จังหวัดเบ๊นแจเดินหน้าในกระบวนการทำธุรกิจ start-up

(VOVWORLD) - จากการปฏิบัติ “โครงการด่งเขย –ทำธุรกิจ start – up และพัฒนาสถานประกอบการ” ของทางการท้องถิ่น การผลิตและประกอบธุรกิจที่จังหวัดเบ๊นแจ ภาคใต้ของเวียดนามนับวันได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง สร้างพลังขับเคลื่อนให้ขบวนการทำธุรกิจ start – up ที่นี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จังหวัดเบ๊นแจเดินหน้าในกระบวนการทำธุรกิจ start-up - ảnh 1นายหวิ่งแทงเติม ได้ประสบความสำเร็จในการปลูกผลไม้ที่รูปทรงสวยงามพร้อมตัวอักษรต่างๆ

 

หลังการปฏิบัติโครงการมาเป็นเวลา 2 ปีผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ที่จังหวัดเบ๊นแจ มีสถานประกอบการจัดตั้งใหม่ประมาณ 900 แห่ง ซึ่งได้สร้างงานทำและช่วยให้ 4,100 ครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจน ลดจำนวนครอบครัวยากจนลงร้อยละ 1.5 ต่อปี ควบคู่กันนั้นทางการจังหวัดเบ๊นแจยังรณรงค์ให้ครอบครัวกว่า 11,800 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการเพิ่มความหลากหลายในการหารายได้เลี้ยงชีพและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในระยะปี 2016- 2020 เปิดตัวสโมสรสถานประกอบการนำหน้า สโมสรเกษตรกรฐานะดีและสหกรณ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษเบ๊นแจ

เพื่อปฏิบัติแผนการดังกล่าว ทางจังหวัดได้ระดมการเข้าร่วมของทางการท้องถิ่นทุกระดับ โดยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนา การฝึกอบรมและปฏิบัติโครงการทำธุรกิจ start – up 774 โครงการด้วยเงินทุนสนับสนุนกว่า 8 แสนล้านด่ง จากการปฏิบัติโครงการดังกล่าว ได้มีสถานประกอบการหลายแห่งมีรูปแบบการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ยกตัวอย่างเช่น สถานประกอบการ start – up “มะพร้าวฟู้กวี้ – แบ๊นแจ” ของคุณ หวิ่งแทงเติม โดยเมื่อปี 2016 นายหวิ่งแทงเติมได้รับเงินสนับสนุน 50 ล้านด่งจากกองเยาวชนคอมมิวนิสต์จังหวัดเบ๊นแจ หลังการวิจัยและพยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต คุณเติมได้ประสบความสำเร็จในการปลูกผลไม้ที่รูปทรงสวยงามพร้อมตัวอักษรต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ คุณเติมเผยว่า            “ความสำเร็จมาจากการใช้เทคนิคทำให้ผลไม้มีรูปทรงสวยงาม ปัจจัยที่ 2 คือต้องอาศัยสภาพอากาศ หากสภาพอากาศดีและมะพร้าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี การเก็บเกี่ยวจะได้ผลดี ปัจจุบันนี้ เรากำลังร่วมมือกับสวนผลไม้ต่างๆเพื่อปลูกผลไม้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด ในอนาคต เราจะส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะว่าในปีนี้ มีคนมาสั่งซื้อเป็นของขวัญฝากให้ญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรในต่างประเทศเยอะ”

นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2017 กองเยาวชนตำบลเตินฟู้ อำเภอโจว์แถ่ง ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนปลูกต้นเล็บครุฑรวมสมาชิก 11 คน ส่วนในปัจจุบัน กลุ่มมีสมาชิกหลายสิบคน รวมทั้งเกษตร แม้ใช้พื้นที่ปลูก เงินลงทุนและแรงงานไม่มากนักแต่เนื่องจากมีสถานประกอบการรับซื้อด้วยราคาที่มีเสถียรภาพได้ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีรายได้เสริมนับสิบล้านด่งต่อปี นายเจิ่นหว่างเลียม ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลเตินฟู้เผยว่า การปลูกต้นเล็บครุฑคือรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ start – up ซึ่งทางการท้องถิ่นกำลังส่งเสริมให้เกษตรพัฒนา            “จากการตระหนักได้ดีว่า นี่คือหนึ่งในวิธีการทำธุรกิจ start – up กองเยาวชนได้ลงนามในสัญญากับบริษัทที่เหมาซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี การปลูกต้นเล็บครุฑได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนที่ยากจน โดยเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อปลูกต้นไม้ชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันนี้ โครงการ “ด่งเขย – ทำธุรกิจ start – up และพัฒนาสถานประกอบการ” กำลังได้รับการขยายผลอย่างกว้างขวางในจังหวัดเบ๊นแจ และทางการจังหวัดกำลังพยายามให้ภายในปี 2020 สามารถจัดตั้งสถานประกอบการใหม่อย่างน้อย 1,500 แห่ง สนับสนุนครอบครัวที่ยากจนเกือบ 16,000 ครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ลดจำนวนครอบครัวยากจนในจังหวัดลงกว่าร้อยละ 5.5 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางการจังหวัดจะปรับปรุงกระบวนการทำธุรกิจ start – up ต่อไป โดยเน้นประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์แถวขบวนนักธุรกิจนำหน้า ปฏิรูประเบียบราชการ ประกาศนโยบายที่เหมาะสมและเชื่อมโยงแหล่งพลังต่างๆเพื่อจัดตั้งกองทุนธุรกิจ start – up ของจังหวัดให้บรรลุ 5 หมื่นล้านด่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด