จังหวัดฟู้เถาะส่งเสริมจุดแข็งเพื่อผลักดันการผลิตอุตสาหกรรม

(VOVWORLD) -ฟู้เถาะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจป่าไม้และหมู่บ้านศิลปชีพ ในเวลาที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้เน้นระดมพลังทุกแหล่งและปฏิบัติมาตรการที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งผลักดันการเข้าร่วมของทั้งสังคมเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติกลไกและนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมและใช้ศักยภาพและจุดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจ
จังหวัดฟู้เถาะส่งเสริมจุดแข็งเพื่อผลักดันการผลิตอุตสาหกรรม - ảnh 1บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดฟู้เถาะ

 

ในหลายปีมานี้ โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ เทคนิก สังคม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของจังหวัดฟู้เถาะได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เช่น การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2 ในระบบถนนสายเอเชีย นี่คือเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดฟู้เถาะพัฒนาอุตสาหกรรม หัตถกรรมและการค้าการบริการ นายเหงียนแหม่งหุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดฟู้เถาะเผยว่า            “จากการมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จังหวัดฟู้เถาะกำลังใช้โอกาสการสนับสนุนของนักลงทุนเพื่อพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ควบคู่กันนั้น จะมีการพัฒนาการบริการทางการค้าอีกด้วย เมื่อปี 2017 การส่งออกสินค้าได้บรรลุประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์และในปีนี้ ทางจังหวัดยังพยายามเพิ่มมูลค่าการส่งออกนี้ให้สูงมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

ปัจจุบันนี้ ที่จังหวัดฟูเถาะมีเขตนิคมอิตสาหกรรม 7 แห่งและเขตอุตสาหกรรม 26 เขต ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานกว่า 3 หมื่น 3 พันคน ส่วนการลงทุนก็ประสบผลสำเร็จที่น่ายินดีเพื่อมีส่วนร่วมต่อการเพิ่มมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยในขณะนี้มีโครงการ 106 แห่งกำลังประกอบธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 21 แห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในขั้นพื้นฐาน รวมไปถึง 12 แห่งได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มทำการผลิตเพื่อมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด

ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเท่านั้น แต่การผลิตอุตสาหกรรมยังมีส่วนร่วมต่อการส่งออก ช่วยให้มูลค่าการส่งออกในปี 2017 ของจังหวัดฟู้เถาะอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บรรลุ 109 เปอร์เซนของแผนที่วางไว้ สร้างรายได้เพื่อช่วยให้หน้าที่การเก็บงบประมาณแผ่นดินของจังหวัดประสบความสำเร็จ

ตามคำชี้นำของนายกรัฐมนตรี ทางการจังหวัดฟู้เถาะยังวางแผนก้าวกระโดด 4 อย่างเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูประเบียบราชการ การพัฒนาแหล่งบุคลากรและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางการจังหวัดกำลังปฏิบัติหน้าที่และมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิรูประเบียบราชการ ปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด นายเหงียนแหมงหุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดฟู้เถาะเผยต่อไปว่า            “พวกเรากำลังให้คำปรึกษาต่อทางการจังหวัดเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆให้แก่สถานประกอบการอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเรียกการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบและอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กันนั้นจะพัฒนาสินค้าพื้นเมืองและเปิดแนวทางใหม่เพื่อดึงดูดหน่วยงานผลิตสินค้าอื่นๆให้เข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ ช่วยให้สถานประกอบการเหล่านี้มีการประสานงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์”

ส่วนนายเจิ่นตู๊หาย นักลงทุนด้านการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดฟู้เถาะให้ข้อสังเกตว่า            “จากการดูแลเอาใจใส่และการช่วยเหลือของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะในการเคลียร์พื้นที่และการทำระเบียบการลงทุน หลัง 3 เดือน สถานประกอบการของเราก็สามารถเริ่มการผลิตได้แล้ว”

ในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดจะมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น โดยพยายามถึงปี 2030 จะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่พัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรมขั้นสูง แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ ควบคู่กับการผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ ทางการจังหวัดต้องผลักดันการดึงดูดเงินลงทุนจากสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ความสำคัญถึงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในการผลิตของสถานประกอบการ ผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ความร่วมมือในการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการส่งออก จัดสรรข้อมูลตลาดเป็นประจำและสมบูรณ์ให้แก่สถานประกอบการ วิจัยตลาดและส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกภาคส่วนเข้าร่วมการส่งออก เป็นต้น

จากศักยภาพที่มีอยู่และการปฏิบัติกลไกนโยบายที่เป็นรูธรรมต่างๆ ทางการจังหวัดฟู้เถาะกำลังมุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาเป็นจังหวัดชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด