ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนพฤษภาคม

(VOVWORLD) - ในรายการประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนพฤษภาคม ทางเราจะแนะนำกิจกรรมความร่วมมือที่คึกคักระหว่างสองประเทศ ซึ่งการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน การศึกษา การแลกเปลี่ยนทางการค้าและกองทัพเป็นด้านความร่วมมือหลักในเดือนที่ผ่านมา
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนพฤษภาคม - ảnh 1 ภาพของการพบปะ

ในการให้การต้อนรับนาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือEximbankไทย นาย เหงวียนด่งเตี๊ยน รองผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนามได้ย้ำถึงผลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ หลังการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก  ปัจจุบัน ไทยเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน   ทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการเงินและธนาคาร ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์เวียดนามกับหุ้นส่วนต่างๆในไทยได้ช่วยเชื่อมโยงระหว่างบรรดานักลงทุนกับสถานประกอบการทั้งสองประเทศ ส่วนนาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ได้แสดงความประสงค์ว่า ธนาคารชาติเวียดนามและสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจะให้ความช่วยเหลือEximbankไทยในการเปิดสำนักงานตัวแทนในเวียดนามและมีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเงินและธนาคาร

เมื่อวันที่9พฤษภาคม ณ กรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศไทยได้ประสานงานกับสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามจากมุมมองการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน” ในโอกาสนี้ นาย ประจวบ ไชยสาส์น   นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามได้ยืนยันถึงบทบาทและความสำคัญในการผลักดันการทูตประชาชน ส่งเสริมความเข้าในด้านวัฒนธรรมและประชาชนระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้ง ย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและประเมินว่า งานด้านการทูตประชาชนของชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน อีกทั้ง เผยว่า ทางสมาคมฯกำลังประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับการทูตประชาชนให้แก่ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยในเดือนพฤษภาคม - ảnh 2คณะปฏิบัติงานของเรือใบ286และตัวแทนของกองทัพเรือไทย (Photo: baomoi) 

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  เรือใบ286เลกวี๊ดนของเวียดนามได้เข้าเทียบท่าเรือจุกเสม็ด เริ่มกิจกรรมการพบปะแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับกองทัพเรือไทย  ในโอกาสนี้ คณะปฏิบัติงานของพันเอก เหงวียนดึ๊กนาม รองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือเวียดนามได้พบปะกับตัวแทนของกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ในการนี้ พันเอก เหงวียนดึ๊กนามได้เผยว่า นี่เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาลูกเรือของเวียดนามพบปะสังสรรค์และเรียนรู้ประสบการณ์จากกองทัพเรือไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานTop Thai Brands  ณ นครโฮจิมินห์และงานแสดงสินค้าไทยในกรุงฮานอย ในการนี้ บรรดาสถานประกอบการได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของไทย  เช่น อะไหล่รถยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น นี่เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดานักลงทุนและสถานประกอบการทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความร่วมมือ พร้อมทั้ง เป็นสะพานเชื่อมเพื่อผลักดันความร่วมมือ ยกระดับความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างชมรมสถานประกอบการและผู้บริโภคทั้งสองประเทศ

  การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ “ไทย-เวียดนาม: เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มิตรที่ผูกพัน” ได้มีขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยฮานอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยในกลุ่มนักศึกษาเวียดนาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสารถและสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนางสาว หวอเจิ่นบ๋าวเจิน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาสาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นครโฮจิมินห์ได้รับรางวัลที่1

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงิน 160 ล้านด่งให้แก่โรงเรียนสนับสนุนและฝึกอบรมเด็กพิการซอกเซินในกรุงฮานอย  ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียนจำนวน 97 คนที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งล้วนเป็นนักเรียนพิเศษ อาทิ หูหนวก เป็นใบ้ พิการทางสมอง พิการทางการเคลื่อนไหวและโรคจากฝนเหลือง โดยท่านอุปทูตได้กล่าวถึงความยินดีในการเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยในการมอบทุนดังกล่าวและการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน การมอบทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดช่องว่างทางสังคมและให้บุคคลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด