พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร –สถานที่เชื่อมสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ไทย

(VOVWORLD) -สารคดีชุด พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร –สถานที่เชื่อมสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ไทย จัดทำโดยทีมผู้สื่อข่าวแห่งสถานีวิทยุเวียดนามได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ในการประกวดรางวัลการสื่อสารต่างประเทศประจำปี 2018 

ภูมิใจในผลตอบแทนต่อความทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามรับทราบและมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์มิตรภาพที่ยาวนานที่ประธานโฮจิมินห์ได้มีส่วนในการวางพื้นฐานตั้งแต่ช่วงที่ท่านได้มาพำนักในประเทศไทยเพื่อเคลื่อนไหวปฏิวัติเมื่อปี1928 

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร –สถานที่เชื่อมสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ไทย - ảnh 1 ทีมผู้สื่อข่าววิทยุเวียดนามที่มีส่วนร่วมในผลงานชุดนี้
พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร –สถานที่เชื่อมสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ไทย - ảnh 2

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูสารคดีชุดนี้

http://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AB-%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-621621.vov

http://vovworld.vn/th-TH/media/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AB-%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A3-645412.vov

http://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94/%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-645411.vov

http://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-623509.vov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด