รองประธานรัฐสภาเวียดนามให้การต้อนรับกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนาม

9 มีนาคม 2560 - 15:03:03

รองประธานรฐสภาเวยดนามใหการตอนรบกลมส.ส.มตรภาพไทย – เวยดนาม hinh 0
นายโด๋บ๊าติ รองประธานรัฐสภาเวียดนามให้การต้อนรับกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนาม (Photo daibieunhandan.vn)

(VOVworld) – ในการให้การต้อนรับกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนามเมื่อบ่ายวันที่ 8 มีนาคม นายโด๋บ๊าติ รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้ชื่นชมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างองค์การนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยย้ำว่า ในปี 2016 ไทยได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้าชั้นนำในกลุ่มอาเซียนของเวียดนามและเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับที่ 10 จากจำนวนทั้งหมด 116 นักลงทุน ปี 2017 นี้ เวียดนามและไทยจะผลักดันกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ตลอดจนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะ ลงนามโครงการพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมระยะปี 2017-2020 โดยเร็ว ขยายความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาเขตอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในประเทศไทย

ส่วนนาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานกลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนามได้แสดงความปรารถนาว่า กลุ่มส.ส.มิตรภาพไทย – เวียดนามและกลุ่มส.ส.มิตรภาพเวียดนาม – ไทยจะสานต่อและส่งเสริมผลสำเร็จที่ได้บรรลุ ธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ระดับคณะกรรมการและสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐสภาทั้งสองประเทศ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว