Biển tình - ทะเลแห่งความรัก

15 มีนาคม 2555 - 18:33:43

"ทะเลไร้พรมแดนเปรียบเสมือนความรักของฉันที่มีต่อเธอ"เป็นเนื้อร้องตอนหนึ่งในเพลง Biển tình หรือแปลว่า "ทะเลแห่งความรัก" ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงรักที่โรแมนติกของนักแต่งเพลง Lam Phương โดยการขับร้องของนักร้อง Đàm Vĩnh Hưng


สมาคมชาวเวียดนามในจ.สกลนครได้บริจาคเงิน5หมื่นบาทเพื่อให้การช่วยเหลือปชช.ในภาคกลาง

สมาคมชาวเวียดนามในจ.สกลนครได้บริจาคเงิน5หมื่นบาทเพื่อให้การช่วยเหลือปชช.ในภาคกลาง

บนเจตนารมณ์แห่งการช่วยเหลือจุนเจือกัน และภายในเวลา 1 สัปดาห์ สมาคมชาวเวียดนามในจังหวัดสกลนครได้บริจาคเงิน 5 หมื่นบาทและเสื้อกั้นหนาวนับพันชิ้น คาดว่า คณะให้การช่วยเหลือจะเดินทางภาคกลางเวียดนามในวันที่ 28 ตุลาคมนี้เพื่อแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย

รายละเอียด

เพลงพื้นเมืองกาจู่ “จ่างอานหว่ายโก๋” และเพลงโจ่ววัน “โกโดยเถื่องหง่าน”

เพลงพื้นเมืองกาจู่ “จ่างอานหว่ายโก๋” และเพลงโจ่ววัน “โกโดยเถื่องหง่าน”

(VOVworld) - กาจู่ เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงร้องเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและทางภาคเหนือตอนกลางของเวียดนามตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และเป็นหนึ่งในรูปแบบการแสดงในพระราชวัง ส่วน โจ่ววัน เป็นศิลปะการแสดงร้องเพลงดั้งเดิมที่รู้จักกันทั่วไปในพิธีเข้าทรงของเวียดนาม