บทสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม

2 มกราคม 2560 - 0:00:00

(VOVworld) – นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในเวียดนามมาเกือบ 1 ปี ซึ่งก็เท่าๆกับช่วงเวลาการจัดตั้งประชาคมอาเซียน แม้เวลาเกือบ 1 ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักแต่ก็ช่วยให้ท่านสามารถให้ข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทย โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือของอาเซียนที่ “ได้เห็นพัฒนาการในทางบวกมากมาย” รวมทั้งย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปีที่ผ่านมา
บทสมภาษณทานเอกอครราชทตไทยประจำเวยดนาม  hinh 0

“ในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี้ นอกจากจะเป็นช่วงที่ประชาคมอาเซียนครบรอบ 1 ปีแล้ว ยังมีโอกาสที่เราเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามครบรอบ 40 ปีด้วย ในปีที่ผ่านมา เรามีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันในหลายระดับ ต้องขอขอบพระคุณท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ได้กรุณาเดินทางไปประเทศไทยเพื่อที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งท่านไป ท่านก็ไม่ไปคนเดียว ท่านพาคณะรัฐมนตรีไปด้วยถึง 3-4 กระทรวง อันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความใกล้ชิด นอกจากนั้น ท่านรองนายกฯหวูดึ๊กดาม ที่คุมทางด้านการศึกษา วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ก็เดินทางไปเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมการประชุมเอซีดีด้วย สำหรับฝ่ายไทยมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึง 2 ท่านคือ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ท่านเดินทางมาเยือนถึง 3 ครั้ง แล้วก็มีท่าน สมคิด ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจก็ได้มาเป็นตัวแทนของท่านนายกฯในการประชุมเรื่องแม่น้ำโขงที่นี่ แล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเดินทางมา มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชของไทยเดินทางมา…

ในส่วนของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าเราหันไปมองดูทางด้านสถิติการค้าและการลงทุน เราก็จะเห็นได้ว่า การค้า การลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนี้มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเวียดนามเอง การลงทุนที่เกิดขึ้นจากประเทศอาเซียนด้วยกันมีที่อยู่ในอันดับ Topten เลย คือ 10 อันดับแรก มีทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย นะครับ ถึง 3 อันดับใน 10 อันดับต้น เขาเรียกว่าเป็นเรื่องบ่งชี้ที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของระบบการผลิตในอาเซียนด้วยกัน นอกจากนั้น ในเรื่องสถิติการค้า ก็จะเห็นได้ว่า การค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศอาเซียนก็มีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะกับไทยจะเห็นว่า มีการค้าเพิ่มขึ้นมาก เป็นจำนวนถึงประมาณ 1 หมื่น 3 พันล้านเหรียญในปีนี้ ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ดี

ในส่วนของประชาชนเอง ก็มีการเดินทางไปมาหาสู่เพิ่มมากขึ้นโดยตลอด ทั้งที่ประชาชนชาวเวียดนามไปท่องเที่ยวในประเทศไทย  แล้วก็มีชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม สิ่งเหล่านี้สำคัญพอๆกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจเพราะว่า มันจะทำให้ประชาชนของสองประเทศยิ่งพบปะไปมาหาสู่กันมากขึ้น”

มูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปีที่แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าหากเปรียบเทียบกับตัวเลขของปีก่อนๆ ซึ่งอยู่ที่ 1หมื่น1พันล้าน-1หมื่น2 พันล้านเท่านั้นสาเหตุอันเนื่องมาจากอะไรคะ

“ปัจจุบัน ไทยกับเวียดนามไม่เหมือนกับการค้าไทย – เวียดนามเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่ค้าขายกันเฉยๆ เดี๋ยวนี้มันมีการลงทุน การฝึกอบรมคนของแต่ละฝ่าย ทางเวียดนามเองก็เริ่มมาลงทุนในประเทศไทยแล้ว มีบริษัท Vietjet เข้าไปแล้ว ไปจดทะเบียนในประเทศไทยถึง 50 ล้านเหรียญ แล้วก็จ้างพนักงานไทยถึงเกือบ 300 คน แล้วยังมีเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับอาหารของเวียดนามก็ไปตั้งร้านอาหารเวียดนามในประเทศไทย อันนี้เป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองเพราะที่ 20 ปีที่ผ่านมา เราเห็นว่ามีเฉพาะฝ่ายไทยมาลงทุนที่นี่ แต่ตอนนี้เราเห็นว่า เราจะมีการลงทุนทั้งสองทาง สิ่งนี้ยิ่งทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแน่นแฟ้นขึ้นอีกนอกเหนือจากทางการค้าแล้ว ในด้านการค้า สินค้าเวียดนามเองก็เริ่มได้รับการเสนอให้กับประชาชนชาวไทย เช่น สินค้าของวีนามิลล์ในซูเปอร์มาเกตหรือร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย แล้วเรื่องผลไม้เวียดนามที่มีคุณภาพดีกว่าไทยก็มีมากแล้วก็เริ่มได้รับการส่งออกจากเวียดนามไปยังประเทศไทย เพราะฉะนั้นในอนาคต ผมเห็นแต่ความสดใสของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ”

ในปี 2017 สถานทูตไทยประจำเวียดนามจะให้ความสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและมีส่วนร่วมพัฒนาประชาคมอาเซียนให้เข้าสู่ส่วนลึก มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง

“ในปีหน้า 2017 ทางสถานทูตก็เตรียมวางแผนที่จะจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ เรากำลังมองถึงการจัดการแสดงด้วย จะเป็นพระราชนิพนธ์ เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ชาวเวียดนามได้รู้จักมากขึ้น แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะร่วมมือกับจังหวัดต่างๆด้วย แล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพที่อยู่ในภาคเหนือของเวียดนาม 3 โรงเรียน”

ค่ะ โรงเรียนประถมศึกษานิงหมีในจังหวัดนิงบิ่งห์ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษากาวเซินที่ด่ายบั๊ก จังหวัดหว่าบิ่งห์และโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหุ่งทั้งในจังหวัดกว๋างนิงห์ใช่ไหมคะ

“ครับ แล้วในกรอบของความร่วมมืออาเซียน ก็คงดำเนินไปตามที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว อันนี้หน่วยงานไทยที่มีเกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสมาชิกอาเซียนทั้งหมด เพราะปี2017จะเป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาอาเซียน ซึ่งคิดว่าเป็นก้าวสำคัญอีกอันหนึ่งของอาเซียน เราคงไม่หวังที่เราจะพัฒนาความร่วมมือที่จะมีกรอบความร่วมมือที่ลักษณะเดียวกับประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป เพราะว่าพื้นฐานไม่เหมือนกัน แล้วก็แต่ละประเทศของเรายังมีความต้องการที่จะรวมตัวกันในลักษณะหลวมๆมากกว่า การรวมตัวที่มีลักษณะผูกมัด แข็งเกินไปก็จะขาดความยืดหยุ่น ซึ่งในอาเซียนเรา เราจะเนิ้นหลักเรื่องความยืดหยุ่น”

ในโอกาสปีใหม่ 2017 ท่านเอกอัครราชทูตอยากกล่าวอะไรกับประชาชนเวียดนามคะ

“ในโอกาสคริส์มาสและปีใหม่ ผมก็ขออนุญาตที่จะขออวยพรให้ประชาชนชาวเวียดนามประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน มีความมั่นคง สุขภาพดี แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพและกิจการที่ตนเองประกอบอยู่ ถ้าทำการค้าก็ขอให้ได้ผลประกอบการที่สูงๆ ถ้าทำงานอยู่ในบริษัทก็ขอให้ได้รับโบนัสมากๆ ถ้าเรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้ได้เกรดที่ดีตามความปรารถนาของพ่อแม่พี่น้อง ในส่วนที่ท่านรับราชการเหมือนผมก็ขอให้เราก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด เพราะก็มั่นใจว่าในปี 2017 ก็จะเป็นอีกปีทองอีกปีหนึ่งของประเทศ รัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนาม เพราะว่าน่าจะเป็นอีกปีสำคัญที่จะมีการค้าการลงทุนที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี2017 เวียดนามก็ได้รับเกียรติที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญอันหนึ่งของโลก คือเอเปก ซึ่งผมมั่นใจว่า จะต้องผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็สมเกียรติ”.

ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์ภาคภาษาไทยสถานีวิทยุเวียดนาม

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล