ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนสิงหาคม

(VOVWORLD) -อาจกล่าวได้ว่า ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะ ด้านการค้า ความมั่นคง พลังงานและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนได้มีขึ้นอย่างคึกคัก

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนสิงหาคม - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกให้การต้อนรับนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี CEO ของบริษัท Gulf Energy Development ประเทศไทย 

เมื่อบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ให้การต้อนรับนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี CEO ของบริษัท Gulf Energy Development ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกย้ำว่า ด้วยอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เวียดนามต้องการแหล่งพลังงานจำนวนมากในอนาคต ดังนั้นเวียดนามได้สนับสนุนนักลงทุนในด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนให้เข้ามาลงทุนในเวียดนาม อีกทั้งชื่นชมทางบริษัทฯที่ลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อโครงการพลังงานหมุนเวียนและไม่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ท่านนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ว่า ทางบริษัทฯจะวิจัยเพื่อผลักดันการลงทุนในด้านนี้ในเวียดนาม

ในการให้การต้อนรับพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงานร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเวียดนาม-ไทย พลโทอาวุโส โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ชื่นชมผลการประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงครั้งที่10  พร้อมทั้ง ย้ำว่า ในเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะ ระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับสภาความมั่นคงแห่งชาติไทยนับวันยิ่งได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา อีกทั้ง แสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายจะขยายความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายและแก๊งค้ามนุษย์ มีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในอาเซียนและโลก ส่วนพลเอก วัลลภ รักเสนาะ ได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

ในการประชุมครั้งที่3คณะกรรมการร่วมทางการค้าเวียดนาม – ไทยที่รัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนาม เจิ่นต๊วนแองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ร่วมเป็นประธานในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าต่างตอบแทน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 เห็นพ้องมาตรการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการนำเข้าและส่งออกของสถานประกอบการ เวียดนามขอให้ฝ่ายไทยอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าการเกษตรและอาหารของเวียดนามที่ส่งออกไปยังประเทศไทย ผลักดันขั้นตอนและกลไกระเบียบการออกใบอนุญาตให้แก่ผลไม้สดบางชนิดของเวียดนาม ลดและยกเลิกมาตรการปกป้องทางการค้าต่อเหล็กของเวียดนาม ช่วยเหลือผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆในไทย   

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนสิงหาคม - ảnh 2นาง วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตสถานทูตไทยประจำกรุงฮานอยได้มอบของขวัญและเงินช่วยเหลือ107ล้านด่งให้แก่ศูนย์เลี้ยงดูผู้เคราะห์หร้ายจากสารไดออกซินของกรุงฮานอย 

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กิจกรรมการส่งเสริมการค้าและแนะนำวัฒนธรรมอาหารได้มีขึ้นอย่างคึกคักในทั้งสองประเทศผ่านการจัดสัปดาห์สินค้าและการท่องเที่ยวเวียดนามในประเทศไทย โดยที่กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Hanoi 2018และงานสัปดาห์อาหารไทย Taste of Thailand ปี 2018ได้จัดขึ้นที่กรุงฮานอย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นจุดแข็งของแต่ละประเทศและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้พบปะสังสรรค์และแสวงหาหุ้นส่วน

ในขณะเดียวกัน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของสถานทูต สถานกงสุลและสถานประกอบการไทยในเวียดนามก็ได้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยทางสถานทูตไทยประจำกรุงฮานอยได้มอบของขวัญและเงินช่วยเหลือ107ล้านด่งให้แก่ศูนย์เลี้ยงดูผู้เคราะห์หร้ายจากสารไดออกซินของกรุงฮานอย ส่วนในภาคใต้ กงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์และสถานประกอบการภาคเอกชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตาผู้ป่วยต้อกระจกยากไร้ชาวเวียดนามที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ภายใต้โครงการ “คืนสายตาให้แก่ผู้พิการทางสายตายากไร้” ของสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนนครโฮจิมินห์ ณ โรงพยาบาลเหงวียนจ๋ายและมอบเงินบริจาคและยารักษาโรค มูลค่ารวม 345 ล้านด่ง ให้แก่สมาคมฯ นอกจากนี้ บริษัท4 Orangesของไทยได้มอบทุนการศึกษา400ทุนให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดีในจังหวัดลองอาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด