นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์

6 มกราคม 2560 - 20:05:33

นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 0
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของจังหวัดไปประเทศไทย การเชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในจังหวัด การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา
นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 1
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยหารือกับผู้บริหารโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตำบลด่าบั๊ก จ. ฮว่าบิ่งห์ เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 2

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม