จังหวัดบั๊กยางผลักดันการส่งเสริมการค้าและการจำหน่ายลิ้นจี่

(VOVworld) - สวนลิ้นจี่ในจังหวัดบั๊กยางกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเพื่อคํ้าประกันการจำหน่ายลิ้นจี่และการผพยุงราคาให้แก่เกษตรกร ทางการท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันการส่งเสริมการค้า ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิ้นจี่บั๊กยางเพื่อมุ่งสู่การ จำหน่ายลิ้นจี่ทั้งในเวียดนามและตลาดต่างประเทศ

(VOVworld) - สวนลิ้นจี่ในจังหวัดบั๊กยางกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเพื่อคํ้าประกันการจำหน่ายลิ้นจี่และการผพยุงราคาให้แก่เกษตรกร ทางการท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันการส่งเสริมการค้า ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิ้นจี่บั๊กยางเพื่อมุ่งสู่การจำหน่ายลิ้นจี่ทั้งในเวียดนามและตลาดต่างประเทศ

จังหวัดบั๊กยางผลักดันการส่งเสริมการค้าและการจำหน่ายลิ้นจี่ - ảnh 1
สวนลิ้นจี่ในจังหวัดบั๊กยาง
เมื่อบ่ายวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ลิ้นจี่กว่า 2 ตันของจังหวัดบั๊กยางได้ถูกขนส่งทางอากาศและวางจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในออสเตรเลีย ในปี 2016 จังหวัดบั๊กยางมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวม 3 หมื่นเฮกตา ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่บรรลุประมาณ 1 แสน 3 หมื่นตัน ซึ่งในนั้นปริมาณผลผลิตของเขตปลูกลิ้นจี่ตามมาตรฐาน VietGap บรรลุกว่า 5 หมื่น 3 พันตันที่สามารถตอบสนองความต้องการส่งออกลิ้นจี่ไปยังประเทศต่างๆ
เฉพาะที่เขตปลูกลิ้นจี่ในอำเภอหลุกหง่านได้มีการมอบและรับมอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่ 200 ครอบครัวปลูกลิ้นจี่ตามมาตรฐาน Global GAP ในพื้นที่ 158 เฮกต้าที่มีคุณภาพพิเศษและอยู่ภายใต้การดูแลตรวจสอบอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งคาดว่าจะส่งออกลิ้นจี่ 1 พันตันไปยังสหรัฐ ออสเตรเลียและอียู เป็นต้น นาย จูวันบ๊าว หัวหน้าสำนักงานการเกษตรอำเภอหลุกหง่านได้เผยว่า“ในปี 2016 อำเภอหลุกหง่านมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวมกว่า 1 หมื่น 6 พันเฮกต้า ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่บรรลุประมาณ 7 หมื่นถึง 7 หมื่น 5 พันตัน พวกเราได้เปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมศัตรูพืช  ซึ่งจากการขยายพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ตามมาตรฐาน VietGap เป็น 1 หมื่น 5 พัน 5 ร้อยเฮกต้าได้ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่มากขึ้น”
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปลูกลิ้นจี่ จังหวัดบั๊กยางได้จัดให้มีจุดรับซื้อและจำหน่ายลิ้นจี่กว่า 3000 แห่ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการดูแลความเป็นระเบียบและความปลอดภัยการจราจรและสนับสนุนผู้ประกอบการต่างชาติที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายลิ้นจี่ในการทำระเบียบราชการ  ทั้งนี้ เพื่อคํ้าประกันแหล่งจัดสรรค์ลิ้นจี่ที่มีคุณภาพสูง สถานประกอบการบางแห่งได้ลงนามสัญญาซื้อลิ้นจี่ที่ได้มาตรฐาน VietGap และ Global GAP กับครอบครัวและสหกรณ์ปลูกลิ้นจี่ คาดว่า ปีนี้ ลิ้นจี่ของจังหวัดบั๊กยางร้อยละ 40 จะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
นาย เยืองวันท้าย รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบั๊กยางได้เผยว่า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ทางการจังหวัดยังได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายลิ้นจี่ รวมทั้งเชื่อมโยงการผลิตกับการจำหน่ายและสร้างสรรค์ระบบตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นมืออาชีพและเผยว่า“จังหวัดบั๊กยางจะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้า พร้อมทั้งถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในปีก่อนๆ โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาตลาดภายในประเทศ โดยทางการจังหวัดจะประสานงานกับคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย จังหวัดลาวกายและจังหวัดหล่างเซินในการผลักดันการส่งออกลิ้นจี่ไปยังประเทศจีนและร่วมมือกับนครโฮจิมินห์เพื่อจำหน่ายลิ้นจี่ในภาคใต้”
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า จังหวัดบั๊กยางกำลังให้ความสำคัญต่อการผลักดันการส่งเสริมการค้าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการที่ดีเพื่อช่วยให้เกษตรกรพัฒนาเศราฐกิจรูปแบบต่างๆเพื่อสามารถเพิ่มรายได้และสร้างฐานะในถิ่นเกิด.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด