จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

7 มีนาคม 2560 - 15:09:51

(VOVworld) - ปัจจุบัน แนวโน้มการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังนำไปสู่ความสำเร็จในการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเวียดนาม อย่างเช่น ที่จังหวัดห่านาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นจากแนวโน้มดังกล่าว

จงหวดหานามพฒนาการเกษตรทใชเทคโนโลยชนสง hinh 0
จังหวัดห่านามพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

จังหวัดห่านามได้วางแผนพัฒนาเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 4 แห่งในอำเภอบิ่งหลุกและอำเภอลี้เญิน รวมพื้นที่ประมาณ 300 เฮกต้า โดยโครงการความร่วมมือกับเครือบริษัทใหญ่ๆ เช่น VinGroup และบริษัทจัดสรรพันธุ์พืชส่วนกลางได้จัดตั้งเขตผลิตผักผลไม้ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรที่ร่วมบริจาคที่ดินให้แก่โครงการร่วมมือปลูกข้าวโพดจะได้รับข้าวโพด 150 กิโลกรัมต่อ 0.036 เฮ็กต้าต่อปี หรือ คิดเป็น 7 พันด่งต่อกิโลกรัมภายในเวลา 10 ปี  ซึ่งทางการจังหวัดห่านามมีแนวทางฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นาย เลวันเซิน เกษตรกรตำบลเญินบิ่ง อำเภอลี้เซิน จังหวัดห่านามได้เผยว่า“ในตอนแรก ชาวบ้านยังไม่มีความเชื่อมั่นนักต่อแนวทางการบริจาคที่ดินเพื่อทำการผลิต แต่หลังจากที่โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงมีความยินดีเพราะช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น”
เขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในจังหวัดห่านามได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานของการเช่าที่ดินจาก 300 ครอบครัวเป็นเวลา 20 ปีเพื่อจัดตั้งเขตปลูกผักและผลไม้ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการส่งออก โดยนักลงทุนหวังว่า จะพัฒนาโครงการปลูกแตงโมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพื่อจัดสรรค์ให้แก่ตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีคุณภาพสูง เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐ นาง เจิ่นกิมเลียน ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการบริษัทจัดสรรพันธุ์พืชส่วนกลางได้เผยว่า“ในปี 2017 ทางบริษัทฯจะเน้นลงทุนโครงการปลูกผักและผลไม้ในเรือนกระจก รวมพื้นที่ 21 เฮ็กต้าในระยะแรก โดยจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายแตงโมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมนี้”

จงหวดหานามพฒนาการเกษตรทใชเทคโนโลยชนสง hinh 1


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะช่วยในการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร ซึ่งทางการจังหวัดห่านามได้ถือสถานประกอบการเป็นกำลังหลักแกนและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเขตผลิตการเกษตร นาย เจี่ยวก๊วกด่าย ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดห่านามได้เผยว่า ทางการจังหวัดฯได้มีนโยบายสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมในเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  ส่วนในเวลาข้างหน้า จังหวัดห่านามจะส่งเสริมการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
รูปแบบดังกล่าวของจังหวัดห่านามได้ประสบผลในเบื้องต้นในการดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โดยในการเยือนเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในจังหวัดห่านามในต้นปีนี้ นายกรัฐมนตรี ท่าน เหงวียนซวนฟุก ได้ชี้ชัดว่า นี่เป็นรูปแบบที่ดีเพื่อให้ท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติตาม โดยการรวมที่ดินเพื่อการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเกษตรและส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงคือมาตรการพัฒนาการเกษตรของเวียดนาม   อีกทั้งยืนยันว่า  ความมุ่งมั่นของรัฐบาลเวียดนามคือพัฒนาการเกษตรเวียดนาม เป็นการเกษตรอินทรีย์   การเกษตรปลอดภัย   การเกษตรอัจฉริยะ  การเกษตรทำการผลิตตามความต้องการของตลาด./.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว