การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวียดนาม การให้บริการโลจิสติกส์เริ่มพัฒนาในช่วงปี 1990 บนพื้นฐานของการบริการขนส่งและคลังสินค้า ปัจจุบัน  การให้บริการโลจิสติกส์ได้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญในเวียดนาม โดยเฉพาะความต้องการด้านโลจิสติกส์จะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 10ปีข้างหน้า เมื่อมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม - ảnh 1การพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม 

ปัจจึบัน รายได้ของภาคโลจิสติกส์ในเวียดนามอยู่ที่ 2 หมื่นถึง2 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30 ของจีดีพี มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16-20 ต่อปี ซึ่งถึอเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วและต่อเนื่องในหลายปีมานี้ โดยรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ระบุว่า เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 64 จากทั้งหมด 160 ประเทศ และอยู่อันดับ 4 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย  ส่วนข้อมูลสถิติของสมาคมสถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์เวียดนามปรากฎว่า ปัจจุบัน เวียดนามมีสถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ว่า 1,300 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ รวมทั้งสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศและบริษัทข้ามชาติ 25 แห่ง  สถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์เวียดนามมีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆในสหรัฐ สหภาพยุโรป หรือ อียู ประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น จีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในหลายปีมานี้ การให้บริการโลจิสติกส์นับวันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก นาง เฟืองลาน ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนโลจิสติกส์สหรัฐ-เอเชียได้เผยว่า“การให้บริการโลจิสติกส์คือหน่วยงานสนับสนุนการส่งออกและนำเข้าสินค้า ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการที่จำนวนสินค้านำเข้าส่งออกนับวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้ช่วยสนับสนุนให้สถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์พัฒนา แม้สถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็มีความคล่องตัวและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการผสมผสานเข้ากับกับกระแสโลกเป็นอย่างดี”

จำนวนสถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามคิดเป็นร้อยละกว่า 80 ของสถานประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดในประเทศ แต่ส่วนใหญ่ให้บริการภายในประเทศเท่านั้น เช่น การขนส่งสินค้า การให้เช่าคลังสินค้าและการทำราเบียบศุลกากร เป็นต้น ส่วนบริษัทข้ามชาติที่มีสัดส่วนเล็กน้อยให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  กรมการเดินเรือทางทะเลเวียดนามได้เผยว่า สถานประกอบการเวียดนามนำเข้าส่งออกเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น ส่วนที่เหลือ้ป็นของสถานประกอบการต่างชาติ ซึ่งเวียดนามต้องมีแผนเชื่อมโยงสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาให้สมกับศักยภาพและกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

นาย เจิ่นแทงหาย รองอธิบดีกรมส่งออกนำเข้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า เวียดนามมีศักยภาพเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์เนื่องจากเป็นตลาดการนำเข้าส่งออกสินค้าที่คึกคัก ซึ่งการพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์จะช่วยกระตุ้นให้การส่งออกสินค้าเวียดนามพัฒนา ดังนั้น ในเวลาข้างหน้า กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะมีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและทักษะความสามารถของหน่วยงานโลจิสติกส์เวียดนาม นาย เจิ่นแทงหาย ชี้ชัดว่า“หนึ่งคือการปรังปรุงกรอบทางนิตินัยตามกลไกลการบริหารของรัฐเกี่ยวกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ควบคู่กับการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์พัฒนา นอกจากนี้ ต้องมีเอกสารกฎหมายเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ สองคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนคมขนส่ง เช่น ถนน สะพานเชื่อม สถานีรถไฟ ท่าเรือ คลังสินค้าและศูนย์ให้บริการด้านโลจิสติกส์”

เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้ลงนามมติที่ 200 เกี่ยวกับอนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์เวียดนามจนถึงปี 2025 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนของหน่วยงานโลจิสติกส์ในจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 8-10 และเลื่อนขึ้น 14 อันดับในตารางการให้บริการโลจิสติกส์โลก ซึ่งการอนุมัติมติดังกล่าวได้สร้างพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์เวียดนามเนื่องจากนับเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดและมอบหมายหน้าที่ 60 ข้อให้แก่หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด