Biển tình - ทะเลแห่งความรัก

15 มีนาคม 2555 - 18:33:43

"ทะเลไร้พรมแดนเปรียบเสมือนความรักของฉันที่มีต่อเธอ"เป็นเนื้อร้องตอนหนึ่งในเพลง Biển tình หรือแปลว่า "ทะเลแห่งความรัก" ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงรักที่โรแมนติกของนักแต่งเพลง Lam Phương โดยการขับร้องของนักร้อง Đàm Vĩnh Hưng


24/7/2557

36°C

25/7/2557

25°C 34°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,210 21,260
JPY 206 210
EUR 28,376 28,717
GBP 35,777 36,353
CNY 3,274 3,311

ช่วงนี้ที่เมืองไทยได้ เข้าสู้หน้าฝนแล้ว..

ช่วงนี้ที่เมืองไทยได้ เข้าสู้หน้าฝนแล้ว..

ระยะนี้ก็เริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วพระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ออกเดินทางไปไหนเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อที่จะศึกษาธรรมะและปฏิบัติศิลภาวนา..

รายละเอียด

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVworld)- แหล่งทัศนียภาพจ่างอานในจังหวัดนิงบิ่งได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกด้วยเสียงสนับสนุน 100 เปอร์เซ็น