การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม

(VOVWORLD) - โสมหงอกลิงคือสมุนไพรที่พบได้บนภูเขาหงอกลิงบริเวณระหว่างจังหวัดกอนตูมกับจังหวัดกว๋างนามเท่านั้น เป็น 1 ใน 5 สายพันธุ์โสมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยอำเภอนามจ่ามี จังหวัดกว๋างนาม ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีโสมหงอกลิงจำนวนมากกำลังพยายามอนุรักษ์และขยายพื้นที่ปลูกเพื่อสร้างเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนามในตลาดโลก
การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม - ảnh 1การปลูกโสมหงอกลิงในอำเภอนามจ่ามี จังหวัดกว๋างนาม (Photo: VGP)

โสมหงอกลิงถูกค้นพบครั้งแรกในเวียดนามเมื่อปี 1973 และเมื่อปี 1985 บรรดานักวิชาการเวียดนามได้ระบุว่าโสมหงอกลิงเป็นสมุนไพรชนิดใหม่ที่พบได้แต่ในเวียดนามเท่านั้น ยอดเขาหงอกลิงมีความสูงเกือบ 2600 เมตร มีระบบพืชและสัตว์ป่าที่หลากหลายและสภาพธรรมชาติที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของโสมหงอกลิง ผลการวิเคราะห์สรรพคุณโสมหงอกลิงพบว่า มีสารซาโปนิน 52 ชนิด โดยเป็นสารซาโปนินที่พบในโสมเกาหลี โสมญี่ปุ่นและโสมสหรัฐ 26 ชนิด ส่วนที่เหลือคือสารซาโปนินที่ค้นพบใหม่ ซึ่งทำให้โสมหงอกลิงเป็นหนึ่งในโสมที่มีสารซาโปนินมากที่สุด นาย โห่กวางบึวประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอนามจ่ามีได้เผยว่า“หลังจากรัฐบาลอนุมัติโครงการพัฒนาโสมหงอกลิงเมื่อเดือนกันยายนปี 2015 พื้นที่ปลูกโสมหงอกลิงได้เพิ่มขึ้นจาก 100 เฮกต้าเป็น 1200 เฮกต้า ส่วนจำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการปลูกโสมหงอกลิงก็เพิ่มขึ้นจาก 100 ครอบครัวเป็นกว่า 1000 ครอบครัวและมีการขยายผลการปฏิบัติโครงการใน 7 ตำบลเนื่องจากรัฐบาลและทางการจังหวัดกว๋างนามมีกลไกและนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโสมหงอกลิง”

จังหวัดกว๋างนามได้ทำการวางผังเขตพัฒนาโสมหงอกลิงใน 7 ตำบลของอำเภอนามจ่ามี รวมพื้นที่ 1 หมื่น 5 พันเฮกตา โดยตั้งเป้าหมายว่า จะปฏิบัติโครงการปลูกโสมหงอกลิง 1 ล้านต้นบนพื้นที่ 100 เฮกตาในระยะปี 2015 – 2020 ในตำบลจ่านาม จ่าลิงและจ่ายาง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ยีนเพื่อพัฒนาพันธุ์โสม โครงการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาโสมหงอกลิงระบุว่า เวียดนามจะกลายเป็นประเทศผู้ผลิตโสมรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสาธารณรัฐเกาหลีภายในปี 2025 โดยจะผลิตโสมเฉลี่ยตั้งแต่ 500 – 1000 ตันต่อปี นาย เลจี๊แทง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า“ในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดฯจะประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางในการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิง พร้อมทั้งประกาศข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการบริหารเขตปลูกโสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์โสม  ปัจจุบัน โสมหงอกลิงและโสมเวียดนามได้รับการประเมินว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและมีสารซาโปนินที่ดีและมากที่สุด ในขณะที่โสมเกาหลีและโสมสหรัฐได้พัฒนาเครื่องหมายการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ถ้าหากเวียดนามทำการวิจัยและมีแผนพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้โสมหงอกลิงสามารถแข่งขันกับโสมของต่างประเทศได้”

การพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงของเวียดนาม - ảnh 2โสมหงอกลิง 

ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างนามได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องและพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิง เช่น ผลักดันการพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติโครงการพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดกว๋างนามและจังหวัดกอนตูมคือก้าวเดินที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องและพัฒนาเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิง ปัจจุบัน ถึงแม้โสมหงอกลิงจะมีชื่อเสียงในตลาดภายในประเทศแล้ว แต่ลูกค้าต่างชาติที่รู้จักโสมหงอกลิงยังมีน้อยมาก ดังนั้น จังหวัดกว๋างนามกำลังทำการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิงในต่างประเทศ นาย โห่กวางบึวประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอนามจ่ามีได้เผยว่า การสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานบริหารภาครัฐ องค์กรและบุคคลต่างๆจะช่วยส่งเสริมคุณค่าและเครื่องหมายการค้าโสมหงอกลิง ซึ่งเวียดนามสามารถภาคภูมิใจเกี่ยวกับโสมหงอกลิงเหมือนที่คนเกาหลีภาคภูมิใจในโสมเกาหลี

“อำเภอนามจ่ามีกำลังเรียกร้องให้สถานประกอบการเข้ามาลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โสมหงอกลิงในตลาดโลก พร้อมทั้งผลักดันการอนุรักษ์พันธุ์โสม อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนเพื่อสนับสนุนการปลูกโสม”

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเวียดนามและจังหวัดกว๋างนามกำลังส่งเสริมการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากโสมหงอกลิง พร้อมทั้งผลักดันการประชาสัมพันธ์โสมหงอกลิงในตลาดภายในประเทศและมุ่งสู่การส่งออก ทางการจังหวัดฯกำลังจัดทำโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวในสวนปลูกโสมเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโสมหงอกลิง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด