เพลง"Trẩy hội xuân" หรือ“ร่วมงานเทศกาลยามวสันต์”

ชาวเวียดนามมีคำว่า เดือนอ้ายจันทรคติคือเดือนแห่งเทศกาล ซึ่งในช่วงต้นปีใหม่ปีมะเมีย 2014 ท้องถิ่นต่างๆกำลังจัดงานเทศกาลขึ้นอย่างคึกคัก เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งเทศกาลผ่านเพลง "Trẩy hội xuân" หรือ “ร่วมงานเทศกาลยามวสันต์”

เพลง


ชาวเวียดนามมีคำว่า เดือนอ้ายจันทรคติคือเดือนแห่งเทศกาล ซึ่งในช่วงต้นปีใหม่ปีมะเมีย 2014 ท้องถิ่นต่างๆกำลังจัดงานเทศกาลขึ้นอย่างคึกคักเช่น เทศกาลวัดเฮือง เทศกาลลิม เทศกาลแรกนาขวัญ เทศกาลแข่งเรือ เป็นต้น เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งเทศกาลผ่านเพลง "Trẩy hội xuân" หรือ “ร่วมงานเทศกาลยามวสันต์” ของนักดนตรี เหงียนดิ่งวิง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด