จุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม

10 มกราคม 2560 - 16:03:27

(VOVworld) - รัฐบาลเวียดนามได้เลือกปี2016เป็นปีแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งชาติ โดยได้ปฏิบัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจนถึงปี 2025 เพื่อสร้างกระแสการลงทุนครั้งใหม่ ซึ่งทำให้จำนวนสถานประกอบการสตาร์ทอัพและกองทุนร่วมลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีการขยายตัวทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

จดประกายความคดแหงธรกจสตารทอพในเวยดนาม hinh 0
สตาร์ทอัพในเวียดนาม

 ปี 2016 เป็นปีแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนและได้มีธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จ เช่น Lozi ที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอาหาร เสื้อผ้าแฟชั่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Beeketing ที่ให้บริการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และ Vntrip.vn ที่สนับสนุนการหาและจองโรงแรมออนไลน์เป็นต้น โดย Lozi ได้ทำรายได้ 1 พันล้านด่งต่อเดือนและมีผู้ใช้บริการประมาณ 4 แสนคน ซึ่งผลเบื้องต้นนี้ได้ช่วยให้ Lozi ได้รับเงินลงทุนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2016  ส่วนกองทุนร่วมลงทุนกลุ่ม 500 สตาร์ตอัพ จาก ซิลิคอน วัลเลย์สหรัฐได้เลือกลงทุนในบริษัท  Beeketing รวมเงินทุน 1 แสน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐและระบุว่า Beeketingมีราคาประเมินที่ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  นาย เหงวียนห่งท้าย ผู้จัดการฝ่ายเทคนิกของบริษัท Vntrip.vn ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพว่า“สิ่งที่บรรดานักลงทุนให้ความสนใจคือแนวทางการพัฒนาของบริษัทและปัญหาด้านบุคลากร สำหรับบริษัท Vntrip.vn บรรดานักลงทุนให้ความสนใจต่อจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการของ Vntrip.vn หลายครั้ง ไม่ใช่จำนวนลูกค้าใหม่”
จนถึงปัจจุบัน เวียดนามมีสถานประกอบการสตาร์ทอัพ 1800 แห่ง มี 21 โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพและองค์กรผลักดันการประกอบธุรกิจ 7 กลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในเวียดนาม จากการเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอันดับ 3 ของโลกสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เวียดนามกำลังดึงดูดกลุ่ม Venture Capital จากประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนในโครงการสตาร์ทอัพต่างๆ โดยโครงการ  Triipme ได้รับเงินลงทุน 1 หมื่นล้านด่ง โครงการ MoMo ของบริษัทหุ้นส่วน M_Service ได้รับเงินลงทุน 6 แสนล้านด่ง และโครงการ Gotlt ได้รับเงินลงทุน 2แสนล้านด่ง พร้อมจัดอยู่อันดับ 2 ของแอพพลิเคชั่นที่มีคนโหลดมากที่สุดจากแอปเปิลสตอร์ ซึ่งนี่คือผลสำเร็จในเบื้องต้น ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างพร้อมเพรียงแล้ว แต่สถานประกอบการสตาร์ทอัพยังคงประสบอุปสรรค์ต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงการทำระเบียบราชการและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ในปี 2016 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติโครงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจนถึงปี 2025 ที่เน้นให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการสตาร์ทอัพ เช่น เปิดเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์อัพแห่งชาติ ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสตาร์ทอัพและโครงการต่างๆของเวียดนามกับกลุ่ม Venture Capital ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังได้ประกาศใช้เอกสารกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ การเปิดตลาดเทคโนโลยีและไอทีและการจัดวันงานธุรกิจสตาร์ทอัพ นาย เจิ่นวันตุ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า“ต้องสร้างกรอบทางนิตินัยและจัดสรรค์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำระเบียบการและโครงการสตาร์ทอัพให้แก่นักลงทุนอย่างโปร่งใสและเปิดเผยผ่านฐานข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ ต้องกำหนดนโยบายด้านการลงทุนอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม”
บนเจตนารมณ์แห่งการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้การชี้นำของรัฐบาล ในการร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทางกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้สงวน 1 บรรพที่ระบุข้อกำหนดและนโยบายสำหรับโครงการและสถานประกอบการสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ จะช่วยจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพและการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในหมู่ผู้ประกอบการเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว