จังหวัดฮึงเอียนอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

(VOVWORLD) - ฮึงเอียนคือจังหวัดหนึ่งในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักฮานอย-ไฮฟอง-กว๋างนิง ในหลายปีมานี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฯได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากการดึงดูดการลงทุนเข้านิคมอุตสาหกรรต่างๆ โดยเฉพาะทางการจังหวัดฯได้มีมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาจังหวัด
 จังหวัดฮึงเอียนอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ - ảnh 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2

จังหวัดฮึงเอียนได้วางแผนก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง รวมพื้นที่ 2400 เฮกตา โดยได้ลงทุนก่อสร้างและเปิดดำเนินการนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้เแก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม โฟ้โน้ยอา เขตนิคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2และเขตนิคมอุตสาหกรรมเยอรมนี ซึ่งมีดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน 380 แห่ง เขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮึงเอียน มีสถานะทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงเอื้อให้แก่การดึงดูดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นาย เหงวียนดึ๊กทั้ง ผู้อำนวยการบริษัทเขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 จำกัดสังกัดเครือบริษัท Sumitomo ญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดฮึงเอียนตั้งแต่ปี 2006 ได้เผยว่า“เหตุผลที่ทำให้เครือบริษัท Sumitomo เลือกเข้ามาลงทุนในจังหวังฮึงเอียนเพราะหนึ่งคือ ความสะดวกในด้านภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ดี มีทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 กับกรุงฮานอยและมีท่าเรือใหญ่ๆ เช่น ท่าเรือไฮฟองและท่าเรือก๊ายเลิน สองคือ การสนับสนุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮึงเอียน โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินให้แก่การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม”

จากจุดแข็งต่างๆดังกล่าว จังหวัดฮึงเอียนได้กำหนดแนวทางที่เน้นดึงดูดโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมจักรกล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นต้น นาย ฝ่ามท้ายเซิน หัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฮึงเอียนได้เผยว่า“ตั้งแต่ปี 2014 มาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดฮึงเอียนสามารถดึงดูดเงินลงทุนเฉลี่ย 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งในนั้น มีผู้ปนะกอบการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาตั้งโรงงาน เช่น โรงงานผลิตแผ่นดิสก์แบบอ่อนของ  Nikiso -  Hoya และโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์โตโต้ ที่ใช้ดเงินลงทุนตั้งแต่ 70 – 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสถานประกอบการเวียดนามก็มีโรงงานใหญ่ๆ เช่น โรงงานผลิตหลังคาสังกะสีของเครือบริษัทหว่าฟ้าตและโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปของ Nutifood”

เพื่อขยายพื้นที่และขอบเขตนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ทางการจังหวัดฮึงเอียนกำลังผลักดันการเวนคืนที่ดินเพื่อลงทุนก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมอีก 3 แห่ง นาย ฝ่ามท้ายเซินเผยต่อไปว่า“คาดว่า ทางการจังหวัดจะลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมใกล้ทางด่วนฮานอย-ไฮฟองและถนนหมายเลข 39 ใหม่ รวมพื้นที่ 3 พันเฮกต้า ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุน ทางการจังหวัดฯกำลังเชิญชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามให้เข้ามาลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ทางการจังหวัดฯยังเน้นดึงดูดนักลงทุนจากสหรัฐและยุโรปให้เข้ามาลงทุนด้วย”

 จังหวัดฮึงเอียนอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ - ảnh 2 นาย ฝ่ามท้ายเซิน หัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฮึงเอียน

จนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา  จังหวัดฮึงเอียนสามารถดึงดูดโครงการลงทุนเอฟดีไอจาก 17 ประเทศและดินแดน รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยญี่ปุ่นมีโครงการลงทุนและยอดเงินลงทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ 107 โครงการ รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียน กว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสาธารณรัฐเกาหลีมี 37 โครงการ รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียนกว่า 412 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมากจากการที่จังหวัดฮึงเอียนได้มีมาตรการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  เช่น ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบคมนาคมขนส่ง การจัดสรรค์นํ้า ระบบระบายนํ้า ควบคู่กับการผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อลดเวลาการทำระเบียบการต่างๆ นาย เหงวียนดึ๊กทั้ง ผู้อำนวยการบริษัทเขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 ได้ประเมินว่า“ทัศนะของผู้บริหารจังหวัดฯคืออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 โดยทุกปี พวกเราได้ประสานงานกับทางการจังหวัดฯจัดการสนทนากับสถานประกอบการเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่างๆของสถานประกอบการในการผลิตและประกอบธุรกิจ ส่วนคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯได้มีนโยบายที่เปิดกว้างและสนับสนุนสถานประกอบการในการทำระเบียบการต่างๆ เช่น การออกใบรับรองการลงทุนและการจัดตั้งบริษัทใช้เวลาภายใน 3 วัน”

ผลสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนของจังหวัดฮึงเอียนมาจากนโยบายการพัฒนาที่เหมาะสมและความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับของจังหวัดฯ ซึ่งทำให้จังหวัดฮึงเอียนกลายเป็นจุดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือและของประเทศเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด