ผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและการพบปะสังสรรค์เจ้าหน้าที่ทหารรุ่นใหม่เวียดนาม-ไทย

11 มกราคม 2560 - 14:34:29

ผลกดนการแลกเปลยนคณะผแทนระดบสงและการพบปะสงสรรคเจาหนาททหารรนใหมเวยดนาม-ไทย hinh 0
พลโท ฟานวันยาง ให้การต้อนรับพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย (qdnd.vn)

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 10 มกราคม ณ กรุงฮานอย พลโท ฟานวันยาง สมาชิกพรรคสาขากองทัพส่วนกลาง เสนาธิการใหญ่กองทัพประชาชนเวียดนามและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้การต้อนรับพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม โดยยืนยันว่า การที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการเยือนของทหารอากาศไทยครั้งนี้ช่วยให้กองทัพทั้งสองประเทศผลักดันความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น มีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ทหารรุ่นใหม่และร่วมมือในด้านการกู้ภัย
ส่วนพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ได้เห็นพ้องกับความเห็นของพลโท ฟานวันยาง และมีความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง กระทรวงกลาโหมเวียดนามและไทยจะผลักดันการพบปะสังสรรค์และเนื้อหาร่วมมือใหม่ๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทหารรุ่นใหม่ ความร่วมมือในด้านการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านที่แต่ละฝ่ายมีจุดแข็ง มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในเวลาที่จะถึง.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist