การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาของสถานประกอบการ

(VOVWorld)-การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหน้าที่ที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนาม   ในสภาวการณ์ที่เวียดนามนับวันได้รับการผสมผสานอย่างกว้างลึกเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆได้รับการลงนาม  การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการเวียดนามพัฒนา ยืนยันเครื่องหมายการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(VOVWorld)-การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหน้าที่ที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนาม   ในสภาวการณ์ที่เวียดนามนับวันได้รับการผสมผสานอย่างกว้างลึกเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆได้รับการลงนาม  การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการเวียดนามพัฒนา ยืนยันเครื่องหมายการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาของสถานประกอบการ - ảnh 1
นาง เหงวียนมิงถาว รองหัวหน้าคณะกรรมการดูแลบรรยากาศการประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันสังกัดสถาบันวิจัยและการบริหารเศรษฐกิจส่วนกลาง

นับตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมปี๒๐๑๖ กฎหมายสถานประกอบการและกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขของเวียดนามได้มีผลบังคับใช้  ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดในการปรัปปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่อผลักดันการพัฒนาของสถานประกอบการ  ควบคู่กันนั้น ภายหลัง๒ปีที่ปฏิบัติมติที่๑๙ของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามสามารถลดระเบียบราชการนับพันข้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ  นาง เหงวียนมิงถาว รองหัวหน้าคณะกรรมการดูแลบรรยากาศการประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันสังกัดสถาบันวิจัยและการบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางได้เห็นว่า “ตามแผนการ  รัฐบาลจะประกาศใช้มติฉบับใหม่แทนมติของปี๒๐๑๕และวางเป้าหมายในปี๒๐๑๖คือ ต้องพยายามให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  โดยมติที่๑๙ได้กำหนดหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่แต่ละกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่น  ดังนั้น พวกเราเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆปฏิบัติมติดังกล่าวอย่างจริงจัง จำเป็นต้องมีการชี้นำอย่างเด็ดขาดของผู้บริหารกระทรวง”
ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น  โดยหนึ่งในหน้าที่หลักที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเร่งปฏิบัติคือ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศมติฉบับใหม่  โดยเฉพาะ ในด้านการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ซึ่งตามนั้น มติฉบับใหม่ต้องยกระดับมาตรฐานและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจแต่ต้องค้ำประกันบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก โปร่งใสและมีภาวะวิสัยเพื่อประหยัดเวลาให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  นาย เจิ่นดิ่งตว๋าน รองผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนการลงทุนและเทคโนโลยีโอเอสบีได้เผยว่า การปรับปรุงระเบียบราชการจะสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกและโปร่งใสให้แก่สถานประกอบการ “พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่า กิจกรรมต่างๆของรัฐบาลในเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ ช่วยสถานประกอบการยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขัน  โดยปรับปรุงภาษีศุลกากรและระเบียบราชการ  ซึ่งผมเห็นว่า นี่เป็นสัญญาณที่น่ายินดีของชมรมผู้ประกอบการ”

การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาของสถานประกอบการ - ảnh 2
เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจอย่างพร้อมเพรียง

จากความประสงค์ที่จะสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะ สถานประกอบการภาคเอกชน สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศใช้มติที่๓๕เกี่ยวกับการช่วยเหลือสถานประกอบการจนถึงปี๒๐๒๐   โดยจะช่วยเหลือสถานประกอบการแก้ไขอุปสรรค์ต่างๆ เช่น การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ระเบียบราชการ บรรยากาศการลงทุนและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลังจากที่มติดังกล่าวถูกประกาศใช้ ชมรมผู้ประกอบการได้แสดงความยินดีต่อความช่วยเหลือจากรัฐบาลและองค์การสินเชื่อต่างๆ  นาย ฝามหงอกแถ่ง ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนการพัฒนาและการค้าฟุกเลิมได้เผยว่า  “ผมหวังว่า เมื่อมติที่๓๕ได้รับการปฏิบัติ  ก็อาจสร้างกลไกที่คล่องตัวเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะ สถานประกอบการใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีนโยบายให้สิทธิพิเศษ   ควบคู่กันนั้น ต้องมีกิจกรรมการช่วยเหลือผ่านสื่อต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการเวียดนาม”
การสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก โปร่งใสและมีเสถียรภาพเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะ เมื่อเวียดนามกลายเป็นตลาดที่เปิดกว้างและเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีที่ได้ลงนามไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด