่น การค้า กลาโหม การศึกษาและฝึกอบรม โดยเฉพาะความร่วมมือทวิภาคีด้านการศึกษาและฝึกอบรมได้พัฒนาทั้งในส่วนลึกและด้านปริมาณ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรของเวียดนาม

รายละเอียด

เรียนพูดภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮานอย

เรียนพูดภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮานอย

20/3/2558 - 15:21

(VOVworld) - ตั้งแต่ปี 2009 มหาวิทยาลัยฮานอยได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นวิชาโทเป็นเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม โดยในปีการศึกษา 2014-2015 ได้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท 65 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นและเรียนในภาคคํ่า หลักสูตรการสอนภาษาไทยเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการพูดกับอาจารย์คนไทย และเรียนการอ่าน-เขียนและไวยากรณ์ กับอาจารย์เวียดนาม

รายละเอียด

เจื่องซา – ที่พึ่งอันมั่นคงของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา

เจื่องซา – ที่พึ่งอันมั่นคงของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา

16/3/2558 - 15:19

(VOVworld) – จากการดูแลเอาใจใส่และการลงทุนของรัฐเวียดนามที่นับวันเพิ่มมากขึ้น ชาวประมงนับวันยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในการจับปลาในเขตทะเลเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ของประเทศ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารในอำเภอเกาะเจื่องซาก็อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

รายละเอียด

แพทย์ตัวเมืองอาสาทำงานบนเกาะ

แพทย์ตัวเมืองอาสาทำงานบนเกาะ

14/3/2558 - 8:00

( VOVworld )-คนเรามักจะเลือกทำงานในเมืองใหญ่ที่คล่องตัวและมีความสะดวกเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการสร้างฐานะและตำแหน่งให้แก่ตนเอง แต่มีแพทย์ท่านหนึ่งที่พื้นเพจากนครโฮจิมินห์ที่เป็นนครใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามได้เลือกเส้นทางเดินของตัวเองคือ ทำงานที่อำเภอเกาะเกิ่นเหย่อที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจน

รายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์หญิงช่วยคืนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตา

นักวิทยาศาสตร์หญิงช่วยคืนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตา

9/3/2558 - 10:51

(VOVworld) – รางวัลโกวาแลฟสกายาปี 2014 ได้มอบให้แก่คณะและบุคคล 1 คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ยอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งคณะที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาเนื้อเยื่อ – เอ็มบริโอ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮานอยและคณะจักษุของโรงพยาบาลรักษาโรคตาส่วนกลาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.เหงวียนถิบิ่ง จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮานอยเป็นตัวแทนในโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีเซลล์ในการรักษาโรคตา

รายละเอียด

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าเขตเขา ตอนบนในงานเทศากาลวันต์ฤดูปีมะแม

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าเขตเขา  ตอนบนในงานเทศากาลวันต์ฤดูปีมะแม

7/3/2558 - 14:40

( VOV5 )-ภายในงานจะมีเทศกาลเกิ่วต่าว การตั้งเสาตุงตรุษเต็ตของชนเผ่าม้ง อำเภอซีนมากายจังหวัดลาวกาย การระบำในงานแต่งงานของชนเผ่าเย้าแดงและในงานวสันต์ฤดูของชนเผ่าโบ๊อีที่ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัส ณ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ยามฤดูใบไม้ผลิเวียนมา

รายละเอียด

นั่งรถม้าชมสวนผลไม้ในจังหวัดเบ๊นแจ

นั่งรถม้าชมสวนผลไม้ในจังหวัดเบ๊นแจ

2/3/2558 - 15:05

(VOVworld) – เบ๊นแจไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นมะพร้าวและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปีเท่านั้น หากยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รู้จักการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย โดยเฉพาะการนั่งรถม้าชมสวนผลไม้

รายละเอียด

ผู้กำกับบุ่ยต๊วนหยุงกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม”

ผู้กำกับบุ่ยต๊วนหยุงกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม”

27/2/2558 - 14:36

(VOVworld) – “สำหรับผู้กำกับภาพยนตร์ การถ่ายทำฉากทุกฉากล้วนมีความยากเพราะแต่ละฉากต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างกัน รวมถึงฉากที่บรรยายถึงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะยากมากถ้าหากเราทุ่มเทถ่ายทำอย่างเต็มที่” นี่คือคำยืนยันของคุณบุ่ยต๊วนหยุง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม” ซึ่งได้รับคำชมว่า เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความซาบซึ้งตรึงใจให้แก่ผู้ชมโดยใช้งบในการถ่ายทำเพียง 1 หมื่นล้านด่งหรือ 15 ล้านบาทเท่านั้น

รายละเอียด

27/5/2558

32°C

28/5/2558

29°C 40°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,770 21,830
JPY 175 178
EUR 23,618 23,901
GBP 33,199 33,733
CNY 3,274 3,311

รายการตอบจดหมายวันที่ 23 พฤษภาคม

รายการตอบจดหมายวันที่ 23 พฤษภาคม

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ ประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆในโอกาสฉลองครบรอบ 125 ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ ท่ามกลางบรรยากาศจัดงานที่คึกคัก ทางผู้จัดทำรายการก็ได้รับจดหมายหลายฉบับจากท่านผู้ฟังที่อวยพรในโอกาสฉลอง กิจกรรมสำคัญนี้

รายละเอียด

สำนักข่าว ABC ของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับถ้ำเซินด่องของเวียดนาม

สำนักข่าว ABC ของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับถ้ำเซินด่องของเวียดนาม

(VOVworld) - คลิปวีดีโอที่มีความยาวกว่า 6 นาทีของสำนักข่าว ABC ของสหรัฐอเมริกาที่ถ่ายทำภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับถ้ำเซินด่องของเวียดนาม ซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก