นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยเยือนจังหวัดหว่าบิ่งห์

6 มกราคม 2560 - 20:05:33

นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 0
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายบุ่น วัน ติ๋ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดหว่าบิ่งห์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของจังหวัดไปประเทศไทย การเชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในจังหวัด การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา
นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 1
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยหารือกับผู้บริหารโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกาวเซิน ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตำบลด่าบั๊ก จ. ฮว่าบิ่งห์ เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
นายมานพชย วงศภกด เอกอครราชทตไทยเยอนจงหวดหวาบงห hinh 2

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.