ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2019

(VOVWORLD) -เชิญท่านเข้าชมรายการประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2019
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2019 - ảnh 1Photo: Royal Thai Embassy, Hanoi

ในโอกาสที่ไทยประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 26 ในวันที่ 24 มีนาคม วันที่ 25 มีนาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ส่งโทรเลขแสดงความยินดีถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย โดยระบุว่า นี่คือกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี 2019 ให้ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมบทบาทและสถานะให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก พร้อมทั้งยืนยันว่า จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้พัฒนาเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น.

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในการให้การต้อนรับนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย นาย Tran Van Dung ประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์เวียดนามได้ชื่นชมผลความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการหลักทรัพย์เวียดนามกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือก.ล.ต.ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ล.ต.

ส่วนนาย ธานี แสงรัตน์ได้เผยว่า ปัจจุบัน การลงทุนของไทยในเวียดนามเพิ่มขึ้นมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในลักษณะเข้าซื้อกิจการ ในขณะเดียวกัน ชาวเวียดนามเริ่มสนใจออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือทางการธนาคาร การเงิน รวมถึงตลาดทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งสองฝ่ายยังชื่นชมการที่ไทยและเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง “Strengthened Strategic Partnership” ซึ่งมีส่วนที่สำคัญหนึ่งคือ ความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร โดยธนาคารไทยที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเวียดนาม ประสงค์เปิดให้บริการรับฝากทรัพย์สินในอนาคตด้วยเช่นกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการความร่วมมือในกรอบอาเซียน (ASEAN Capital Market Forum).

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2019 - ảnh 2 นาย Tran Van Dung ประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์เวียดนามให้การต้อนรับนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย Photo: Royal Thai Embassy, Hanoi

วันที่14มีนาคม ณ กรุงเทพฯ บริษัท Becamex Binh Duong IDC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมส่งเสริมการลงทุนในเวียดนามภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงการประกอบธุรกิจในเวียดนามและขยายสู่ตลาดโลก"

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือถึงโอกาสทองในด้านการลงทุนและปัญหาที่ต้องสนใจในการจดทะเบียนขอใบอนุญาตลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแรงงาน ลักษณะและวัฒนธรรมรวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาของแรงงานในเวียดนาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดและประสบการณ์ในการลงทุนประกอบธุรกิจด้านโลจิสติก เป็นต้น

นี่ถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเวียดนามรวมทั้งจังหวัดบิ่งเยืองให้ชัดเจนมากขึ้น.

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ไปเยือนแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จ.อุดรธานี และได้หารือกับนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม นายกสมาคมชาว เวียดนาม อุดรธานีและผู้นำชุมชนไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยเน้นเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ขยายความร่วมมือด้านธุรกิจและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเงินและการธนาคาร รวมทั้งการเปิดสาขาของธนาคารไทยและการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยใช้ประโยชน์จากธนาคารไทยในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม รวมถึงการผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทาง R12 และ R8 ซึ่งเอกอัครราชทูตไทยได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือBOI นำคณะนักลงทุนไทยไปดูลู่ทางศักยภาพในเส้นทาง R12 และมีกำหนดที่จะนำคณะนักลงทุนไทยไปสำรวจศักยภาพการค้าการลงทุนอีก ๒ เส้นทางคือ ฮานอย ไฮฟองและเส้นทางเศรษฐกิจเวียดนาม-จีนและการขนส่งและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (Coastal Shipping) และส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน อาทิ การจัดโครงการนำเยาวชนเพื่อนมิตรไทย-เวียดนามในปีนี้จะจัดการเรียนรู้ตามรอยประธานโฮจิมินห์ในประเทศไทยและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตไทย ยังสนับสนุนการสอนภาษาเวียดนามในไทย เพื่อสร้างบุคลากรรองรับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม และการสร้างความสัมพันธ์แบบโรงเรียนพี่น้อง โดยอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนการเยือนและด้านกีฬาและดนตรีก่อน

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2019 - ảnh 3 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ไปเยือนแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จ.อุดรธานี Photo: Royal Thai Embassy, Hanoi

เมื่อกลางเดือนมีนาคม ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ หรือวัด แค้ง อาน ตื่อ ที่จ.อุดรธานีได้มีการจัดแสดงชุดภาพถ่ายรวม 24 ภาพเกี่ยวกับหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีของเวียดนาม ซึ่งถ่ายโดยเอกอัครราชทูตเลืองแทงหงิ รองหัวหน้าคณะกรรมการว่าด้วยชาวเวียดนามในต่างประเทศ นักข่าวหมีจ่าจากสถานีวิทยุเวียดนามและคณะผู้แทนเมื่อครั้งที่เดินทางไปเยือนเจื่องซา เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวเวียดนามโพ้นทะเลในประเทศไทยมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่และภารกิจการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเขตน่านน้ำและเกาะแก่งของประเทศ หลังจากจัดแสดงที่วัดสุนทรประดิษฐ์ ชุดภาพถ่ายนี้จะนำไปจัดแสดงที่โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่อยู่ในบริเวณของวัดเพื่อให้ครูอาจารย์ของโรงเรียนใช้สอนให้แก่เด็กนักเรียนชาวเวียดนามที่นี่ให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา

ในขณะเดียวกัน ที่วัดแห่งนี้ ยังมีการจัดพิธีสวดมนต์ครั้งที่ 3 ให้แก่วิรชนที่ได้สละชีพเพื่อชาติและประชาชนที่เสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวเวียดนามที่พำนักอาศัยในประเทศไทยได้ทบทวนประวัติศาสตร์ที่กล้าหาญของประชาชาติและบุคคลตัวอย่างที่สละเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยเขตน่านน้ำและเกาะแก่งของประเทศและปิตุภูมิ โดยเฉพาะทหาร 64นายที่ได้สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยเหนือเกาะกากมาในหมู่เกาะเจื่องซา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด