เพลง "The ASEAN Way" หรือ "วิถีอาเซียน"

(VOVworld) - วันนี้ รายการภาคภาษาไทยขอเชิญผู้ฟังทุกท่านฟังเพลง "The ASEAN Way" หรือ "วิถีอาเซียน" ซึ่งถือเป็นเพลงประจําชาติอาเซียนที่ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) 
(VOVworld) - เมื่อ 49 ปีก่อน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้น หลังการลงนามปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก วันนี้ รายการภาคภาษาไทยขอเชิญผู้ฟังทุกท่านฟังเพลง "The ASEAN Way" หรือ "วิถีอาเซียน" ซึ่งถือเป็นเพลงประจําชาติอาเซียนที่ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)

"Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one"

"พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา"


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด