สถาปนาสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดง

12 มีนาคม 2560 - 15:43:17

สถาปนาสมาคมมตรภาพเวยดนาม-ไทยสาขาเขตหาดง   hinh 0
ภาพของพิธี
(VOVWorld)-เช้าวันที่๑๒มีนาคม ณ หอการประชุมของคณะกรรมการประชาชนเขตห่าดง ได้มีการจัดพิธีสถาปนาสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดง  โดยมีนาย เสก นพไธสง อัครราชทูตที่ปรึกษาไทยประจำเวียดนาม  ตัวแทนของสหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขากรุงฮานอยและบรรดาสมาชิกของสมาคมเข้าร่วม  ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เลดิ่งฮวี นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงได้เผยว่า “ในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา  สโมสรชาวเวียดนามที่เคยอาศัยในประเทศไทยได้ธำรงการพบปะสังสรรค์กับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  โดยเฉพาะ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๖  พวกเราได้มีโอกาสไปจุดธูปเพื่อรำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม การจัดตั้งสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงเป็นความปรารถนาของสมาชิกทุกคนเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันงานด้านการทูตประชาชนและผลักดันความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองประเทศ”
ปัจจุบัน สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยสาขาเขตห่าดงมีสมาลิกกว่า๑๐๐คน  หลังจากได้รับการจัดตั้ง  ทางสมาคมฯจะผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยเพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฮานอย  เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว