เสียงพูดแห่งความปรารถนาที่จะเห็นประเทศรวมเป็นเอกภาพ

เสียงพูดแห่งความปรารถนาที่จะเห็นประเทศรวมเป็นเอกภาพ

30/3/2558 - 16:10

(VOVworld) - ในช่วงสงครามต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติ บริเวณแม่น้ำเบ๊นหาย จังหวัดกว๋างฉิ ถือเป็นสมรภูมิของผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุหวิงลิงที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนเวียดนามในภาคเหนือที่มีความปรารถนาจะเห็นเอกราชและเสรีภาพไปยังชาวเวียดนามในภาคใต้ รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องชาวเวียดนามในสองฝั่งแม่น้ำในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราช

รายละเอียด

เยาวชนนครหลวงเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน

เยาวชนนครหลวงเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน

28/3/2558 - 16:48

( VOVworld )-โครงการเอิร์ธอาวเออร์จะมีขึ้นในทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมซึเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก โดยแต่ละปีจะมีหัวข้อไม่เหมือนกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อโลกแห่งสีเขียว สะอาดและประชาชนตระหนักถึงการหระหยัดพลังงาน สำหรับโครงการรักษาโลกหรือเอิร์ธอาวเออร์ปีนี้มีหัวข้อ “ การประหยัดพลังงาน-การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ” ได้มีเยาวชนนครหลวงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด

เวียดนาม – ออสเตรเลียร่วมกันฝึกอบรมแหล่งบุคลากร

เวียดนาม – ออสเตรเลียร่วมกันฝึกอบรมแหล่งบุคลากร

23/3/2558 - 15:24

(VOVworld) - ออสเตรเลียและเวียดนามมีความร่วมมือที่มีมาช้านานในหลายดาน เช่น การค้า กลาโหม การศึกษาและฝึกอบรม โดยเฉพาะความร่วมมือทวิภาคีด้านการศึกษาและฝึกอบรมได้พัฒนาทั้งในส่วนลึกและด้านปริมาณ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรของเวียดนาม

รายละเอียด

เรียนพูดภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮานอย

เรียนพูดภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮานอย

20/3/2558 - 15:21

(VOVworld) - ตั้งแต่ปี 2009 มหาวิทยาลัยฮานอยได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นวิชาโทเป็นเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม โดยในปีการศึกษา 2014-2015 ได้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท 65 คน แบ่งเป็น 3 ชั้นและเรียนในภาคคํ่า หลักสูตรการสอนภาษาไทยเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการพูดกับอาจารย์คนไทย และเรียนการอ่าน-เขียนและไวยากรณ์ กับอาจารย์เวียดนาม

รายละเอียด

เจื่องซา – ที่พึ่งอันมั่นคงของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา

เจื่องซา – ที่พึ่งอันมั่นคงของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา

16/3/2558 - 15:19

(VOVworld) – จากการดูแลเอาใจใส่และการลงทุนของรัฐเวียดนามที่นับวันเพิ่มมากขึ้น ชาวประมงนับวันยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในการจับปลาในเขตทะเลเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ของประเทศ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารในอำเภอเกาะเจื่องซาก็อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

รายละเอียด

แพทย์ตัวเมืองอาสาทำงานบนเกาะ

แพทย์ตัวเมืองอาสาทำงานบนเกาะ

14/3/2558 - 8:00

( VOVworld )-คนเรามักจะเลือกทำงานในเมืองใหญ่ที่คล่องตัวและมีความสะดวกเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการสร้างฐานะและตำแหน่งให้แก่ตนเอง แต่มีแพทย์ท่านหนึ่งที่พื้นเพจากนครโฮจิมินห์ที่เป็นนครใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามได้เลือกเส้นทางเดินของตัวเองคือ ทำงานที่อำเภอเกาะเกิ่นเหย่อที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจน

รายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์หญิงช่วยคืนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตา

นักวิทยาศาสตร์หญิงช่วยคืนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตา

9/3/2558 - 10:51

(VOVworld) – รางวัลโกวาแลฟสกายาปี 2014 ได้มอบให้แก่คณะและบุคคล 1 คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ยอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งคณะที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาเนื้อเยื่อ – เอ็มบริโอ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮานอยและคณะจักษุของโรงพยาบาลรักษาโรคตาส่วนกลาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.เหงวียนถิบิ่ง จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮานอยเป็นตัวแทนในโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีเซลล์ในการรักษาโรคตา

รายละเอียด

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าเขตเขา ตอนบนในงานเทศากาลวันต์ฤดูปีมะแม

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าเขตเขา  ตอนบนในงานเทศากาลวันต์ฤดูปีมะแม

7/3/2558 - 14:40

( VOV5 )-ภายในงานจะมีเทศกาลเกิ่วต่าว การตั้งเสาตุงตรุษเต็ตของชนเผ่าม้ง อำเภอซีนมากายจังหวัดลาวกาย การระบำในงานแต่งงานของชนเผ่าเย้าแดงและในงานวสันต์ฤดูของชนเผ่าโบ๊อีที่ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัส ณ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ยามฤดูใบไม้ผลิเวียนมา

รายละเอียด

นั่งรถม้าชมสวนผลไม้ในจังหวัดเบ๊นแจ

นั่งรถม้าชมสวนผลไม้ในจังหวัดเบ๊นแจ

2/3/2558 - 15:05

(VOVworld) – เบ๊นแจไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นมะพร้าวและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปีเท่านั้น หากยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รู้จักการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย โดยเฉพาะการนั่งรถม้าชมสวนผลไม้

รายละเอียด

ผู้กำกับบุ่ยต๊วนหยุงกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม”

ผู้กำกับบุ่ยต๊วนหยุงกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม”

27/2/2558 - 14:36

(VOVworld) – “สำหรับผู้กำกับภาพยนตร์ การถ่ายทำฉากทุกฉากล้วนมีความยากเพราะแต่ละฉากต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างกัน รวมถึงฉากที่บรรยายถึงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะยากมากถ้าหากเราทุ่มเทถ่ายทำอย่างเต็มที่” นี่คือคำยืนยันของคุณบุ่ยต๊วนหยุง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในประเทศสยาม” ซึ่งได้รับคำชมว่า เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความซาบซึ้งตรึงใจให้แก่ผู้ชมโดยใช้งบในการถ่ายทำเพียง 1 หมื่นล้านด่งหรือ 15 ล้านบาทเท่านั้น

รายละเอียด

ประเพณีการตั้งเสาตุงในช่วงตรุษเต๊ด

ประเพณีการตั้งเสาตุงในช่วงตรุษเต๊ด

23/2/2558 - 9:00

(VOVworld) – ตามประเพณีของคนเวียดนาม ในวันที่ 30 เดือน 12 จะมีการตั้งเสาตุงและวันที่ 7 เดือนอ้ายจะถอนเสาตุงเพื่อส่งบรรพบุรุษกลับสวรรค์ การตั้งเสาตุงในลานหน้าบ้านไม่เพียงแต่เพื่อไล่ภูตผีปีศาจเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่นำความผาสุกมาให้แก่ประชาชนในช่วงตรุษเต๊ดประเพณีอีกด้วย

รายละเอียด

เหงวียนชี้กวาง ผู้สร้างฐานข้อมูลมรดกเวียดนามแบบดิจิตอล

เหงวียนชี้กวาง ผู้สร้างฐานข้อมูลมรดกเวียดนามแบบดิจิตอล

21/2/2558 - 9:00

(VOVworld)-เว็บไซต์ Vr3d.vn ที่นำเสนอภาพเสมือนจริงด้วยเทคนิค3มิติได้รับการประเมินจากบรรดานักวิจัยด้านโบราณคดีเวียดนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์เพียงแห่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน โดยบนเว็บไซต์นี้มีโบราณวัตถุกว่า100ชิ้นที่ได้รับการแปลงให้เป็นภาพ3มิติ ซึ่งเจ้าของผลงานนี้คือหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอายุกว่า20ปี เหงวียนชี้กวาง

รายละเอียด

ฉลองตรุษเต๊ตในสองภาคของประเทศ

ฉลองตรุษเต๊ตในสองภาคของประเทศ

18/2/2558 - 19:17

(VOVworld) – เมื่อวสันตฤดูเวียนมาก็เป็นสัญญาณบอกว่า เทศกาลตรุษเต็ตใกล้เข้ามาแล้วซึ่งในช่วงเวลานี้ ชาวเวียดนามจะได้สัมผัสกับกับบรรยากาศของวสันตฤดูพร้อมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีเก่าแก่ที่ดีงาม การจัดหาต้นไม้มงคลมาประดับตกแต่งบ้านเรือน การเดินเล่นตามถนนสายต่างๆในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และการอวยพรตรุษเต๊ตได้สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่เวียดนามและทำให้ชีวิตวัฒนธรรมของประชาชาติมีความหลากหลายยิ่งขึ้น

รายละเอียด

ฉลองเทศกาลตรุษเต๊ตบนเกาะต่างๆในหมู่เกาะเจื่องซา

ฉลองเทศกาลตรุษเต๊ตบนเกาะต่างๆในหมู่เกาะเจื่องซา

16/2/2558 - 18:02

(VOVworld) – วสันตฤดูได้เวียนมาอีกครั้ง และที่เกาะห่างไกล บรรดาทหารเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บนเกาะต่างๆ(ที่โผล่พ้นน้ำขณะน้ำลดแต่จมอยู่ใต้น้ำขณะน้ำขึ้น)ในหมู่เกาะเจื่องซาอำเภอเจื่องซาจังหวัดแค้งหว่าก็ได้ร่วมกันฉลองเทศกาลตรุษเต๊ตอีกครั้ง นอกจากเนื้อวัว ข้าวสารเหนียว ใบตองสาด หัวหอมดอง และคำกลอนคู่ที่นำมาจากแผ่นดินใหญ่แล้ว ผู้บัญชาการและทหารบนเกาะต่างๆยังปลูกผัก เลี้ยงหมู ไก่เพื่อฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขสนุกสนานพร้อมทั้งพิทักษ์รักษาเขตน่านน้ำและเกาะแก่งของปิตุภูมิอย่างมั่นคง

รายละเอียด

ชาวเวียดนามโพ้นทะเลกับวสันต์ในบ้านเกิด

ชาวเวียดนามโพ้นทะเลกับวสันต์ในบ้านเกิด

16/2/2558 - 9:00

(VOVworld) – สำหรับชาวเวียดนาม ตรุษเต๊ดคือวันที่มีความหมายและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปี โดยเมื่อถึงวันนั้น ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศล้วนมุ่งใจสู่ปิตุภูมิและพยายามหาเวลาเดินทางกลับประเทศเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรและเพื่อนๆโดยเฉพาะได้สัมผัสกับบรรยาการฉลองตรุษเต๊ดตามประเพณีในบ้านเกิด

รายละเอียด

1/7/2558

35°C

2/7/2558

28°C 40°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,770 21,830
JPY 175 178
EUR 24,138 24,428
GBP 33,763 34,306
CNY 3,274 3,311

รายการตอบจดหมายวันที่ 27 มิถุนายน

รายการตอบจดหมายวันที่ 27 มิถุนายน

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ ทางผู้จัดทำรายการยังได้รับจดหมายจากคุณ สุขมาลีวง ผู้ฟังจากแขวง ไซยะบุรี ประเทศลาวโดยถามว่า เขตไหนในเวียดนามปลูกลิ้นจี่อร่อยที่สุด

รายละเอียด

ลิ้มลองรสชาติของ “หอยแครง” ในบึงโอลวาน – จังหวัดฟู้เอียน

ลิ้มลองรสชาติของ “หอยแครง” ในบึงโอลวาน – จังหวัดฟู้เอียน

(VOVworld) - จังหวัดฟู้เอียน ตั้งอยู่ในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์กว่า 560 กิโลเมตร