ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2016

(VOVworld) - เวียดนามมีความประสงค์ว่า ไทยและเวียดนามจะกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพและ เสถียรภาพในแต่ละประเทศและภูมิภาค นี่คือคำยืนยันของนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามในการให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯไทย เมื่อบ่ายวันที่ 16 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย

(VOVworld) - เวียดนามมีความประสงค์ว่า ไทยและเวียดนามจะกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพและเสถียรภาพในแต่ละประเทศและภูมิภาค นี่คือคำยืนยันของนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามในการให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯไทย เมื่อบ่ายวันที่ 16 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย โดยได้เสนอให้ทั้งสองประเทศต้องประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติแผนปฏิบัติการว่าด้วยความ เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์2014 – 2018 และความตกลงของที่ประชุมครม.ร่วมเวียดนาม- ไทยต่อไป

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2016 - ảnh 1
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทยและนายเหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม

ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองประเทศต่างเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกดังนั้นควรร่วมมือกันในการรักษาราคาข้าวเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังต้องผลักดันการค้า การลงทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีขึ้นเป็น2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 นายกฯเวียดนามยังเสนอให้ทั้งสองประเทศผลักดันการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆในโอกาสรำลึก40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและยกระดับประสิทธิภาพของการใช้โทรศัพท์สายด่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆทางทะเล ส่วนรองนายกฯไทยได้เผยว่า มีสถานประกอบการไทยจำนวนมากที่สนใจตลาดเวียดนาม ส่วนทางรัฐบาลไทยก็ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงและยาวนานในเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน ในการหารือกับรองนายกฯไทย นายหวูดึ๊กดามรองนายกฯเวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อการที่รัฐบาลไทยได้อำนวย ความสะดวกให้ชมรมชาวเวียดนามในไทยอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เขตอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในประเทศไทย ชื่นชมข้อคิดริเริ่มของไทยในการจัดการแสดงเชิดหุ่นกระบอกไทยในกรุงฮานอย เพื่อช่วยให้ชาวเวียดนามมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น
ในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายหวูดึ๊กดามและพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรได้ให้เกียรติเข้าร่วมรายการแสดงหุ่นกระบอกพื้นเมืองเวียดนามและหุ่นละครเล็กของไทยในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในการนี้ บรรดาศิลปินจากคณะโจหลุยส์ของไทยได้แสดงหุ่นละครเล็กเรื่อง “จันทรุปราคา” โดยมีตัวแทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ กระทรวง หน่วยงานของเวียดนาม หน่วยงานสื่อสารมวลชน รวมทั้งประชาชน นักศึกษา ชาวต่างประเทศและชมรมชาวไทยที่อาศัยในกรุงฮานอยรวม 600 คนเข้าร่วม

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2016 - ảnh 2
บรรดาศิลปินที่เข้าร่วมงาน

ในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพเรือไทยนำโดยพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการกองทัพเรือเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ณ เมืองท่าไฮฟอง พลเรือตรี ฝ่ามหว่ายนาม ผู้บัญชาการกองทัพเรือเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน รวมถึงนายทหารรุ่นใหม่ รวมถึงการกู้ภัยและการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกองทัพเรือไทย  ส่วนพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ได้ยํ้าว่า จะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้กองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศกระชับความร่วมมือ สร้างสรรค์สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและเชิญพลเรือตรี ฝ่ามหว่ายนามไปเยือนกองทัพเรือไทย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือด้าน แรงงานระหว่างเวียดนามกับไทย โดยดร. อารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานได้กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเวียดนามในประเทศไทย ประเมินความต้องการด้านแรงงานของไทยในสาขาอาชีพร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกัน ตลอดจนแผนการรับแรงงานเวียดนามในเดือนกันยายนนี้ โอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานระหว่างประเทศได้เสนอมาตรการแก้ไข ซึ่งเน้นถึงการร่างระเบียบการรับสมัครแรงงาน การฝึกอบรมและใช้แรงงาน ข้อกำหนดปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานเพื่อช่วยให้สถานประกอบการไทยใช้แรง งานต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายวัดภาษาเวียดนาม-แค้งเถาะ หรือ วัดถาวรวราราม ที่ถูกก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 เมื่อปีค.ศ. 1834 และเมื่อปีค.ศ. 1896 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานชื่อวัดถาวรวราราม โอกาสนี้ ยังมีการจัดพิธีเปิดงานไหว้บูรพาจารย์ โดยมีบรรดาเจ้าอาวาสวัดต่างๆของเวียดนามในประเทศไทย นาย ฝ่ามแถ่งนาม อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตเวียดนามประจำไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุสามเณร พุทธศานิกชนและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในไทยกว่า 200 คนเข้าร่วม ในวันเดียวกัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายวัดภาษาเวียดนาม-ลองเซิน หรือ วัดถํ้าเขาน้อยเช่นกัน

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2016 - ảnh 3
พิธีเปิดป้ายวัดภาษาเวียดนาม-แค้งเถาะ หรือ วัดถาวรวราราม

เมื่อคํ่าวันที่ 26 มิถุนายน ณ นครดานัง บริษัทการบินแห่งชาติเวียดนามหรือเวียดนามแอร์ไลน์ได้จัดพิธีเปิดเส้นทางบินใหม่จากนครดานังไปยังกรุงเทพฯ โดยจะให้บริการ 4 เที่ยวต่อสัปดาห์คือในวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ด้วยเครื่องบิน Airbus – 321
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สถานทูตไทยประจำกรุงฮานอยได้มอบเงินจำนวน 21.175 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสังกัดมหาวิทยาลัยฮานอยเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2016 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคมในประเทศเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด