ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017

(VOVworld) - ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการเยือนเวียดนามของคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลและคณะพระสงฆ์พุทธศาสนานิกายอานนามตงหรืออนัมนิกายในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 1
นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับคณะสงฑ์อนัมนิกายในประเทศไทย

(VOVworld) - ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการเยือนเวียดนามของคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลและคณะพระสงฆ์พุทธศาสนานิกายอานนามตงหรืออนัมนิกายในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม โดยในการให้การต้อนรับคณะฯเมื่อวันที่ 27 มีนาคม นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้เสนอให้ทางพุทธสมาคมและรัฐบาลไทยอำนวยความสะดวกให้แก่การเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยและการประกอบศาสนกิจตามวัดต่างๆเพื่อส่งเสริมบทบาทและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวัดเวียดนามในประเทศไทย ในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้ คณะฯได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำพรรคและรัฐ ไปเยือนหน่วยงานบางแห่ง รวมทั้งเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์ และเยือนวัดบางแห่งในกรุงฮานอย จังหวัดบั๊กนิง จังหวัดหวิงฟุกและจังหวัดฟู้เถาะ

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 2
นายโด๋บ๊าติ รองประธานรัฐสภาเวียดนามให้การต้อนรับกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนาม (Photo daibieunhandan.vn)

ในการให้การต้อนรับกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนาม ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายโด๋บ๊าติ รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้ย้ำว่า ในปี 2016 ไทยได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้าชั้นนำในกลุ่มอาเซียนของเวียดนามและเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับที่ 10 จากจำนวนทั้งหมด 116 นักลงทุน ปี 2017 นี้ เวียดนามและไทยจะผลักดันกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ตลอดจนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะ ลงนามโครงการพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมระยะปี 2017-2020 โดยเร็ว ขยายความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาเขตอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในประเทศไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 3
พลโทฝามหงอกมิงห์ รองเสนาธิการใหญ่กองทัพประชาชนเวียดนามได้ให้การต้อนรับพลตรี นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหมไทย

สำหรับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านกลาโหม  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ณ สำนักงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนาม พลโทฝามหงอกมิงห์ รองเสนาธิการใหญ่กองทัพประชาชนเวียดนามได้ให้การต้อนรับพลตรี นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหมไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องว่า ความสัมพันธ์ร่วมมือด้านกลาโหมนับวันพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ การพบปะระหว่างนายทหาร ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กองทัพอากาศ เสนารักษ์ การศึกษาและฝึกอบรมซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพของแต่ละประเทศและภูมิภาค

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 4
นาย เหงวียนเติ๊ตแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้พบปะกับนางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศไทย หรือ TICA

ส่วนที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นาย เหงวียนเติ๊ตแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้พบปะกับนางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศไทย หรือ TICA เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกระชับความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยนาย เหงวียนเติ๊ตแถ่งได้ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่พลเมืองเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะขยายความร่วมมือในด้านใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตรและพัฒนาชนบท การแพทย์แผนโบราณ การสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยและการสอนภาษาไทยในเวียดนาม โดยเฉพาะนับเป็นครั้งแรกที่ TICA เห็นด้วยกับข้อเสนอของทางสถานทูตเวียดนามเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวียดนาม

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 5
จิตรกรเวียดนาม-ไทยกว่า40คนได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการครั้งที่3

ในระหว่างวันที่8-11มีนาคม ณ กรุงฮานอย จิตรกรเวียดนาม-ไทย รวม 46 คนได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการครั้งที่3 ณ ศูนย์นิทรรศการวิจิตศิลป์ในกรุงฮานอย โดยได้จัดแสดงภาพวาด 89 ภาพเพื่อแนะนำให้ผู้ชมนครหลวงได้รู้จักศิลปะร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ในกรอบของงาน บรรดาจิตรกรเวียดนาม-ไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์และไปวาดภาพ ที่ มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฮานอยและเมือซาปาในจังหวัดล่าวกาย ทางภาคเหนือเวียดนาม ส่วนที่นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ได้มีการจัดการแข่งขันมวยไทยกระชับมิตร “Muay Thai Fight Night” ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมเกือบ 500 คน การแข่งขันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสำรวจความนิยมของชาวเวียดนามต่อมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ชื่อเสียงของไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2017 - ảnh 6
การแข่งขันมวยไทยกระชับมิตร “Muay Thai Fight Night” ณ นครโฮจิมินห์

สำหรับข่าวปิดท้ายรายการของเราวันนี้คือข่าวงานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week 2017 ที่นครไฮฟอง นี่เป็นครั้งที่ 4 ที่ งานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week จัดขึ้น ณ นครไฮฟอง โดยมีบริษัทของไทยและเวียดนาม 54 แห่งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยเข้าร่วมและมีการออกบูธ 70 บูธเพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ เช่น ผลไม้ อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องสำอาง เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด