สถาปนาสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดง

12 มีนาคม 2560 - 15:43:17

สถาปนาสมาคมมตรภาพเวยดนาม-ไทยสาขาเขตหาดง   hinh 0
ภาพของพิธี
(VOVWorld)-เช้าวันที่๑๒มีนาคม ณ หอการประชุมของคณะกรรมการประชาชนเขตห่าดง ได้มีการจัดพิธีสถาปนาสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดง  โดยมีนาย เสก นพไธสง อัครราชทูตที่ปรึกษาไทยประจำเวียดนาม  ตัวแทนของสหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขากรุงฮานอยและบรรดาสมาชิกของสมาคมเข้าร่วม  ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เลดิ่งฮวี นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงได้เผยว่า “ในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา  สโมสรชาวเวียดนามที่เคยอาศัยในประเทศไทยได้ธำรงการพบปะสังสรรค์กับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  โดยเฉพาะ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๖  พวกเราได้มีโอกาสไปจุดธูปเพื่อรำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม การจัดตั้งสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงเป็นความปรารถนาของสมาชิกทุกคนเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันงานด้านการทูตประชาชนและผลักดันความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองประเทศ”
ปัจจุบัน สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงมีสมาลิกกว่า๑๐๐คน  หลังจากได้รับการจัดตั้ง  ทางสมาคมฯจะผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยเพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฮานอย  เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แบ๊งหมี่ไก หรือ ขนมปังเผ็ด

แบ๊งหมี่ไก หรือ ขนมปังเผ็ด

(VOVworld) - Bánh mỳ cay (แบ๊งหมี่ไก) หรือ ขนมปังเผ็ดคือหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองท่าไฮฟอง ทางภาคเหนือเวียดนาม มีลักษณะคล้ายขนมปังที่ขายโดยทั่วไปในเวียดนามแต่มีขนาดเล็กเท่านิ้วมือ ยาวประมาณ20เซ็นติเมตรและมีการยัดใส้ด้วยปาเตและนํ้าพริก