สถานประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 แห่งแสวงหาโอกาสลงทุนในนครเกิ่นเทอและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

สถานประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 แห่งแสวงหาโอกาสลงทุนในนครเกิ่นเทอและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม – การค้าเวียดนาม – ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 กำลังมีขึ้น ณ นครเกิ่นเทอและจังหวัดบางแห่งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง...
ข้อเสนอของอียูก็เป็นแนวคิดของเวียดนามในการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอของอียูก็เป็นแนวคิดของเวียดนามในการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - 1 ปีหลังจากที่คณะกรรมการยุโรปหรืออีซีได้ให้ใบเหลืองต่อสัตว์น้ำเวียดนามเนื่องจากทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ IUU เวียดนามได้พยายามสร้างสรรค์และพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน
งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018

งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคม ณ นครนิงบิ่ง ได้มีการเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ -นิงบิ่งปี 2018 ในหัวข้อ...
ผลักดันความเข้าใจและสัมพันธไมตรีระหว่างสำนักงานด้านการต่างประเทศและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

ผลักดันความเข้าใจและสัมพันธไมตรีระหว่างสำนักงานด้านการต่างประเทศและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

(VOVWORLD) - การประกวด “เมื่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่นักการทูตทำอาหารครั้งที่ 2 ปี 2018” มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์
เวียดนามติดอันดับ1ใน10ของการแข่งขันนักธุรกิจทำธุรกิจ start up ระหว่างประเทศ Elevator Pitch Hong Kong 2018

เวียดนามติดอันดับ1ใน10ของการแข่งขันนักธุรกิจทำธุรกิจ start up ระหว่างประเทศ Elevator Pitch Hong Kong 2018

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ณ เขตปกครองตนเองฮ่องกง ประเทศจีน ได้มีการจัดการแข่งขันนักธุรกิจทำธุรกิจ...
ยกย่องคุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ยกย่องคุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) - วันงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “อนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่-ผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4...
งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าปี 2019 มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าปี 2019 มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าครั้งที่ 9 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม ปี 2019...
อาหารเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

อาหารเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

(VOVWORLD) - สถานประกอบการเวียดนาม 30 แห่งได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปารีส หรือ SIAL ในระหว่างวันที่...
กิจกรรมต่างๆในโอกาสฉลองวันสตรีเวียดนาม 20 ตุลาคม

กิจกรรมต่างๆในโอกาสฉลองวันสตรีเวียดนาม 20 ตุลาคม

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 19 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดรายการศิลปะ “ดวงดาวแห่งนคร” เพื่อสดุดีเจ้าหน้าที่ทหารของคณะกรรมการด้านพลาธิการไซ่ง่อน-ยาดิ่งห์ที่ได้รับรางวัลวีรชนกองกำลังติดอาวุธประชาชน...
กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

กิจกรรมขานรับวันเพื่อผู้ยากจน 17 ตุลาคม

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนระยะปี 2016-2020 ในทั่วประเทศเวียดนาม มีอำเภอที่หลุดพ้นจากความยากจน 8 แห่งและอำเภอเมืองที่หลุดพ้นจากความยากจนพิเศษ38 แห่งและบรรลุมาตฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ครอบครัวยากจนทั่วประเทศลดลงร้อยละ...
นักธุรกิจเวียดนามได้รับการยกย่องให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018

นักธุรกิจเวียดนามได้รับการยกย่องให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018

(VOVWORLD) - ในกรอบฟอรั่มความรู้โลก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2018ให้แก่นาง...
เปิดการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48

เปิดการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 12 ตุลาคม ณ จังหวัดเหงะอาน ได้มีการเปิดรับบทความที่ส่งเข้าร่วมการประกวดการเขียนจดหมายนานาชาติหรือยูพียูครั้งที่ 48 ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “เขียนจดหมายเกี่ยวกับวีรชนของคุณ”...
ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10และเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่7-10ตุลาคม นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง...
เวียดนามยืนหยัดปฏิบัติแนวทาง นโยบายร่วมมือลงทุนต่างประเทศ

เวียดนามยืนหยัดปฏิบัติแนวทาง นโยบายร่วมมือลงทุนต่างประเทศ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 4 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุม 30ปีการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอภายใต้หัวข้อ “ 30 ปีดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม –...
เปิดงานหนังสือฮานอยปี2018

เปิดงานหนังสือฮานอยปี2018

(VOVWORLD) -วันที่3ตุลาคม ณ กำแพงพระราชวังหว่างแถ่งทังลอง ได้มีการจัดงานหนังสือฮานอยปี2018ภายใต้หัวข้อ“หนังสือพิมพ์และเทคโนโลยีดิจิตอล”เป็นเวลา5วัน...
เวียดนามมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการประชุมคู่เจรจาสหภาพรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป

เวียดนามมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการประชุมคู่เจรจาสหภาพรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 กันยายน ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นาย ฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในการประชุมครบองค์คู่เจรจาสหภาพรัฐสภาเอเชีย...
เวียดนามมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของ WIPO

เวียดนามมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของ WIPO

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24 กันยายน ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ครั้งที่ 58 ภายใต้อำนวยการของเอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุง...