Biển tình - ทะเลแห่งความรัก

15 มีนาคม 2555 - 18:33:43

"ทะเลไร้พรมแดนเปรียบเสมือนความรักของฉันที่มีต่อเธอ"เป็นเนื้อร้องตอนหนึ่งในเพลง Biển tình หรือแปลว่า "ทะเลแห่งความรัก" ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงรักที่โรแมนติกของนักแต่งเพลง Lam Phương โดยการขับร้องของนักร้อง Đàm Vĩnh Hưng


1/8/2557

32°C

2/8/2557

25°C 33°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 21,200 21,250
JPY 203 207
EUR 28,204 28,543
GBP 35,416 35,986
CNY 3,274 3,311

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 กรกฎาคมปี 2014

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 กรกฎาคมปี 2014

(VOVworld) - สัปดาห์นี้เราได้รับอีเมล จดหมาย คอมเม้นและโทรศัพย์ของคุณจิรภาสและคุณอรรถพลจากจังหวัดอุดรฯและกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จ่างอาน - 1 ในแหล่งทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVworld)- แหล่งทัศนียภาพจ่างอานในจังหวัดนิงบิ่งได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกด้วยเสียงสนับสนุน 100 เปอร์เซ็น