การมองในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2019

(VOVWORLD) -เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2019 มีการขยายตัวต่อไป ซึ่งอาจบรรลุร้อยละ 7
การมองในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2019 - ảnh 1การปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้บรรลุอัตราการขยายตัวของจีดีพีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ในปี 2019 

 

ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศให้ข้อสังเกตุว่า เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2019 มีการขยายตัวต่อไป ซึ่งอาจบรรลุร้อยละ 7 เนื่องจากการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการแปรรูป การผลิตและการบริการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการเงินแห่งชาติได้ระบุว่า ในปี 2018 เศรษฐกิจเวียดนามได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ การขยายตัวของเศรษฐกิจยังคงบรรลุกว่าร้อยละ 7 สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3.6 ดุลการค้าและหนี้สาธารณรัฐเป็นไปตามแผนการของรัฐสภา นาย เลซวนเหงีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของเวียดนามได้เผยว่า ผลสำเร็จของการขยายตัวในปี 2018 จะเป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาของเศรษกิจเวียดนามในปี 2019            “ปี 2018 เวียดนามมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาและในปี 2019 ก็อาจอยู่ในระดับนี้ต่อไป ซึ่งสาเหตุเนื่องจากการขยายตัวในด้านบริโภคของปี 2018 อยู่ในระดับสูงและการส่งออกสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อัตราการขยายตัวในการส่งออกของสถานประกอบการภายในประเทศสูงกว่าสถานประกอบการต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำอยู่ในระดับสูงมาก คือ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ”

สำหรับการปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา มีความสะดวกมากขึ้นโดยรัฐบาลได้ตัดลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตในด้านต่างๆจำนวนมากเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า นี่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้บรรลุอัตราการขยายตัวของจีดีพีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ในปี 2019 นายหว่างกงต๊วน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจของบริษัทหลักทรัพย์ MBS เผยว่า ตั้งแต่ปี 2012 มาจนถึงปัจจุบัน การกำหนดแนวทางบริหารนโยบายของพรรคและรัฐมีความถูกต้องมาก โดยไม่เน้นการขยายตัวจีดีพีในระยะสั้นมากเกินไป หากเน้นถึงการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ การปฏิรูปโครงสร้างของเศรษฐกิจและประกาศนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว            “ในปี 2019 เรามีความเชื่อมั่นต่อแนวทางและนโยบายการบริหารที่ถูกต้องของพรรคและรัฐเวียดนาม ซึ่งสามารถเห็นว่า เศรษฐกิจของเวียดนามมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระดับสูง พวกเราตั้งความหวังต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจภาคเอกชนในปี 2019 และปี 2020 และปีต่อๆไปเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาและขยายตัวอย่างยั่งยืนมากขึ้น”

            เพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความเห็นว่า รัฐบาลควรปรับปรุงกลไกและบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพื่อผลักดันการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบ ในเชิงลึกและชัดเจนมากขึ้นเพื่อใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตเนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้า ความคืบหน้าที่น่ายินดีจากข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ๆเช่น ข้อตกลงซีพีทีพีพี ข้อตกลงอีวีเอฟทีเอและข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ก็ต้องปรับปรุงและควบคุมค่าธรรมเนียมด้านระเบียบราชการอย่างเข้มงวดไม่ให้สูงเกินร้อยละ 4 ส่วนนาย เจืองวันเฟือก รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบการเงินแห่งชาติได้เผยว่า อุตสาหกรรมการแปรรูป ผลิตและการบริการยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนหลักให้แก่เศรษฐกิจ            “เราคาดว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี 2019 จะอยู่ที่ร้อยละ 7 และอัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่าร้อยละ 4 เนื่องจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเวียดนาม นอกจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า เศรษฐกิจโลกยังมีความสะดวกและความลำบากต่างๆ ส่วนตลาดภายในประเทศเวียดนามก็จะได้รับการสนับสนุนต่างๆ เช่น นโยบายการผลักดันเศรษฐกิจภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวและการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน”

แม้มีความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวของเวียดนามว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 7 ในปี 2019 แต่ผู้เชี่ยวชาญยังเผยว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะพบความลำบากต่างๆในกรอบความท้าทายของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเวียดนาม ต้องมีการบริหารอย่างคล่องตัวของรัฐบาลในการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความพยายามของสถานประกอบการทุกแห่งเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด