การขยายตัวของภาคการส่งออกคือจุดเด่นของเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2018

(VOVWORLD) -ในปี 2018 การขยายตัวของเวียดนามในด้านเศรษฐกิจ – สังคมได้ประสบผลที่น่ายินดี โดยจีดีพีอยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 7.08 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สภาแห่งชาติได้วางไว้ โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกของเวียดนามในปี 2018 เป็นที่น่าประทับใจ ช่วยให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกชั้นนำของโลก
การขยายตัวของภาคการส่งออกคือจุดเด่นของเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2018 - ảnh 1ภาพประกอบ (Photo VNplus)

 

ตามข้อมูลของทบวงสถิติเวียดนาม มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามในปี 2018 บรรลุกว่า 2 แสน 4 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปี 2017 สูงกว่าเป้าหมายที่สภาแห่งชาติวางไว้คือร้อยละ 7-8  ที่น่าสนใจคือสถานประกอบการภายในประเทศได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าสถานประกอบการที่มีเงินทุนจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอ ในปี 2018 เวียดนามมีสินค้า 29 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกบรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกว่าร้อยละ 91 ของมูลค่าการส่งออกทั่วประเทศ ซึ่งในนั้น มีสินค้า 9 รายการที่มากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 5 รายการที่มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดคือโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่บรรลุ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่บรรลุกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ก็ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยบรรลุ 2 หมื่น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ สินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำบางรายการก็มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนาม เจิ่นต๊วนแอง ได้เผยว่า ผลสำเร็จดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่สภาแห่งชาติวางไว้ ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการประเมินและพยากรณ์เพื่อให้มีมาตรการแก้ไขอย่างถูกทิศทาง รัฐมนตรี เจิ่นต๊วนแองให้ข้อสังเกตว่า            “นับตั้งแต่ต้นปี 2018 การขยายตัวตามไตรมาสต่างๆของเวียดนามได้บรรลุผลที่น่าประทับใจ ดังนั้นทั้งปีเรามีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงและสามารถธำรงความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของการส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปและประดิษฐ์ได้กลายเป็นจุดเด่นและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนร่วมต่อจีดีพีของประเทศ”

นับเป็นครั้งแรกที่สถานประกอบการที่ใช้เงินทุนภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นเกือบร้อยละ 16 ซึ่งแซงหน้าภาคการลงทุนเอฟดีไอที่มักจะมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ ก็ยังคงมีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง อยู่ที่ร้อยละ 13.6  อันเป็นการสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการเวียดนามและความสามารถในการเจาะตลาดโลก รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการบริหารสถานประกอบการและความรู้เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของสถานประกอบการเหล่านี้ ผลการส่งออกในปี 2018 ได้ช่วยให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในจำนวนประเทศที่มีอัตราการขยายตัวในการส่งออกระดับสูงสุดของโลก โดยเฉพาะอยู่อันดับที่ 3 ในการส่งออกรองเท้าและเครื่องหนัง อยู่อันดับที่ 7 ในการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ สินค้าประเภทต่างๆ ของเวียดนาม เช่น ข้าว กาแฟและยางพาราก็เป็นสินค้าส่งออกที่ติดอันดับต้นๆของโลก ผลสำเร็จในการส่งออกของเวียดนามมีความหมายมากขึ้นในขณะที่การค้าโลกกำลังมีสัญญาณชลอตัวและไร้เสถียรภาพเนื่องจากการคุ้มครองการค้าแบบใหม่และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

ปี 2019 จะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญพิเศษสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม โดยเฉพาะในการส่งออก เพราะข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคมปี 2018 จะสร้างกรอบทางการค้าอย่างเสรีคิดเป็น 1 ใน 10 เศรษฐกิจของโลก ดังนั้นผู้ส่งออกจะได้เปรียบจากข้อตกลงฉบับนี้ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามกับอียูที่ได้ทำการร่างเสร็จเรียบร้อยและกำลังเตรียมลงนามจะได้รับการให้สัตยาบันในเร็วๆนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามกาวก๊วกฮึงให้ข้อสังเกตว่า            “คาดว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะนำสิทธิพิเศษมาให้แก่สินค้าการเกษตรของทั้งสองฝ่าย แต่การใช้สิทธิพิเศษนี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องมีความพยายามและความร่วมมือของหลายฝ่าย เช่น รัฐบาล ชมรมสถานประกอบการ สมาคมและคำปรึกษาจากนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ”

เวียดนามได้ตั้งเป้าไว้ว่า การขยายตัวของการส่งออกปี 2019 จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 7-8 ด้วยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 2 แสน 5 หมื่น 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลสำเร็จที่ได้บรรลุต่างๆ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ข้อตกลงการค้าเสรีได้มีผลบังคับใช้พร้อมกับการอำนวยความสะดวกจากระบบการค้าพหุภาคี เชื่อว่า การส่งออกของเวียดนามในปี 2019 จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด