แนะนำคุณค่าของพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯที่สลักบนไม้ในสมัยราชวงศ์เหงียนให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

แนะนำคุณค่าของพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯที่สลักบนไม้ในสมัยราชวงศ์เหงียนให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

(VOVWORLD) - วันที่ 6 สิงหาคม รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและร่วมประชุมที่ศูนย์เก็บรักษาฐานข้อมูลแห่งชาติหมายเลข 4สังกัดกรมเอกสารและเก็บรักษาฐานข้อมูลแห่งชาติในเมืองดาลัด 
เวียดนามสร้างนิมิตหมายในการพัฒนาของอาเซียน

เวียดนามสร้างนิมิตหมายในการพัฒนาของอาเซียน

(VOVWORLD) - ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีวันก่อตั้งอาเซียน เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำอาเซียน เหงียนแหว่งนัม ได้ย้ำว่า...
การสัมมนาต่างๆในกรอบของการประชุม SOMครั้งที่3

การสัมมนาต่างๆในกรอบของการประชุม SOMครั้งที่3

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่18สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกหรือSOMครั้งที่3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดการสัมมนาต่างๆ
การประกวด เสียงเพลงอาเซียน+3  สะพานเชื่อมแห่งการพบปะสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

การประกวด เสียงเพลงอาเซียน+3 สะพานเชื่อมแห่งการพบปะสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

(VOVWORLD) - ในโอกาสครบรอบ50ปีวันก่อตั้งอาเซียนและ72ปีวันก่อตั้งสถานีวิทยุเวียดนาม ทางสถานีวิทยุเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด เสียงเพลงอาเซียน+3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมกระชับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ3ประเทศที่ได้รับเชิญคือ จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี
สร้างสรรค์เอเปกที่เปิดกว้าง เปลี่ยนแปลงใหม่และรอบด้าน

สร้างสรรค์เอเปกที่เปิดกว้าง เปลี่ยนแปลงใหม่และรอบด้าน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม การประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจสถานประกอบการเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลงหลังจากประชุมมาเป็นเวลา 5...
ผลักดันความสามัคคีและการรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันของเยาวชนที่นับถือศาสนา

ผลักดันความสามัคคีและการรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันของเยาวชนที่นับถือศาสนา

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์โครงการของกรมการเมืองเกี่ยวกับ...
 ปรับปรุงการบริหาร – การวัดความพึงพอใจของประชาชน

ปรับปรุงการบริหาร – การวัดความพึงพอใจของประชาชน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มเชิงวิชาการ “ประเมินผลการปฏิรูประเบียบราชาการการบริหารภาครัฐระยะปี 2011-2016...
การประชุมครั้งที่ 2 สภาทฤษฎีและวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะส่วนกลาง

การประชุมครั้งที่ 2 สภาทฤษฎีและวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะส่วนกลาง

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย สภาทฤษฎีและวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะส่วนกลางได้จัดการประชุมครั้งที 2 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของสภาฯใน...
ยกระดับสถานะของคนและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ยกระดับสถานะของคนและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - พิธีฉลองครบรอบ 40 ปีความร่วมมือเวียดนาม-กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA และวันประชากรโลกซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคมภายใต้หัวข้อ “การวางแผนครอบครัว...
ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าจีน-อาเซียน

ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าจีน-อาเซียน

(VOVWORLD) - จากการจัดงาน 13 ครั้ง งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนได้ส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างจีนกับอาเซียน
มีความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ13ล้านคนในปี2017

มีความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ13ล้านคนในปี2017

(VOVWORLD) - มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเวียดนามใน6เดือนแรกของปี2017อยู่ที่6.2ล้านคน  เพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2016
เวียดนามทาบทามความคิดเห็นของธนาคารโลกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า

เวียดนามทาบทามความคิดเห็นของธนาคารโลกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า

(VOVWORLD) - รัฐบาลเวียดนามจะเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการลงทุนตามรูปแบบร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการตรวจสอบสินค้านำเข้าส่งออก
สดุดีครอบครัววัฒนธรรมดีเด่นและมีความสุขรวม 100 ครอบครัว

สดุดีครอบครัววัฒนธรรมดีเด่นและมีความสุขรวม 100 ครอบครัว

(VOVWORLD) - การจัดงานได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัว อีกทั้งช่วยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าของครอบครัว
“วันงานครอบครัวเวียดนาม 2017” จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย

“วันงานครอบครัวเวียดนาม 2017” จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย

(VOVWORLD) - นี่เป็นโอกาสเพื่อให้ครอบครัวได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของครอบครัวเวียดนามในยุคแห่งการผสมผสาน
หน่วยงานสื่อสารมวลชนเดินพร้อมกับภารกิจการปฏิวัติของประชาชาติเวียดนาม

หน่วยงานสื่อสารมวลชนเดินพร้อมกับภารกิจการปฏิวัติของประชาชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางยืนยันว่า สื่อมวลชนเดินพร้อมกับภารกิจการปฏิวัติของประชาชาติและประเทศอยู่เสมอ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติ ตลอดจนการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ
การสนทนาระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การสนทนาระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - บรรดาผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวเอเปกได้อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมและเชื่อมโยง”
เวียดนามเพิ่มทหารอีก 3 นายไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

เวียดนามเพิ่มทหารอีก 3 นายไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - พลโท เหงียนเฟืองนาม กำชับให้ทหารเหล่านี้เตรียมพร้อมด้านแนวคิด ยืนหยัดปฏิบัติทัศนะและแนวทางการต่างประเทศของพรรค รัฐและกองทัพประชาชนเวียดนามอย่างเคร่งครัด