ร่วมกันบรรเทาความปวดร้าวจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน

ร่วมกันบรรเทาความปวดร้าวจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน

10/8/2559 - 16:25

(VOVworld) – ตั้งแต่ในช่วงสงคราม รัฐบาลเวียดนามได้ชี้นำให้กองทัพและหน่วยงานสาธารณสุขมีมาตรการรักษาเยียวยาผู้ที่โดนสารเคมีรวมทั้งสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน จนถึงเมื่อประเทศได้รับเอกราชและรวมเป็นปึกแผ่นปี1975 รัฐยังได้ประกาศใช้และเสริมเพิ่มเติมแนวทางนโยบายการให้สิทธิพิเศษต่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มให้มีความสมบูรณ์ต่อไปและสามารถระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมั่นคง

รายละเอียด

สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินสาขาจังหวัดต่างๆเดินพร้อมกับผู้เคราะห์ร้ายทุกคน

สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินสาขาจังหวัดต่างๆเดินพร้อมกับผู้เคราะห์ร้ายทุกคน

8/8/2559 - 15:41

(VOVworld) – สงครามได้ผ่านพ้นไป 40 ปีแต่ผลร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินยังคงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ เคราะห์ร้ายนับหมื่นคนลำบากมาก ดังนั้นครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินสาขาจังหวัดทุกแห่งต่าง เดินพร้อมกับพวกเขาเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือปรับตัวเข้ากับชุมชนได้อย่าง สะดวกมากขึ้น

รายละเอียด

ไอศครีมจ่างเตี่ยน – อาหารริมฟุตบาทที่ชาวเวียดนามชื่นชอบ

ไอศครีมจ่างเตี่ยน – อาหารริมฟุตบาทที่ชาวเวียดนามชื่นชอบ

5/8/2559 - 10:25

(VOVworld) - เวียดนามมีอาหารริมฟุตบาทที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น เฝอหรือก๋วยเตี๋ยว แนม หรือ ปอ เปี้ยะทอดและจ่าด๊า หรือ ชาเย็น เป็นต้น แต่นัท นักศึกษาชาวไทยและเพื่อน อีก 5 คนที่ประกอบด้วยนักศึกษาเวียดนาม 3 คนและนักศึกษาไทย 3 คนได้เลือกลองชิมไอศครีมจ่างเตี่ยนเพื่อจะได้แนะนำให้เพื่อนๆชาวไทยและ เวียดนามได้รู้จักอาหารริมฟุตบาทในย่านเก่าแก่ของกรุงฮานอย ในวันนี้ เราจะพาท่านตามไปชิมไอศครีมจ่างเตี่ยนกับนัทและเพื่อนของเขานะคะ

รายละเอียด

โรงเรียนที่มีเพียงครูผู้ชายเท่านั้น

โรงเรียนที่มีเพียงครูผู้ชายเท่านั้น

29/7/2559 - 18:39

(VOVworld) – โรงเรียนประถมศึกษาจีเหละ 4 มีทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเขตเขาชายแดนจีเหละ อำเภอเกว้ฟอง จังหวัดเหงะอานซึ่งไม่มีครูผู้หญิงสอนเพราะการเดินทางไปโรงเรียนลำบากมาก โดยบางสาขาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 ก.ม. แต่มีถนนลาดยางประมาณ 10 ก.ม.เท่านั้น ดังนั้นครูผู้ชายทั้ง 41 คนต้องพยายามเป็นอย่างมากเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและนำความรู้ไปมอบให้แก่นัก เรียนในตำบล

รายละเอียด

จังหวัดห่ายางปฏิบัตินโยบายพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

จังหวัดห่ายางปฏิบัตินโยบายพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

25/7/2559 - 15:51

(VOVworld) – ในเดือนกรกฎาคมทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐเวียดนามยังประกาศนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวที่อยู่ในเป้า นโยบายเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของพวกเขาสร้างฐานะ

รายละเอียด

ศ.ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จิ่งซวนถวนถ่ายทอดความหลงไหลให้แก่คนรุ่นใหม่

ศ.ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จิ่งซวนถวนถ่ายทอดความหลงไหลให้แก่คนรุ่นใหม่

23/7/2559 - 17:11

(VOVworld) – เมื่อจบจากโรงเรียนมัธยมตอนปลาย Jean Jacques Rousseau ที่เมืองไซ่ง่อน จิ่งซวนถวน ซึ่งขณะนั้นอายุ 18 ปีได้ตัดสินใจเดินบนเส้นทางวิจัยวิทยาศาสตร์ตามความฝันของตนเองแม้มีทักษะ ความสามารถในด้านวรรณกรรมก็ตาม เมื่อปี 1966 จิ่งซวนถวนเข้ามหาวิทยาลัย Pricenton ของสหรัฐและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในตลอด 40 ปีที่ทำงานในสหรัฐ ศ.จิ่งซวนถวนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งบางคนได้รับรางวัลโนเบล ศ.จิ่งซวนถวนเป็นหนึ่งในจำนวนคนเวียดนามไม่กี่คนที่ได้วิจัยและมีผลสำเร็จใน ด้านนี้

รายละเอียด

ชาวเออดูที่จังหวัดเหงะอานพยายามรักษาภาษาพูดเออดู

ชาวเออดูที่จังหวัดเหงะอานพยายามรักษาภาษาพูดเออดู

18/7/2559 - 15:11

(VOVworld) – ชนกลุ่มน้อยเผ่าเออดูเป็นหนึ่งใน 5 ชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดของเวียดนาม โดยมีแค่ประมาณ 400 คนเท่านั้นและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านวังมน ตำบลงามี อำเภอเตืองเยือง จังหวัดเหงะอาน ในอดีต ชนกลุ่มน้อยเผ่าเออดูมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะในด้านภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้เอกลักษณ์วัฒนธรรม เหล่านี้กำลังจะสูญหายไปหมดแล้ว

รายละเอียด

กิจกรรมค้นคว้าธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนาม

กิจกรรมค้นคว้าธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนาม

12/7/2559 - 21:25

(VOVWorld)-นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เช่น การเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนและการฝึกวิชาทหาร เป็นต้น ชั้นเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในการคัดเลือกของเด็กๆหลายคนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน มาที่นี่ เด็กๆจะมีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และลองทำแมลงสต๊าฟ ซึ่งช่วยปลุกฝังความรักธรรมชาติและยกระดับจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ

รายละเอียด

ลิ้มลองเมนู “บุ๊นจ๋าโอบามา” ในเวียดนาม

ลิ้มลองเมนู “บุ๊นจ๋าโอบามา” ในเวียดนาม

11/7/2559 - 15:36

(VOVworld) – แม้ยังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันแต่ที่ร้านบุ๊นจ๋าเฮืองเลียน ถนนเลวันฮิว กรุงฮานอย ก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเต็มร้าน โดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารัค โอบามามาลิ้มลองเมนูบุ๊นจ๋าหรือขนมจีนหมูย่างที่นี่ในโอกาสมาเยือนเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ร้านนี้ก็ได้กลายเป็นร้านยอดนิยมของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ

รายละเอียด

รายการศิลปะระดับโลกให้การช่วยเหลือศิลปินเวียดนาม

รายการศิลปะระดับโลกให้การช่วยเหลือศิลปินเวียดนาม

9/7/2559 - 18:00

(VOVworld) – รายการศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก “Global Eye” ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Parallel Contemporary Art หรือ พีซีเอได้จัดขึ้น ณ เวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการให้การช่วยเหลือศิลปินร่วมสมัยในประเทศที่มีศิลปะที่เพิ่ง เกิดใหม่ในเอเชีย ในกรอบโครงการ “Global Eye” ในเวียดนาม ได้มีการจัดโครงการ “Vietnam Eye”เพื่อให้การช่วยเหลือและยกระดับทักษะความสามารถให้แก่ศิลปินเวียดนามผ่านการจัดงานนิทรรศการและการพิมพ์จำหน่ายหนังสือ

รายละเอียด

ร่วมให้การช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปรับตัวเข้ากับชุมชน

ร่วมให้การช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปรับตัวเข้ากับชุมชน

4/7/2559 - 16:02

(VOVworld) – เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งพวกเขารู้สึกอับอายและรู้สึกกลัวว่า ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติจากครอบครัวและสังคมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน ต้องมีนโยบาย ให้การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจต่อคนกลุ่มนี้มากขึ้น

รายละเอียด

สโมสร “กายภาพบำบัดยืดกระดูกสันหลังเวียดนาม”นำความฝันมาให้แก่ผู้ป่วย

สโมสร “กายภาพบำบัดยืดกระดูกสันหลังเวียดนาม”นำความฝันมาให้แก่ผู้ป่วย

2/7/2559 - 17:00

(VOVworld) – กายภาพบำบัดยืดกระดูกสันหลังคือวิธีการรักษาโรคแบบแพทย์แผนโบราณของเวียดนาม โดยใช้เทคนิคการกดจุดและนวดด้วยมือเท่านั้น ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไร จากความตระหนักได้ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาโรคโดยวิธีการนี้ นายแพทย์เหงียนหงอกเฮืองได้ก่อตั้งสโมสร “กายภาพบำบัดยืดกระดูกสันหลังเวียดนาม” ซึ่งได้สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้ป่วยหลายคน

รายละเอียด

สร้างสรรค์ครอบครัวเวียดนามที่อิ่มหนำผาสุกและเสมอภาค

สร้างสรรค์ครอบครัวเวียดนามที่อิ่มหนำผาสุกและเสมอภาค

27/6/2559 - 16:46

(VOVworld) – วันที่ 28 มิถุนายน 2001 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 28 มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันครอบครัวเวียดนามเพื่อเชิดชูคุณค่าที่ดีของครอบครัวและเป็นโอกาสให้ทุกคนได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของครอบครัวเวียดนามในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

รายละเอียด

“จากมหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี1975ถึงมหาชัยชนะในยามสันติ”–มุมมองใหม่ของผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม

“จากมหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี1975ถึงมหาชัยชนะในยามสันติ”–มุมมองใหม่ของผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม

25/6/2559 - 17:00

(VOVworld) - ในจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์แห่งชาติปี 2015 ผลงานรายการกระจายเสียง “ จากมหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี 1975 ถึงมหาชัยชนะในยามสันติ”ของส่วนกระจายเสียงภายในประเทศได้รับรางวัลเกรดเอ ซึ่งเป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวที่มีเนื้อหาบอกเล่าเกี่ยวกับมหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี 1975 และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปรองดองชาติในช่วงหลังสงคราม ซึ่งแม้จะเป็นหัวข้อเก่าแต่ก็ได้นำเสนอมุมใหม่ๆ จนได้รับคำชื่นชมจากผู้ฟังจำนวนมาก

รายละเอียด

ผู้ที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเด็กด้อยโอกาสในนครโฮจิมินห์

ผู้ที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเด็กด้อยโอกาสในนครโฮจิมินห์

20/6/2559 - 15:42

(VOVworld) – ที่นครโฮจิมินห์ มีชาวจามที่นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและทรัพย์สินให้ แก่เด็กยากจนและเด็กพิการ โดยเฉพาะเด็กชนกลุ่มน้อยเผ่าจาม นั่นคือคุณ โมฮัมเหม็ด ยูซุป รองหัวหน้าคณะกรรมการชุมชนชาวมุสลิมประจำนครโฮจิมินห์ที่ดูแลกิจกรรมการกุศล และสังคมที่แขวงเก่าคอ

รายละเอียด

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สถานที่ที่น่าไว้วางใจสำหรับการเก็บรักษาสิ่งของวัตถุเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สถานที่ที่น่าไว้วางใจสำหรับการเก็บรักษาสิ่งของวัตถุเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

18/6/2559 - 17:19

(VOVworld) - ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารและสิ่งของวัตถุเกี่ยวกับ ชีวิตและภารกิจการปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ ในจำนวนสิ่งของวัตถุกว่า 1 หมื่น7 พันชิ้นในพิพิธภัณฑ์ มีจำนวนหนึ่งเป็นของบุคคลและคณะ ซึ่งได้มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์ด้วยความมั่นใจว่า สิ่งของวัตถุเหล่านี้จะได้จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมี ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ พร้อมเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพรักต่อประธานโฮจิมินห์

รายละเอียด

รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส

รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส

13/6/2559 - 16:04

(VOVworld) – 105 ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ที่ประธานโฮจิมินห์เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของท่านโดยที่นี่ ประธานโฮจิมินห์สามารถแสวงหาหนทางกู้ชาติได้และกลายเป็นนักคอมมิวนิสต์คนแรก ของเวียดนาม

รายละเอียด

ชายคาอันอบอุ่นของเด็กกำพร้า

ชายคาอันอบอุ่นของเด็กกำพร้า

11/6/2559 - 16:00

(VOVworld) – ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีชื่อว่า “ลำธารแห่งความรัก” ซึ่งเป็นศูนย์ฯแห่งแรกของพุทธสมาคมเวียดนามที่จัดตั้งโดยพระอาจารย์ ทิกเฟือกหงอก เจ้าอาวาสวัดเฟือกกวางในตัวเมืองตามบิ่ง อำเภอ ตามบิ่ง อยู่ห่างจากจังหวัดหวิงลองกว่า 30 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าเกือบ 200 คน

รายละเอียด

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม

6/6/2559 - 15:33

(VOVworld) - เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 126 ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ 19 พฤษภาคม สมาคมมิตรภาพเวียดนาม – ไทยได้ร่วมมือกับทางการจังหวัดนครพนมจัดพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายละเอียด

เรื่องของบุตรสาวบุญธรรมของประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส

เรื่องของบุตรสาวบุญธรรมของประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส

4/6/2559 - 9:00

(VOVworld)-“ประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ในความเรียบง่ายและดิฉันจะคิดถึงท่านทุกลมหายใจในชีวิต”นี่คือความในใจของนาง เอลิซาเบท เฮลเฟอร์ ออบราก ลูกสาวที่ประธานโฮจิมินห์รับเป็นบุตรบุญธรรมในฝรั่งเศส

รายละเอียด

ตอบจดหมายวันที่ 3 ธันวาคม

ตอบจดหมายวันที่ 3 ธันวาคม

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ กลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนามได้ส่งอีเมลถึงผู้จัดทำรายการโดยบอกว่า เมื่อเร็วๆนี้ รัฐสภาเวียดนามได้อนุมัติร่างโครงการออกวีซ่าอิเล็กทรอกนิกส์เป็นการนำร่องก็เลยอยากให้แนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้

รายละเอียด

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑ธันวาคม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม ได้ประกาศรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งพิธีแสดงความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามประกอบด้วย พิธีบูชา พิธีเข้าทรง