กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงพยายามครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ

(VOVWorld)-จากความได้เปรียบเนื่องจากมีความต้องการสูง    กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงในเวียดนามสามารถเจาะตลาดทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบท  โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เครื่องดื่ม กระดาษและสมุดนักเรียน  เป็นต้นสามารถครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศได้  นี่เป็นโอกาสใหญ่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงในการผลักดันการผลิต การขยายตลาด แสวงหาโอกาสการขยายตัวในสภาวการณ์ที่ผสมผสานอย่างกว้างลึกในปี๒๐๑๖

(VOVWorld)-

จากความได้เปรียบเนื่องจากมีความต้องการสูง    กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงในเวียดนามสามารถเจาะตลาดทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบท  โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เครื่องดื่ม กระดาษและสมุดนักเรียน  เป็นต้นสามารถครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศได้  นี่เป็นโอกาสใหญ่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงในการผลักดันการผลิต การขยายตลาด แสวงหาโอกาสการขยายตัวในสภาวการณ์ที่ผสมผสานอย่างกว้างลึกในปี๒๐๑๖


กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงพยายามครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ - ảnh 1กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงในเวียดนามสามารถเจาะตลาดทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบท  

คาดว่า ในปี๒๐๑๖  รายได้รวมของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงจะอยู่ที่๑แสน๔หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  แต่อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานอย่างกว้างลึก  บรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงกำลังประสบอุปสรรคไม่น้อย เช่น ทักษะความสามารถทางการเงินที่จำกัดและการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ   นอกจากนี้ ในเวลาที่จะถึง เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆมีผลบังคับใช้  จำนวนสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกำแพงกีดกันและความท้าทายใหญ่ต่อผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูง 

ปัจจุบัน มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงร้อยละ๕๔ถูกขายในเขตชนบทแต่สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ครองส่วนแบ่งตลาดในเขตชนบทเป็นจำนวนมาก   ซึ่งถ้าไม่มีมาตรการเพื่อผลักดันการครองส่วนแบ่งในเขตชนบท ผู้ประกอบการภายในประเทศจะประสบอุปสรรค์มากมาย นักเศรษฐศาสตร์ เลดังยวางได้เผยว่า“หน่วยงานผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่มีทักษะความสามารถสูงที่สุด  บรรดาผู้ประกอบการเวียดนามต้องประสานงานและร่วมมือกันเพื่อจำหน่ายสินค้า ซึ่งช่วยให้สามารถครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศอย่างมั่นคงจากแรงกดดันจากสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ”
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงพยายามครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ - ảnh 2
ปัจจุบัน  มีผู้บริโภคเวียดนามร้อยละ๘๐มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและให้ความสนใจใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงของเวียดนาม  

ปัจจุบัน  มีผู้บริโภคเวียดนามร้อยละ๘๐มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและให้ความสนใจใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงของเวียดนาม  ซึ่งโยเกิร์ตสามารถครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศได้ร้อยละ๙๕ กาแฟได้ร้อยละ๙๐ น้ำปลากว่าร้อยละ๙๕และเบียร์ร้อยละ๙๐  เพื่อให้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงสามารถครองส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศได้อย่างมั่นคง นาง โห่ถิกีมทัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า บรรดาผู้ประกอบการต้องยกระดับทักษะความสามารถในการแปรรูป ลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพสินค้า “สำนักงานภาครัฐต้องสร้างตลาดที่โปร่งใสมากขึ้น  ส่วนบรรดาผู้บริโภคต้องปกป้องตัวเองผ่านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า  ส่วนบรรดาผู้ประกอบการต้องยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”
จากความได้เปรียบเกี่ยวกับความผูกพันกับตลาด ความต้องการบริโภคสินค้าในระดับสูง   ในหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงได้มีการพัฒนาอย่างน่าประทับใจทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบท   โดยประชากรในเขตชนบทคิดเป็นร้อยละ๖๘จากจำนวนทั้งหมด๙๐ล้านคน ดังนั้น ตลาดชนบทยังมีโอกาสมากมายสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูง  การขยายการครองส่วนแบ่งตลาดสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ดังนั้น บรรดาผู้ประกอบการได้มีแผนการลงทุนในเขตนี้  โดยเน้นถึงการยกระดับคุณภาพสินค้า เปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์  ผลักดันการพัฒนาสินค้าใหม่  ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้นหากยังช่วยผลักดันการขยายตัวของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด