การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVworld)– เวียดนามตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน มีชายหาดยาวกว่า 3.200 กิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในขณะเดียวกัน เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติจึงมีส่วนร่วมจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVworld)–เวียดนามตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน มีชายหาดยาวกว่า 3.200 กิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานชีวภาพ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติจึงมีส่วนร่วมจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1
โรงไฟฟ้าพลังลม Bạc Liêu (thanhnien.com.vn)

ความต้องการใช้พลังงานในการผลิตและการดำรงชีวิตของชาวเวียดนามนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะที่แหล่งถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ากำลังใกล้จะหมดและแหล่งน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าก็มีไม่มากนัก ในสภาวการณ์ดังกล่าว การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานธรรมาชาติที่มีราคาถูกเพื่อผลิตไฟฟ้าคือแนวทางที่ดีและมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ นี่ยังเป็นแนวโน้มพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดที่ทันสมัยในโลก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามอนุมัติการวางแผนพัฒนาไฟฟ้าช่วงปี 2011-2020 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 รัฐบาลเวียดนามยังประกาศใช้นโยบายที่ให้สิทธิพิเศษต่อการลงทุนพัฒนาพลังงานลม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาพลังงานลมระดับชาติในท้องถิ่นต่างๆซึ่งถือเป็นพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม รวมทั้งการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ศาสตราจารย์ Đặng Hùng Võ ได้เผยว่าปัจจุบัน การใช้พลังงานหมุนเวียนคือมาตรการแก้ไขปัญหาพลังงานและกำลังได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆเนื่องจากนี่คือพลังงานสะอาดหรือพลังงานแห่งสีเขียวตามมาตรฐานคือ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงค้ำประกันการจัดสรรค์พลังงานให้แก่มนุษย์ ปัจจุบัน การใช้พลังงานดังกล่าวในโลกกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งซึ่งควบคู่กันนั้นคือแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแห่งสีเขียวซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่มีความกลมกลืนกับบรรยากาศรอบๆ ที่เวียดนามมีสถานที่บางแห่ง เช่น BigC ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 25

การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 2
หลายครอบครัวได้ติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำร้อนในครัวเรือน (samtrix.vn)

ในแหล่งพลังงานหมุนเวียนตามธรรมาชาติ พลังงานแสงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์และมีเสถียรภาพมากที่สุด เวียดนามตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนจึงสามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้แก่การใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันยังถือเป็นวิธีการที่ประหยัด มีค่าใช้จ่ายต่ำและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังประเมินว่า นี่เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงให้แก่การผลิตอุสาหกรรมและการก่อสร้าง ในหลายปีมานี้ สถานประกอบการหลายแห่งได้ลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสดงอาทิตย์ในครัวเรือนซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เช่น บริษัทหุ้นส่วน Sơn Hà จำกัดซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นาย Đàm Quang Hùng รองผู้อำนวยการบริษัทฯได้เผยว่าในเวลาที่จะถึง นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำร้อนในครัวเรือนแล้ว พวกเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรม เช่น การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงพยาบาล ค่ายทหาร ร้านอาหารและโรงแรม โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น การแปรรูปสัตว์น้ำที่ต้องใช้น้ำร้อนในกระบวนการผลิต พวกเราหวังว่า รัฐบาลจะมีโครงการที่เข้มแข็งมากขึ้นในการช่วยเหลือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

ควบคู่กับแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ถือว่ามีความอุคมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จากการมีชายหาดยาวที่หันหน้าไปทางทะเลตะวันออกและมีเกาะน้อยใหญ่ที่มีลมพัดตลอดทั้งปี เวียดนามมีเงื่อนไขและศักยาภาพที่สะดวกเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลมและเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา โครงการไฟฟ้าพลังลมในจังหวัด Bạc Liêu ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าสะอาดเข้าเครือข่ายฟฟ้าแห่งชาติเป็นครั้งแรก โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Bạc Liêu ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2010 ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังลมแห่งที่ 2 ในเวียดนามที่มีกำลังการผลิต 99.2 MW มีกังหันลม 62 เครื่องซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 320 ล้าน KWh ต่อปี การเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังลม Bạc Liêu คือนิมิตหมายสำคัญให้แก่การพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดในเวียดนาม จากการสนับสนุนเป็นพิเศษของรัฐ นักลงทุนด้านไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนามกำลังมีโอกาสมากมายเพื่อพัฒนาและแหล่งพลังงานลมจะได้รับการประยุกต์ใช้ต่อไปเพื่อที่จะกลายเป็นแหล่งพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงของประเทศในอนาคต./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด