ก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการและดึงดูดการลงทุนในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) - จังหวัดบิ่งเยืองตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักทางภาคใต้ ซึ่งมีบรรยากาศการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้ ในจังหวัดฯ มีโครงการเอฟดีไอเกือบ 3,400 โครงการรวมเงินทุนจดทะเบียนกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเงินลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 3 ของเวียดนาม รองจากนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลักดันเงินลงทุนจากต่างประเทศ ทางการจังหวัดฯกำลังปฏิบัติมาตรการเพื่อแก้ไขอุปสรรคและสนับสนุนสถานประกอบการ
ก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการและดึงดูดการลงทุนในจังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1จังหวัดบิ่งเยือง (Photo Internet)

ใน 6 เดือนแรกของปี 2018 เงินลงทุนจากต่างประเทศได้ไหลเข้าจังหวัดบิ่งเยืองกว่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนที่วางไว้ตลอดทั้งปี ยอดเงินลงทุนเอฟดีไอที่ทางการจังหวัดสามารถดึงดูดตั้งแต่ปี 2016 มาจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทางการจังหวัดฯ ก็หวังว่าจะบรรลุเป้าหมายดึงดูดเงินทุนเอฟดีไออีกประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามแผนที่วางไว้ในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016 – ปี 2020โดยเร็ว

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางการจังหวัดฯได้ก่อสร้างและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแบบรวมศูนย์ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โดยโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนี้ได้ตอบสนองความต้องการในด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางดึงดูดการลงทุนของจังหวัด นาย ยาสึโอะ นิชีโตเก ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่ได้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม VSIP 1 ตำบลถวนอาน จังหวัดบิ่งเยืองเผยว่า            “พวกเราจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อปฏิบัติโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความประสงค์ว่า จะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากทางการปกครองและหน่วยงานทุกระดับในจังหวัดบิ่งเยืองเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ เชื่อว่า จังหวัดบิ่งเยืองจะพัฒนาอย่างเข้มแข็งรวดเร็วและความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นนับวันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

ปัจจุบันนี้ ที่จังหวัดบิ่งเยือง มีแรงงานท้องถิ่นเกือบ 1.3 ล้านคนและแรงงานจากต่างประเทศกว่า 5 หมื่นคน ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเอฟดีไอ ทางการจังหวัดฯกำลังแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องถึงนโยบายสำหรับผู้ใช้แรงงาน เช่น การเข้าร่วมการประกันสังคม การรักษาอาการเจ็บป่วยให้แก่แรงงานจากต่างประเทศและการหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล เป็นต้น ในเวลาข้างหน้า ทางจังหวัดจะลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมเพรียงและทันสมัยต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เช่น ทำการก่อสร้าง ขยายและยกระดับระบบคมนาคมสายหลักที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดและเขตเศรษฐกิจหลังในภาคใต้ นายเจิ่นแทงเลียม ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองเผยว่า เพื่อดึงดูดโครงการใหญ่ของสถานประกอบการต่างชาติ ทางการจังหวัดจะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ปฏิรูประเบียบราชการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดมพลังทุกแหล่งให้แก่การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมบูรณ์ ฝึกอบรมแหล่งบุคลากร ก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงาน เป็นต้น            “ผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานทุกระดับจะอยู่ใกล้ชิดเพื่อรับฟังและแก้ไขอุปสรรค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันนี้ การส่งเสริมการลงทุนได้รับการผลักดันในตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐ อียู ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน – ประเทศจีน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทางการจังหวัดสามารถดึงดูดเงินทุนในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีและโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามแนวทางดึงดูดการลงทุนของจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุน ผู้บริหารจังหวัดได้มอบหมายหน้าที่ให้สำนักงานและหน่วยงานจัดทำและปรับปรุงกลไกระเบียบ นโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิกที่สำคัญ รักษาบรรยากาศการลงทุนให้มีเสถียรภาพ รับฟังความคิดเห็นและแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการเอฟดีไอที่กำลังประกอบธุรกิจในท้องถิ่น

บรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจของจังหวัดบิ่งเยืองนับวันโปร่งใส สะดวกและได้รับการชื่นชมจากชมรมสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศแต่ถึงกระนั้นก็ยังคฃมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด