“Bài ca tuổi trẻ” - "บทเพลงแห่งวัยเยาว์ "

6 มีนาคม 2560 - 14:56:11

"bai ca tuoi tre" - "บทเพลงแหงวยเยาว " hinh 0
วง PKL

(VOVWorld)-เพลง “Bài ca tuổi trẻ” หรือ “บทเพลงแห่งวัยเยา ” เสมือนเป็นสาส์นแห่งชีวิตที่วง PKL ฝากถึงทุกคนคือ ต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่า รู้จักรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนอื่น.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว