การท่องเที่ยวชุมชนในภาคเหนือเวียดนาม

การท่องเที่ยวชุมชนในภาคเหนือเวียดนาม

21/11/2559 - 15:36

(VOVworld) – เมื่อเข้าร่วมทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนที่อำเภอยาวถวี จังหวัดนามดิ๋ง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงไต้ประมาณ 90 ก.ม. นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัดกับทิวทัศน์ของเขตชนบทภาคเหนือ ได้พักอยู่ในบ้านไม้โบราณที่สงบร่มรื่นใต้ต้นไม้ ปั่นจักรยานไปตามถนนที่สะอาดสะอ้านและฟังเสียงนกร้องเจื้อยแจ้ว ซึ่งจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศชีวิตชนบทที่หลากหลายสีสันและแสนโรแมนติก

รายละเอียด

เยือนสวนปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบไฮโดรโปนิกส์ในเมืองดาลัต

 เยือนสวนปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบไฮโดรโปนิกส์ในเมืองดาลัต

19/11/2559 - 17:00

(VOVWorld)-เมืองดาลัต จังหวัดเลิมด่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจเนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดปีและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น หุบเขาแห่งความรัก ทะเลสาบรำพันและเขตที่ราบสูงลางเบียง เป็นต้น อีกทั้งสภาพภูมิอากาศและที่ดินของเขตนี้ยังเหมาะกับการปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะ สตรอว์เบอร์รี่ ในหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรในเมืองดาลัตได้พัฒนารูปแบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและได้สตรอว์เบอร์รี่ผลใหญ่และปลอดสารพิษ

รายละเอียด

ฮานอยส่งเสริมความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ฮานอยส่งเสริมความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

14/11/2559 - 16:31

(VOVworld) – ในหลายปีมานี้ นิตยสารและองค์กรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายฉบับได้โหวตให้ฮานอยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจระดับโลกเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม อาหารอร่อยและอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนฮานอย

รายละเอียด

สถานีวิทยุเวียดนามพยายามรักษาและส่งเสริมคุณค่าของภาษาเวียดนาม

สถานีวิทยุเวียดนามพยายามรักษาและส่งเสริมคุณค่าของภาษาเวียดนาม

12/11/2559 - 16:39

(VOVworld) – การสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “รักษาความถูกต้องของภาษาเวียดนามผ่านสื่อต่างๆ” ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุเวียดนามและสมาคมภาษาศาสตร์เวียดนามได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้ โดยถือเป็นการประชุมทั่วประเทศครั้งที่ 3 หลังการประชุมเกี่ยวกับ “การรักษาความถูกต้องของภาษาเวียดนาม” เมื่อปี 1966 และปี 1979 และเป็นการยืนยันถึงบทบาทสำคัญของสถานีวิทยุเวียดนามในการรักษา อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของภาษาเวียดนาม เสริมสร้างให้ภาษาเวียดนามมีความหลากหลายและชีวิตชีวามากขึ้นในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

รายละเอียด

อาจารย์หญิงที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้แก่งานวิจัยวิทยาศาสตร์

อาจารย์หญิงที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้แก่งานวิจัยวิทยาศาสตร์

7/11/2559 - 14:41

(VOVworld) – ในฐานะเป็นอาจารย์คณะชีววิทยามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ซึ่งเป็นคณะชีววิทยาแถวหน้าของประเทศ อาจารย์หญิงทุกท่านของคณะนี้ต่างตระหนักได้ดีว่า ต้องวิจัยวิทยาศาสตร์พร้อมทำการสอน โดยในหลายปีที่ผ่านมา คณะชีววิทยาได้กลายเป็นชายคาของอาจารย์หญิงที่หลงไหลการวิจัยวิทยาศาสตร์และคณะฯได้รับรางวัลสตรีเวียดนามปี 2016 จากสหพันธ์สตรีเวียดนาม

รายละเอียด

ดว่านหนือหงอกลิงห์ นักเรียนดีเด่นที่ได้รับทุนการศึกษาอาเซียน

ดว่านหนือหงอกลิงห์ นักเรียนดีเด่นที่ได้รับทุนการศึกษาอาเซียน

5/11/2559 - 16:08

(VOVworld) – ในตลอด 10 ที่ผ่านมา นักเรียนดว่านหนือหงอกลิงห์ของโรงเรียนอัจฉริยะเหงียนเต๊ดแถ่ง จังหวัดกอนตุม ได้คะแนนสอบรวมสูงกว่า 9.5 คะแนนทุกปี ซึ่งเป็น 1 ในนักเรียนเวียดนาม 8 คนที่ได้รับทุนการศึกษาอาเซียนประจำปี2016 ของกระทรวงการศึกษาสิงคโปร์

รายละเอียด

เวียดนามแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

เวียดนามแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

31/10/2559 - 14:10

(VOVworld) – ในระยะปี 2011 – 2015 อัตราครอบครัวยากจนในเวียดนามได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยเฉพาะจำนวนอำเภอที่ยากจนได้ลดลงกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งได้มีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในเขตที่ห่างไกลความเจริญและเขตทุรกันดาร

รายละเอียด

ไปตลาดนัดสินค้าการเกษตรในวันหยุดสุดสัปดาห์

ไปตลาดนัดสินค้าการเกษตรในวันหยุดสุดสัปดาห์

29/10/2559 - 17:00

(VOVworld) – การไปตลาดนัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้กลายเป็นความคุ้นเคยและเป็นความสุขของชาวนครโฮจิมินห์หลายๆคนในปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้ ในการปฏิบัติตามแนวทางที่ค้ำประกันความปลอดภัยด้านอาหารและจัดสรรผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดสารพิษให้แก่ประชาชน ทางการนครโฮจิมินห์ได้เปิดตลาดนัดสุดสัปดาห์ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้รับการขานรับอย่างดีจากประชาชน

รายละเอียด

ครูดีเด่นเหงียนจ่องหวิง พลเมืองนครหลวงที่ยอดเยี่ยม

ครูดีเด่นเหงียนจ่องหวิง พลเมืองนครหลวงที่ยอดเยี่ยม

24/10/2559 - 14:47

(VOVworld) – ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ครูเหงียนจ่องหวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหงียนเซียวในกรุงฮานอยพร้อมครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาโรงเรียนเหงียนเซียวทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ที่ให้การศึกษาตามแนวทางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

รายละเอียด

ภาษาเวียดนามในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

ภาษาเวียดนามในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

21/10/2559 - 18:11

(VOVworld) – “ดิฉันไม่ทราบว่า ในประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรแต่ในประเทศไทย เดี๋ยวนี้ ภาษาเวียดนามได้กลายเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มภาษาอาเซียนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและได้เรียนมาที่สุด” นี่คือคำยืนยันของครูเหงียนถิซวนแอง สมาชิกของคณะชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เป็นอดีตครูสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยที่ได้กลับเยือนประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคมตามคำเชิญของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามโพ้นทะเล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับไทย

รายละเอียด

สร้างความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมคุณค่าของเขตมรดกเวียดบั๊ก

สร้างความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมคุณค่าของเขตมรดกเวียดบั๊ก

17/10/2559 - 16:48

(VOVworld) – เขตมรดกเวียดบั๊ก ตั้งอยู่ในเขตเขาทางภาคเหนือของเวียดนาม ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือกาวบั่ง บั๊กก๋าน หลางเซิน ท้ายเงวียน เตียวนกวางและห่ายาง ซึ่งธรรมชาติได้บันดาลให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมากมายหลายแห่ง หลังจากที่ได้ปฎิบัติเป็นเวลา 8 ปีโครงการร่วมมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว “เยือนเขตมรดกเวียดบั๊ก” ได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตนี้

รายละเอียด

ทูตประชาสัมพันธ์ความงามของทังลอง – ฮานอย

ทูตประชาสัมพันธ์ความงามของทังลอง – ฮานอย

14/10/2559 - 11:20

(VOVworld) – ทุกๆวัน โดยไม่สนใจว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก สมาชิกนับร้อยคนของทีมอาสา “สนับสนุนการท่องเที่ยวทังลอง – ฮานอยจะเดินทางไปยังเขตโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงฮานอยพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “ทูตแห่งการท่องทเที่ยว” ที่ช่วยให้ฮานอยสวยงามมากขึ้นในสายตาของเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

รายละเอียด

ฮานอยในหัวใจของทุกคน

ฮานอยในหัวใจของทุกคน

10/10/2559 - 11:25

(VOVworld) - “ถึงแม้อยู่ที่ไหน ในใจยังคงคิดถึงกรุงฮานอย ฮานอยของฉัน เหมืองหลวงแห่งความรัก เคยเกิดสงคราม ปัจจุบันอยู่ในยามสันติ”

รายละเอียด

“เรื่องดนตรีในย่านถนนโบราณ 36 สาย” การอนุรักษ์รักษาเสียงดนตรีจากอดีต

“เรื่องดนตรีในย่านถนนโบราณ 36 สาย” การอนุรักษ์รักษาเสียงดนตรีจากอดีต

10/10/2559 - 11:07

(VOVworld) – มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ที่ถนนด่าวยวีตื่อในย่านถนนโบราณ 36 สาย ที่คึกคักไปด้วยกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับคนรุ่นใหม่นั้นยังมีเวทีสำหรับการแสดงศิลปะพื้นเมืองเวียดนาม เช่น กาจู่ เสิม แจ่วและต่วง นั่นคือรายการ “เรื่องดนตรีในย่านถนนโบราณ 36 สาย” ที่ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2016 ในทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ที่สองเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักศิลปะพื้นเมืองของกรุงฮานอยและมีส่วนร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์คุณค่าของศิลปะพื้นเมืองเวียดนาม

รายละเอียด

มรดกสถาปัตยกรรมฮานอยผ่านภาพถ่าย

มรดกสถาปัตยกรรมฮานอยผ่านภาพถ่าย

8/10/2559 - 17:00

(VOVworld) – งานนิทรรศการภาพถ่าย “ฮานอยในใจฉัน” ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ มรดกสถาปัตยกรรมฮานอย” ได้มีขึ้น ณ เขตโบราณสถานหว่างแถ่งทังลองเมื่อเร็วๆนี้เพื่อประชาสัมพันธ์มรดกของกรุงฮานอยที่มีอายุนับพันปี

รายละเอียด

คุณหมอ เหงียนวันเจือง แม้อายุสูง แต่ยังคงมุ่งมั่นทำงาน

คุณหมอ เหงียนวันเจือง แม้อายุสูง แต่ยังคงมุ่งมั่นทำงาน

3/10/2559 - 16:51

(VOVworld) – “ผมไม่เคยคิดว่า จะหาเงินสร้างความร่ำรวยเป็นหมอ” นี่คือความคิดของคุณหมอ เหงียนวันเจือง อายุ 82 ปี ในความคิดของคนทั่วไป นี่คือวัยที่ควรพักผ่อนและอยู่ร่วมกับลูกหลาน แต่นาย เจือง ยังคงทุ่มเทกับการตรวจรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เช้าจนถึงดึกดื่น สำหรับวันนี้ ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกับนักข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามาเยือนคลีนิคของดร. เหงียนวันเจือง

รายละเอียด

อำลาผู้ประกาศข่าวเสียงทองภาคภาษาอังกฤษของสถานีวิทยุเวียดนาม

อำลาผู้ประกาศข่าวเสียงทองภาคภาษาอังกฤษของสถานีวิทยุเวียดนาม

2/10/2559 - 16:29

คุณตริ๋งถิเหงาะ ผู้ประกาศข่าวหญิงภาคภาษาอังกฤษของสถานีวิทยุเวียดนามได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่30กันยายน แม้ท่านได้จากไปแล้วแต่ชื่อเสียงของท่านในฐานะผู้ประกาศข่าวที่มีน้ำเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆรายการวิทยุเวียดนามและเพื่อนมิตรต่างประเทศรวมทั้งทหารผ่านศึกอเมริกันที่เคยเข้าร่วมสงครามในเวียดนามจนได้ตั้งชื่อให้ท่านว่า ฮานอย ฮาน์นาห์

รายละเอียด

การท่องเที่ยวเพื่อการกุศล

การท่องเที่ยวเพื่อการกุศล

1/10/2559 - 14:43

(VOVworld) – ในเวลาที่ผ่านมา ทัวร์การกุศลซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กรและบุคคลจำนวนมากเนื่องจากลักษณะความเป็นสังคมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่มุ่งเดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้น หากการเดินทางนั้นยังได้ช่วยให้ทุกคนตระหนักได้ดีถึงความหมายและเป้าหมายในชีวิตอีกด้วย

รายละเอียด

สโมสร “ดูแลเด็กโดยอาศัยชุมชน” ในจังหวัดดั๊กลั๊ก

สโมสร “ดูแลเด็กโดยอาศัยชุมชน” ในจังหวัดดั๊กลั๊ก

26/9/2559 - 10:38

(VOVworld) – ในหลายปีที่ผ่านมา จากการปฏิบัติโครงการแห่งชาติว่าด้วยการปกป้องเด็ก ในจังหวัดดั๊กลั๊กได้มีการจัดตั้งสโมสรต่างๆที่ให้การช่วยเหลือเด็กๆเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาชีวิต ยกตัวอย่างเช่น สโมสร “ดูแลเด็กโดยอาศัยชุมชน” ในหมู่บ้านกเนี๊ยด ตำบลอีอา กตู อำเภอกือกูอิน ซึ่งได้ช่วยยกระดับความรู้ให้แก่ชนกลุ่มน้อยเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กตามกฎหมายและช่วยให้เด็กยากจนได้ไปโรงเรียนต่อไป

รายละเอียด

โครงการกุศล 2 พันด่ง

โครงการกุศล 2 พันด่ง

24/9/2559 - 17:00

(VOVworld) – แม้มีเงินแค่ 2 พันด่งแต่คนยากจนก็สามารถซื้อหนังสือ 1 เล่ม รองเท้า 1 คู่ น้ำมัน 1 ขวดหรือเสื้อผ้าชุดใหม่ 1 ชุดที่ร้านขายสินค้าพิเศษของกลุ่ม E2k ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลในกรุงฮานอย

รายละเอียด

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.