เวียดนาม – ไทย นิมิตรหมายแห่ง 40ปีความสัมพันธ์มิตรภาพ

2 มกราคม 2560 - 18:52:00


(VOVworld) - 
ในตลอด 40ปีตั้งแต่เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่มีกลไกการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับเวียดนาม ในโอกาสฉลองครบรอบ 40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทางผู้จัดทำรายการขอทบทวนนิมิตรหมายสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศในตลอด 40ปีที่ผ่านมา

เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 0
นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกับนาย พิชัย รัตตกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปี1976 เวียดนามและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในโอกาสการเยือนเวียดนามของนาย พิชัย รัตตกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1978 ได้มีการเปิดสถานทูตเวียดนามประจำกรุงเทพฯและทางการไทยได้เปิดสถานทูตไทยประจำกรุงฮานอยในเดือนมีนาคมปี 1978 ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังหลังการเยือนประเทศไทยของนาย ฝ่ามวันด่ง นายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อเดือนกันยายนปี 1978 ตามคำเชิญของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 10 กันยายนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือทวิภาคี
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 1
พิธีฉลองครบรอบ 40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ณ กรุงฮานอย

ในช่วงปี 1990 รัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณได้มีแนวทางลดสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคและปรับเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า โดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของนาย เลกวางด่าว ประธานรัฐสภาเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1990 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งสันติภาพ ความร่วมมือและมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ
ในระหว่างเดือนตุลาคมปี 1991 ถึงเดือนมีนาคมปี 1992 นาย หวอวันเกียด ประธานสภารัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางไปเยือน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการเยือนดังกล่าวของนาย หวอวันเกียดได้ช่วยสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 2
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ บรรดาอดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศ พร้อมผู้ประกอบการชั้นนำของไทยและเพื่อนมิตรของเวียดนามเยือนสถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯ (Vietnam in Thailand)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 1995 เวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ทำให้เวียดนามและไทยเป็นสมาชิกขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เดือนกุมภาพันธ์ปี 2004 เวียดนามและไทยได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมครั้งแรกภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ ณ นครดานังของเวียดนามและจังหวัดนครพนม โดยได้วางแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวได้รับการผลักดัน
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 3
พิธีเปิด “งานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย” 

เดือนมีนาคมปี 2008 นาย สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนาย เหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม โอกาสนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามเอกสารความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก
เดือนกันยายนปี 2012 กระทรวงกลาโหมเวียดนามและไทยได้ลงนามในบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหม ซึ่งสร้างพื้นฐานให้แก่การจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านกลาโหมและกระชับความสัมพันธ์ในด้านนี้ให้พัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น หลังจากนั้น 1 เดือน ได้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 2 ณ กรุงฮานอย โดยได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงเวียดนาม-ไทยระยะปี 2012-2016
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 4
พิธีฉลองครบรอบ๔๐ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับไทยในนครโฮจิมินห์ (Photo: voh)

เวียดนามและไทยได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในโอกาสการเยือนประเทศไทยของท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2013  ไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่ยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามขึ้นเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ในโอกาสการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2014 ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในแผนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ไทยระยะปี 2014-2018 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุถึงความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง 2 ประเทศ
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 5

เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 6
หนังสือภาพ "Vietnam through the lens of her royal highness princess maha chakri sirindhorn"

เดือนกรกฎาคมปี 2015 นาย เหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 เพื่อวางแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในทศวรรษที่ 5 ซึ่งที่ประชุมได้ยํ้าถึงการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของแต่ละประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในปี 2015 ทั้ง 2 ฝ่ายได้อนุมัติแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระยะปี 2015 – 2020 โดยตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020
ปี 2016 ในโอกาสฉลองครบรอบ 40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เวียดนามและไทยได้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม“งานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย” และ “งานวันวัฒนธรรมไทยในเวียดนาม” นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและ ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือภาพ "Vietnam through the lens of her royal highness princess maha chakri sirindhorn"ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามจำนวน 60 ภาพเมื่อครั้งเสด็จเยือนเวียดนามในช่วงปี 1993-2015  และพิธีเปิดตัว “ดวงตราไปรษณีย์เวียดนาม-ไทย” ที่จัดแสดงสแตมป์ 2 ชุดภายใต้หัวข้อ “หุ่นกระบอก” ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองของไทยและเวียดนาม ส่วนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายวัดภาษาเวียดนามอีก 7 แห่ง ซึ่งทำให้จำนวนวัดที่มีป้ายวัดเป็นภาษาเวียดนามในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 21 แห่ง
เวยดนาม – ไทย นมตรหมายแหง 40ปความสมพนธมตรภาพ hinh 7
พิธีเปิดตัว “ดวงตราไปรษณีย์เวียดนาม-ไทย” 

สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้า คาดว่ามูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2016 อาจอยู่ที่ 1 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11ต่อปีในรอบ 10ปีที่ผ่านมา สำหรับความร่วมมือด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียนและอยู่อันดับที่ 10 ในจำนวน 115 ประเทศและดินแดนที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียนประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเวียดนามมี 10 โครงการลงทุนในประเทศไทย รวมยอดเงินลงทุนกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่อันดับที่ 22 จากทั้งหมด 55 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในประเทศไทย  ทั้งนี้จากผลสำเร็จดังกล่าว สามารถเชื่อมั่นได้ว่า ในอนาคต ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยจะนับวันพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้น.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล