ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017

(VOVWORLD) - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยกำลังอยู่ในระยะการพัฒนาที่ดีที่สุด  ไทยให้การสนับสนุนเวียดนามในการจัดกิจกรรมต่างๆในปีเอเปก2017
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 1 นาย เหงวียนเติ๊ดแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีไทย

ในการให้การต้อนรับนาย เหงวียนเติ๊ดแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยที่เข้าอำลาในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ  เมื่อวันที่1มิถุนายน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยกำลังอยู่ในระยะการพัฒนาที่ดีที่สุด  ไทยให้การสนับสนุนเวียดนามในการจัดกิจกรรมต่างๆในปีเอเปก2017  พร้อมทั้งเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ นครดานัง ตลอดจนยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นที่จะไม่ใช้อาวุธต่อชาวประมงเวียดนามและมีความประสงค์ว่า ทั้งสองประเทศจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เรือประมงเข้าไปจับปลาอย่างผิดกฎหมายในเขตน่านน้ำของตน  นายกรัฐมนตรีไทยยังได้เห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับแรงงานในด้านการก่อสร้าง การประมงและพิจารณาการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ส่วนเอกอัครราชทูต เหงวียนเติ๊ดแถ่ง ได้เสนอให้ทั้งสองประเทศปฏิบัติโครงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในช่วงปี2014-2018ในด้านเศรษฐกิจ การค้า สาธารณสุขและการปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวียดนาม

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 2นาย เหงียนเติ๊ตแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามเข้าอำลาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในประเทศไทย   

ส่วนในการให้การต้อนรับนาย เหงียนเติ๊ตแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามเข้าอำลาเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชทรงแสดงความเห็นว่า พุทธสมาคมเวียดนามมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งบนเวทีโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติหรือ Vesak ปี 2008 และปี 2014  พร้อมทั้งกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดวันวิสาขบูชาปี 2019 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชทรงแสดงความพร้อมที่จะเสด็จเยือนเวียดนามในโอกาสที่เหมาะสม ส่วนเอกอัครราชทูต เหงียนเติ๊ตแถ่ง ได้กล่าวขอบคุณพุทธสมาคมไทยและรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้วัดเวียดนามและชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทยประกอบศาสนกิจ พร้อมทั้งมีความประสงค์ว่า พุทธสมาคมไทยจะอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์ของเวียดนามได้ศึกษาในสถาบันพุทธศาสนาของไทยเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 3นาย เจริญ สิริวัฒนภักดีประธานเครือบริษัททีซีซีและนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 

เมื่อวันที่ 18มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานเครือบริษัททีซีซีที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม  ในการนี้ นาย เหงวียนซวนฟุก ได้ให้ข้อสังเกตว่า เครือบริษัททีซีซีประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในเวียดนาม พร้อมทั้ง มีความประสงค์ว่า ทางเครือบริษัทฯจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีอย่างจริงจังต่อบรรดานักลงทุนต่างชาติ อีกทั้ง เห็นว่า ทางเครือบริษัทฯจะสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพสูงของเวียนามตามระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของเครือบริษัทฯและช่วยเหลือเกษตรกรเวียดนามในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่วนนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความประสงค์ว่า รัฐบาลเวียดนามจะสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนและประกอบธุรกิจของทางเครือบริษัทในเวียดนาม รวมทั้ง การส่งออกสินค้าเวียดนามของทางเครือบริษัทไปยังประเทศไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 4 ภาพพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้นเกว๋ฟู้

 เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของเครือบริษัททีซีซีนั้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ณ จังหวัดกว๋างนาม ได้มีการจัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้นเกว๋ฟู้ในตำบลเกว๋ฟู้ อำเภอเกว๋เซิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบอร์ลี่ยุกเกอร์จำกัดสังกัดเครือบริษัททีซีซี มูลค่า 1 หมื่นล้านด่ง โอกาสนี้ ยังมีการจัดพิธีมอบของขวัญ 120 ชุดให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมอบเงิน 80 ล้านด่งให้แก่กองทุนการเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตอนต้นเกว๋ฟู้  ในการนี้ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้เผยว่า สถานประกอบการไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษา ระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ดังกล่าวของบริษัทเบอร์ลี่ยุกเกอร์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับภาคเอกชนไทยในเวียดนาม

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 5ภาพการประชุม 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 8 ระหว่างคณะกรรมการผสมของสถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวีกับกรมประชาสัมพันธ์ของไทยหรือพีอาร์ดี เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมผลงานที่ได้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งช่วยให้เวียดนามและไทยสามารถประชาสัมพันธ์ประเทศ วัฒนธรรมและคนของทั้งสองประเทศได้ดี วีโอวีและพีอาร์ดีได้มีการเสนอข้อคิดริเริ่มและเห็นพ้องกับมาตรการผลักดันความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่เทคนิกเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกช่วยจำ โดยรับทราบและเห็นพ้องที่จะปฏิบัติข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติ

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมิถุนายนปี 2017 - ảnh 6 นาย หวูห่งนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นาย หวูห่งนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯในโอกาสมาเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน โดยนายชยาวุธ จันทร ได้เผยว่า  จังหวัดอุดรธานีมีแผนการลงทุนพัฒนาเขตอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดฯ โอกาสนี้ นายชยาวุธ จันทรได้เชิญนาย หวูห่งนามและผู้บริหารจังหวัดต่างๆของเวียดนามเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 125ปีการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี ส่วนนาย หวูห่งนามได้กล่าวขอบคุณนายชยาวุธ จันทรและเผยว่า จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับข่าวปิดท้ายรายการของเราวันนี้คือข่าวสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรงดานัง-กรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  เครื่องบินของไทยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 636 จากกรุงเทพฯได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติดานัง ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของเส้นทางบินตรงดานัง-กรุงเทพฯ  โดยจะให้บริการ7 เที่ยวต่อสัปดาห์  ก่อนหน้านั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพฯกับนครต่างๆในภาคเหนือและภาคใต้เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด